Poliittiset tavoitteet

 

Sateenkaariperheet asettaa perhepoliittiset tavoitteensa neljän vuoden välein ennen eduskuntavaaleja.

Perhepoliittiset tavoitteet 2018-2022

Sateenkaariperheet ry:n syyskokous 24.11.2017 vahvisti:
Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittiset tavoitteet 2018-2022

Perhepoliittiset tavoitteet 2014-2019

Sateenkaariperheet ry:n kevätkokous 22.3.2014 vahvisti:
Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittiset tavoitteet 2014–2019

 

Sateenkaariperheet ry ajaa poliittisia tavoitteitaan eri tavoin: ollaan aktiivisesti mukana lainsäädäntötyössä, perhepalveluiden kehittämishankkeissa ja viedään asioita myös julkiseen keskusteluun. Vaikuttamistyön strategiana on laaja ja ennakkoluuloton verkostoituminen. Vaikuttamistyössä pyritään edistämään sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien hyvinvointia mahdollisimman laajasti. Vaikuttamistyö on jatkuvan kehittämisen ja oppimisen aluetta. Kaikkien perheiden Suomi -hanke sekä kansainvälinen yhteistyö auttavat yhdistystä kehittämään omaa vaikuttamistyötään.

Vaikuttamistyöstä lisää tietoa seuraavilta sivuilta:

Pitkän aikavälin tavoitteet

Yhdistyksen perhepoliittiset tavoiteohjelmat ponnistavat pidemmän aikavälin visiostamme Suomesta, jossa sateenkaariperheiden lapsilla, vanhemmilla ja läheisillä on hyvä elää, asua ja rakastaa.

 • Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri arvostavat kunkin perheen yksilöllistä perhe-elämää
 • Jokaisen lapsen kasvua, perheen vanhemmuutta ja vanhempien rakkaussuhdetta tuetaan
 • Suomalainen lainsäädäntö huomioi sateenkaariperheet yhdenvertaisesti oikeuksissa, velvollisuuksissa ja etuuksissa
 • Lainsäätäjä huomioi perheiden moninaisuuden aina uutta lakia säätäessään
 • Valtiovallalla on tarkkaa ja pitkäaikaista tutkimustietoa sateenkaariperheiden hyvinvoinnista ja tarpeista
 • Sateenkaariperheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta seurataan ja edistetään koordinoidusti valtiovallan toimesta osana jatkuvaa ja hyvin resursoitua valtion seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikkaa
 • Sateenkaariperheiden yhdenvertaisuutta valvoo siihen nimetty viranomainen, yhdenvertaisuusvaltuutettu.
 • Seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perheiden moninaisuutta esiin tuovaa moninaisuuskasvatusta tehdään julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä
 • Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämistä ei ole jätetty muutaman pienen järjestön vastuulle vaan sitä tehdään koordinoidusti julkishallinnon ja hyvin resursoidun ja laaja-alaisen kolmannen sektorin toimesta.
 • Julkisessa keskustelussa sateenkaariperheistä puhutaan asiallisesti
 • Sateenkaariperheet ry on aktiivinen järjestö, joka jatkaa vaikuttamistyötään perhepolitiikassa, ja jolla on resursseja osallistua lastensuojelun kehittämistyöhön ja koordinoida laajaa ja laadukasta vertaistoimintaa.