Sateenkaariperheet ry

Sateenkaariperheet ry on lastensuojelu- ja perhejärjestö, joka tekee

  • Ihmisoikeustyötä
  • Perhepolitiikan kehittämistyötä
  • Lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä
  • Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden kehittämistyötä
  • Moninaisuuskasvatustyötä

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia sateenkaariperheiden lasten, vanhempien ja perhettä suunnittelevien kontaktifoorumina, tukiryhmänä, oikeuksien puolustajana, palveluiden kehittäjänä, tiedontuottajana ja -välittäjänä sekä edunvalvojana.

Tavoitteena on edistää perheiden moninaisuuden huomioimista yhteiskunnassa, lisätä tietoisuutta sateenkaariperheistä, kehittää lainsäädäntöä ja palvelujärjestelmää tukemaan sateenkaariperheitä heidän kasvatustehtävässään sekä tarjota sateenkaariperheiden jäsenille heidän tarvitsemiaan tukipalveluita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys välittää, tuottaa ja julkaisee tietoa, kouluttaa ammattilaisia, opiskelijoita ja perheitä, järjestää vertaistoimintaa, tapahtumia, neuvontaa ja tukipalveluita, kehittää perhepalveluita, tekee yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa sekä vaikuttaa perhepoliittiseen päätöksentekoon monin eri tavoin.

Yhdistyksen esite (pdf)

Yhdistyksen säännöt, strategian, perhepoliittiset tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja -kertomukset, tiedotteet, lausunnot, vuosikokouspöytäkirjat, hallituksen päätösluettelot ja yhteystiedot löydät omilta sivuiltaan.

Kaikki yhdistyksen toimintaa ohjaavat asiakirjat ja lomakkeet on kerätty sivulle Hallintohimmeli

Sateenkaariperheet ry kuuluu jäsenenä seuraaviin yhdistyksiin:

Sateenkaariperheet ry:n toimintaa rahoittavat:

  • Veikkaus / STEA
  • Helsingin, Tampereen ja Turun kaupungit
  • Ulkoasiainministeriö
  • Kansan Sivistystyön Liitto