Kumppanuusvanhemmuushankkeelle esitetään rahoitusta

Kumppanuusvanhemmaksi – kun lapsi syntyy kahden kodin lapseksi 2021-2024

Sateenkaariperheet ry:n suunnittelemalle kumppanuusvanhemmushankkeelle esitetään rahoitusta veikkausvoittovaroista. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (ent. Ray) esittää hankkeelle 500 000 euron rahoitusta kolmen vuoden hankekaudelle. STM vahvistaa STEAn esityksen huhtikuussa. Pääsääntöisesti STM vahvistaa avustukset STEAn esityksen mukaan. STM vahvisti rahoituksen 22.4.2021!

Kumppanuusvanhemmuus (co-parenting) ymmärretään hankeessa perhetilanteina, joissa vanhemmuutta jaetaan suunnitelmallisesti kahdessa kodissa lapsen syntymästä lähtien. Apilaperheistä puhutaan kun vanhemmuuskumppanien perheessä on useampia kuin kaksi vanhempaa.

Kumppanuusvanhemmuus on aivan erityistä vanhemmuutta. Siihen liittyy erityisiä lapsen hyvinvoinnin ja oikeusturvan riskejä. Lapselle turvallinen kumppanuusvanhemmuus vaatii tietoisia neuvotteluita ja sopimuksia, joihin vanhemmat tarvitsevat tietoa, ideoita ja tukea. Kumppanuusvanhemmuuden yleistyessä aiempaa useammat vanhemmat ovat lähteneet järjestelyihin ilman riittävää valmistautumista.

Rahoitusta esitetään kumppanuusvanhempien ja erityisesti kumppanuusvanhemmuutta suunnittelevien tukemiseen sekä lapsen hyvinvoinnin ja oikeusturvan edistämiseen neuvonnalla, informaatiolla, valmennuksella, vertaistoiminnalla, ammatillisen työn kehittämisellä ja vaikuttamistyöllä. Hankkeen pääpaino on ennen lapsen syntymää annettavassa neuvonnassa ja valmennuksessa, mutta tukea ja neuvontaa tarjotaan myös lapsen syntymän jälkeen. Suunnitteilla on myös rakentaa verkkopalvelu (kumppanuusvanhemmaksi.fi), jossa kumppanuusvanhemmuutta suunnittelevat voivat löytää vanhemmuuskumppaneita. Kaikki hankkeen tuottama tieto on tarjolla samassa verkkopalvelussa.

STM vahvistaa rahoituksen huhtikuussa, rekrytoinnit suoritetaan loppukevään aikana ja hankkeen työntekijät aloittavat työnsä kesälomien jälkeen. Hankkeen tuottamat palvelut avataan suurimmalta osalta vuoden 2022 puolella. Täältä voit lukea hankkeen toimintasuunnitelman (pdf) >>

Toiminnan toivotut vaikutukset (visio):

Lapsi on turvatummassa asemassa hyvin suunnitellun vanhemmuuden ansiosta. Vanhemmuuden onnistunut jakaminen tukee lapsen hyvinvointia, turvallista kasvua ja kehitystä. Yhteiskunta tunnistaa kumppanuusvanhemmuuden ja osaa tukea perheitä paremmin. Vanhemmuustoiveet voivat toteutua, toivottu lapsiluku voi täyttyä.