Vihdoin! Mitä translaki tarkoittaa vanhemmuuden näkökulmasta?

Translaki hyväksytty 1.2.2023

Eduskunta päätti tänään hyväksyä lain sukupuolen vahvistamisesta äänin 113-69. Lain voimaantulon myötä Suomi luopuu vihdoin hedelmättömyyden vaatimuksesta sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä. Oikeudellisen sukupuolen vahvistaminen ei myöskään edellytä enää lääketieteellistä arviota vaan se vahvistetaan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen henkilön omalla hakemuksella. Tässä uutisessa kerromme kolme keskeistä asiaa, miten uusi translaki tulee vaikuttamaan transtaustaisen vanhempien ja lapsiperheellistymistä pohtivien elämään.

1. Hedelmöityshoitoja oikeudelliseen sukupuoleen katsomatta

Hedelmättömyysvaatimuksesta luopumisen lisäksi laki sisältää muitakin edistysaskelia lisääntymisterveydellisten oikeuksien osalta. Laki vahvistaa, että raskaana oleva, synnyttävä ja imettävä henkilö on oikeutettu kaikkiin palveluihin ja etuuksiin oikeudellisesta sukupuolestaan riippumatta. Keskeistä on myös, että tulevaisuudessa henkilölle voidaan antaa hedelmöityshoitoja riippumatta oikeudellisesti sukupuolesta. Tämä edistää transihmisten lapsiperheellistymismahdollisuuksia merkittävästi.

2. Oikeus päättää omasta vanhemmuusnimikkeestä

Laki tulee määrittelemään sen, miten vanhemmuus vahvistetaan tilanteissa, joissa henkilön sukupuoli on vahvistettu lain perusteella. Useimmissa tilanteissa vanhemmuus vahvistetaan syntymässä vahvistetun sukupuolen mukaisesti. Mutta esimerkiksi synnyttävän henkilön aviomies ja puolisonsa lahjasiittiöhoidoille suostumuksen antanut henkilö vahvistetaan vanhemmaksi vahvistetun sukupuolen mukaisesti sukupuolitettuna.

Ikävä kyllä laki ei yrityksistä huolimatta tuo mukanaan sukupuolineutraaleja vanhemmuusnimikkeitä, vaan vanhemmuus kirjataan tulevaisuudessakin sukupuolitetusti isyytenä tai äitiytenä. Muunsukupuoliset ja ei-binääriset tulevat siis automaattisesti syrjityksi uuden lain puitteissa.

Laki tuo kuitenkin mahdollisuuden muuttaa vanhemmuusnimikkeen sukupuolitus. Joissakin muissa Euroopan maissa vanhemmuusnimike (isä/äiti) muuttuu automaattisesti sukupuolen vahvistamisen yhteydessä. Nyt säädetty suomalainen laki sukupuolen vahvistamisesta on sen sijaan ainutlaatuinen siinä, että se antaa vanhemmalle oikeuden joko muuttaa vanhemmuusnimikkeensä tai jättää se ennalleen, vanhemman oman toiveen mukaisesti. Huomioitava on, että vanhemmuusnimikkeen muuttaminen tulee mahdolliseksi vasta 1.3.2024. Väestötietojärjestelmän päivittäminen tältä osin vie noin vuoden.

3. Alaikäiset, muunsukupuoliset ja intersukupuoliset jäivät ulkopuolelle

Tänään vahvistettu laki sukupuolen vahvistamisesta ei edelleenkään mahdollista alaikäisen sukupuolen vahvistamista, eikä siten kykene suojaamaan lasta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Laki lähtee myös binäärisestä sukupuolikäsityksestä eikä tunnista siten esimerkiksi muunsukupuolisten vanhempien vanhemmuutta. Pettymys on myös se, ettei laki puutu intersukupuolisten lasten kehollisen koskemattomuuden loukkauksiin.

Työ jatkuu niin pitkään, kunnes kaikkien sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden, vanhempien ja heidän lastensa oikeutensa toteutuvat täysimääräisesti. Sateenkaariperheet ry on ollut mukana lain valmistelussa alusta saakka. Laki sukupuolen vahvistamisesta on kokenut lukuisia käänteitä kuluneen kymmenen vuoden aikana. Nyt siinä on saavutettu yksi välietappi. Tietyt räikeät epäkohdat poistuvat eduskunnan tämänpäiväisellä päätöksellä. Sitä haluamme juhlistaa tänään! Aktiivista vaikuttamistyötä tulemme jatkamaan yhdessä muiden sateenkaari- ja ihmisoikeusjärjestöjen kanssa, jotta muutkin oikeuksien loukkaukset saadaan poistettua. Sukupuolittamattomat vanhemmuusmerkinnät ovat yksi Sateenkaariperheet ry:n hallitusohjelmatavoitteistamme Suomen seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan.

Alkavan kevään aikana tulemme kertomaan yksityiskohtaisemmin, mikä kaikki muuttuu sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhempien perheiden ja perheellistymismahdollisuuksien osalta uuden lain myötä. Julkaisemme myöhemmin keväällä myös oppaan, joka on suunnattu transtaustaisille vanhemmille ja lapsiperheellistymistä ja omia vaihtoehtojaan pohtiville sukupuolivähemmistöön kuuluville. Seuraa kanaviamme ja tilaa uutiskirjeemme, niin saat ensimmäisten joukossa tiedon oppaan ilmestymisestä.

Lisätietoja verkkosivuiltamme, jotka on päivitetty huomioimaan uusi laki:

 

Lisätietoja:

Juha Jämsä
Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja
044 997 1956
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi