Ensimmäiset adoptiot vahvistettu samaa sukupuolta olevien perheisiin – merkittävä askel erityisesti miesparien mahdollisuuksissa perustaa lapsiperhe

Ensimmäiset adoptiot samaa sukupuolta olevien parien perheisiin on nyt vahvistettu tuomioistuimissa. Avioliittolain uudistus, joka mahdollisti avioliiton ja samalla perheen ulkoisen adoption samaa sukupuolta oleville pareille, astui voimaan kolme vuotta sitten 1.3.2017.

Tähän mennessä adoptioita on vahvistettu ainakin kaksi. Molemmat tiedossa olevat toteutuneet adoptiot ovat kotimaisia adoptioita. Molemmissa tapauksissa on kyse vauvaikäisen lapsen adoptiosta Helsingissä. Ensimmäinen adoptio vahvistettiin miesparin perheeseen, toinen naisparin perheeseen.

Ensimmäinen lapsen adoptoinut miespari haluaa pysyä nimettömänä. He kertovat olevansa enemmän kuin onnellisia ja iloisia, että ovat nyt perhe. Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmä saa perheeltä kiitosta kaikesta heidän saamastaan tuesta. Heidän kokemuksensa mukaan viranomaisten suhtautuminen sateenkaariperheen adoptioon on ollut erittäin myönteistä ja kannustavaa. Perhe sanoo tiedostavansa perheensä erityisen aseman, mutta ”olemme kuitenkin tavallinen perhe ja iloitsemme normaalista vauva-arjestamme.”

Helsingin kaupungin mukaan adoptioneuvonnassa ja neuvontaan pääsyä odottamassa on useita samaa sukupuolta olevia pariskuntia, sekä mies- että naispareja. Heissä on sekä kotimaisen että kansainvälisen adoption kautta lasta toivovia.

”Kotimaisissa adoptioissa päätös siitä, mihin perheeseen lapsi sijoitetaan, tehdään adoptiotyöryhmässä”, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Aulikki Haimi-Kaikkonen. ”Jokaisen lapsen kohdalla mietitään huolellisesti, mikä perhe vastaa parhaiten lapsen tarpeita. Päätöksessä huomioidaan myös mahdollisuuksien mukaan biologisten vanhempien toiveet siitä, millaiseen perheeseen lapsi sijoitetaan. Tällä voi olla vaikutusta hakijoiden odotusaikaan.”

Suomessa ensimmäinen adoptio samaa sukupuolta olevien perheisiin tapahtui kaksi ja puoli vuotta lain voimaantulon jälkeen. Adoptioprosessiin kuuluva adoptioneuvonta, jossa kartoitetaan hakijoiden valmiuksia adoptioon, vie oman aikansa. Sateenkaariperheet ry:n mukaan ensimmäiset adoptiot eivät olleet odotettavissa paljoakaan tätä aikaisemmin.

”Adoptio on erityisesti miesparien mahdollisuuksien näkökulmasta tärkeä, uusi tie vanhemmuuteen”, iloitsee Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. ”Adoptio ei todennäköisesti tule olemaan miesparien yleisin tapa lapsiperheellistyä. Se on kuitenkin yksi tärkeä lisämahdollisuus miehille, joiden mahdollisuudet muodostaa lapsiperhe ovat kokonaisuudessaan olleet hyvin rajatut.”

Adoption lisäksi sijaisvanhempana toimiminen on olemassa oleva mahdollisuus myös miespareille. Suomalaiset miesparit ja itselliset miehet lapsiperheellistyvät kuitenkin yleisimmin perheinä, joissa lapsen vanhemmuutta jaetaan yhdessä naisparin tai itsellisen naisen kanssa. Näissä perheissä elävien lasten aseman turvaamiseksi Sateenkaariperheet ry vaatii, että vanhemmuuslaki tunnustaisi useamman vanhemman oikeudellisen vanhemmuuden.

”Jatkamme työtämme sen eteen, että tulevaisuudessa yhä useampi miespari ja itsellinen mies voisi saavuttaa toivotun lapsilukunsa”, linjaa toiminnanjohtaja Jämsä.

Uutinen tiedotteena STT:n palvelussa >>