Lausunnot

Ulkoministeriölle valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmistelusta

Tuemme Setan lausunnossaan>> esiin nostamia asioita koskien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä yleisesti. Tämä lausunto täydentää Setan lausuntoa nimenomaan lapsiperhekysymyksiin liittyen. Tämänhetkinen globaali tilannekuva on sellainen, jossa sateenkaari-ihmisten oikeusturvaa pyritään hyvin aktiivisesti horjuttamaan. Tätä tehdään jatkuvasti isommilla resursseilla. … [Read more...] about Ulkoministeriölle valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon valmistelusta

Oikeusministeriölle hedelmöityshoitolain muuttamisesta

Asia: Hedelmöityshoitolain 16.2§ muuttaminen   Sateenkaariperheet ry kiittää ministeriötä mahdollisuudesta tulla kuulluksi 6.5.2020 ja antaa tämä kirjallinen lausunto lainvalmistelutyön tueksi.   Sateenkaariperheet ry kannattaa hedelmöityshoitolain 16.2§:n muuttamista muistion esittämällä tavalla siten, että naispari voi jatkossa jälleen valita myös sellaiset … [Read more...] about Oikeusministeriölle hedelmöityshoitolain muuttamisesta

Perhevapaista sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle (kuulemistilaisuus 25.2.2020) Asia: Lausunto perhevapaauudistusta valmistelevalle työryhmälle   Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausua sateenkaariperheiden kannalta tärkeästä uudistuksesta. Yleistä Perhevapaiden pitää turvata lapsen oikeus kaikkien vanhempiensa hoivaan. Lausunnon antaminen … [Read more...] about Perhevapaista sosiaali- ja terveysministeriölle

Translainsäädännöstä sosiaali- ja terveysministeriölle

Asia: Lausunto sukupuolen vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä valmistelevalle työryhmälle Sateenkaariperheet ry kiittää työryhmää mahdollisuudesta tulla kuulluksi 26.9.2019 ja antaa tämä kirjallinen lausunto lainvalmistelutyön tueksi. Lausuntomme koskee vanhemmuusmerkintöihin, perheellistymismahdollisuuksiin ja perhe-etuuksiin liittyviä kysymyksiä. Kuulemistilaisuudessa … [Read more...] about Translainsäädännöstä sosiaali- ja terveysministeriölle

Perhevapaista sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle (kuulemistilaisuus 22.10.2019) Asia: Lausunto perhevapaauudistusta valmistelevalle työryhmälle Lausunto pdf-tiedostona >> Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausua sateenkaariperheiden kannalta tärkeästä uudistuksesta. Yleistä Vaikka perhevapaita koskevaa lainsäädäntöä luodessa tulee soviteltavaksi … [Read more...] about Perhevapaista sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen vastausluonnoksesta CEDAW-komitealle

Suomen kahdeksas määräaikaisraportti kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta   Seta ja Sateenkaariperheet kiittävät mahdollisuudesta kommentoida hallituksen vastausluonnosta CEDAW-sopimuksen täytäntöönpanosta. Esitämme luonnoksesta seuraavat huomiot: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien … [Read more...] about Lausunto hallituksen vastausluonnoksesta CEDAW-komitealle

Lapsenhuoltolain uudistamisesta ministeriölle

Asia: Lausunto oikeusministeriölle lapsenhuoltolain uudistamisesta Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta lausua sateenkaariperheiden kannalta keskeisen tärkeästä lakihankkeesta. Yleistä Oikeusministeriön työryhmän ehdotuksessa erityisen kannatettavaa ovat lapsen oikeus tavata tosiasiallista vanhempaansa sekä laajennettu mahdollisuus sopia huoltajuudesta, … [Read more...] about Lapsenhuoltolain uudistamisesta ministeriölle

Nimilain uudistuksesta ministeriölle

Asia: Lausunto oikeusministeriölle nimilain uudistamisesta Sateenkaariperheet ry ja Seta ry kiittävät mahdollisuudesta lausua. Yleisiä huomioita Uudistuksen lähtökohdat Lapsen edun tulisi olla nimilain keskeinen lähtökohta, kun on kyse lapsen omasta etu- tai sukunimestä. Kuitenkin esityksessä lapsen etu alistetaan paikoittain muille eduille. Esimerkiksi sukunimen suoja … [Read more...] about Nimilain uudistuksesta ministeriölle

Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisesta

HLBTI ja lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportointi  Sateenkaariperheet ry:n ja Seta ry:n huomioita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten sekä sateenkaariperheissä elävien lasten tilanteesta Suomessa LOS-raportointia varten.   Kirjainyhdistelmä HLBTI viittaa homoihin, lesboihin, bi-seksuaaleihin, trans-ihmisiin ja intersukupuolisiin … [Read more...] about Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisesta

Äitiyslaista lakivaliokunnalle

  Asia: Lausunto kansalaisaloitteesta äitiyslaista (KAA 3/2016) Sateenkaariperheet ry ja Seta ry kiittävät mahdollisuudesta lausua asiassa, jonka merkitys naisparin lasten oikeusturvan näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeä.   Äitiyslain tarpeen perustelu Kansalaisaloite äitiyslaista on sanasta sanaan sama kuin oikeusministeriössä 2014–2015 valmisteltu … [Read more...] about Äitiyslaista lakivaliokunnalle

Avioliittoasetuksen muuttamisesta ministeriölle

Lausunto oikeusministeriölle avioliittoasetuksen muuttamisesta Asia: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 6/41/2015 Sateenkaariperheet ry ja Seta ry kiittävät mahdollisuudesta lausua, ja esittävät seuraavat huomiot: Oikeusministeriön luonnoksen ehdotukset siviilivihkimiskaavan muuttamiseksi … [Read more...] about Avioliittoasetuksen muuttamisesta ministeriölle

Vuosien 2011-2017 lausunnot

17.11.2016 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle avioliittolain muutoksen edellyttämistä lainmuutoksista sosiaalietuuksiin 5.10.2017 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle avioliittolain muutoksen edellyttämistä lainmuutoksista 20.5.2016 Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta nimilain uudistamisesta 12.2.2016 Lausunto oikeusministeriölle lapsen huolto- … [Read more...] about Vuosien 2011-2017 lausunnot