Yhdenvertaisuus

(Päivitetty 3.5.2024)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toimintamme ja henkilöstöpolitiikkamme keskiössä. Arvostamme moninaisuutta, ja meille on tärkeää, että työyhteisössämme työskentely ja toimintaamme osallistuminen on jokaiselle mahdollista riippumatta taustasta tai mistään henkilöön liittyvästä ominaisuudesta. Edistämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista suunnitelmallisesti toimenpiteillä, jotka löytyvät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmistamme. Henkilöstöä koskeva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2024-2026 (docx) valmistui tammikuussa 2024. Toimintoja ja palveluita koskeva suunnitelma valmistui toukokuussa 2022 ja sitä päivitetään vuoden 2024 aikana.

Sateenkaariperheet ry:n turvallisemman tilan periaatteet on luotu maaliskuussa 2022. Periaatteiden koulutus vapaaehtoisille on käynnissä.

Turvallisempi tila

On tärkeää, että jokaisella Sateenkaariperheet ry:n toimintaan osallistuvalla on mahdollisuus tuntea olonsa hyväksi ja tervetulleeksi omana itsenään. Jokainen on vastuussa turvallisemman tilan luomisesta toisille. Siksi meillä on yhteiset periaatteet, joita noudatamme aina, kun toimimme yhdessä.

Toimi sensitiivisesti. Ihmisiä, perheitä ja suhteita on monenlaisia. Älä oleta toisen osallistujan tai hänen perheenjäsentensä sukupuolta ulkonäön tai nimen perusteella. Ethän myöskään tytöttele tai pojittele lapsia tai arvaile kenenkään vanhemmuusnimitystä. Älä tee oletuksia tai yleistyksiä toisten seksuaalisesta suuntautumisesta, perhe- tai rakkaussuhteista, vanhemmuudesta, kehoista tai taustasta. Kunnioita jokaisen itsemäärittely- ja määrittelemättömyysoikeutta eli oikeutta päättää ja kertoa itse, kuka ja millainen on.

Ole luottamuksen arvoinen. Kaikki, mitä tapaamisessa kerrotaan toisille, on ehdottoman luottamuksellista. Myös se on luottamuksellista, keitä on tavannut ryhmässä. Älä ota tai julkaise kuvia ilman kaikkien kuvassa olevien lupaa.

Kuuntele. Anna kaikille tasapuolinen mahdollisuus päästä ääneen tai halutessaan pitäytyä taustalla. Jokainen voi puhua vain omasta puolestaan. Aidosti kuuntelemalla opimme toisiltamme.

Voit osallistua omien tarpeidesi mukaan. Voit kertoa itsellesi tärkeistä asioista juuri sen verran kuin haluat. Voit myös olla kertomatta. Muista huolehtia omasta hyvinvoinnistasi.

Kunnioita ja ole ystävällinen. Arvosta toisia osallistujia ja heidän kokemuksiaan. Kunnioita jokaisen omia rajoja. Ethän esimerkiksi koske toiseen ilman lupaa.

Anna ja ota vastaan palautetta. Osa on harjoitellut sensitiivistä puhe- ja toimintatapaa jo pidemmän aikaa, ja osa on matkan alussa. Tärkeintä on asenne ja halu oppia toimimaan sensitiivisesti. Jos joku käyttää sanaa, joka on loukkaava tai kuvaa tilannetta väärin, korjaa se asiallisesti. Erehdyksen tehdessäsi ota palaute vastaan, esimerkiksi: ”Anteeksi. Kiitos, kun korjasit.”

Puutu. Emme hyväksy häirintää, rasismia ja syrjintää. Jos havaitset häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. Mene häirintää kokevan tueksi ja kerro tekijälle esimerkiksi ”Tuo, mitä teit, ei ole ok.” Jos et voi puuttua tilanteeseen itse, kerro tapahtuneesta välittömästi tilaisuuden järjestäjälle.

Emme hyväksy rasismia, häirintää tai syrjintää minkään henkilön ominaisuuden tai taustan perusteella kuten sukupuoli, kehon piirteet, ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto tai uskonnottomuus, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.

Jos koet tai havaitset häirintää, syrjintää tai epäasiallista käytöstä, kerro asiasta tilaisuuden järjestäjälle. Jos haluat kertoa asiasta vasta jälkikäteen tai keskustella yhdenvertaisuuteen liittyvästä asiasta, ota yhteyttä Sateenkaariperheet ry:n yhdenvertaisuusvastaaviin R Räihä Sadesolaan ja Sanna Metsäpuuhun. He toimivat myös häirintäyhdyshenkilöinä. Tavoitat heidät sähköpostitse: yhdenvertaisuus@sateenkaariperheet.fi

Voit tulostaa tästä periaatteet:

Häirintä ja syrjintä

Syrjintä

Syrjintä on kielletty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien mukaan seuraavien syiden perusteella:

 • Sukupuoli, sukupuoli-identiteetti
 • Sukupuolen ilmaisu
 • Kehon sukupuolitetut piirteet
 • Ikä
 • Alkuperä
 • Kansalaisuus
 • Kieli
 • Uskonto
 • Vakaumus
 • Mielipide
 • Poliittinen toiminta
 • Ammattiyhdistystoiminta
 • Perhesuhteet
 • Terveydentila
 • Vammaisuus
 • Seksuaalinen suuntautumisen
 • Muu henkilöön liittyvä syy

Syrjintää on esimerkiksi:

 • henkilön tai ihmisryhmän asettaminen eri asemaan tai epäsuotuisa kohtelu jonkin häneen/heihin liittyvän ominaisuuden perusteella (esim. toimintaan tai palveluihin ei hyväksytä ihmisryhmää tai ihmistä jonkin ominaisuuden perusteella)
 • häirintä (ks. alla)
 • ohje tai käsky syrjiä
 • kohtuullisten mukautusten epääminen (palvelujen tarjoaja jättää tekemättä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, joilla vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus turvataan)

Konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä syrjintä käytännössä tarkoittaa, löydät Syrjintä.fi-sivustolta.

Häirintä

Häirintä voi olla seksuaalista häirintää, sukupuoleen liittyvää häirintää tai muuhun henkilön ominaisuuteen liittyvää häirintää. Häirintää on ei-toivottu käytös, jolla loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Häirintää voivat olla myös mikroaggressiot, jotka ovat tyypillisesti vaikeasti havaittavia tai todennettavia, tahallisia tai tahattomia loukkauksia.

Häirintää voi olla esimerkiksi:

 • nimittely, loukkaava vitsailu ja kiusaaminen
 • loukkaava kommentointi tai halventava puhe
 • tahattomasti loukkaavat kommentit
 • mitätöinti
 • loukkaavat eleet, ilmeet ja muu nonverbaalinen viestintä
 • ei-toivottu koskettaminen
 • seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet tai seksuaalisesti latautuneet puheet, vitsit tai ehdotukset
 • vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat intiimit huomautukset tai kysymykset
 • muu epäasiallinen kohtelu

Mikäli koet Sateenkaariperheiden toiminnassa häirintää tai syrjintää, ota yhteyttä Sateenkaariperheet ry:n yhdenvertaisuusvastaaviin R Räihä Sadesolaan ja Sanna Metsäpuuhun, yhdenvertaisuus@sateenkaariperheet.fi.