Poliittiset tavoitteet

Sateenkaariperheet asettaa perhepoliittiset tavoitteensa neljän vuoden välein.

Perhepoliittiset tavoitteet 2018-2022

Sateenkaariperheet ry:n syyskokous on vahvistanut laajan perhepoliittisen ohjelman:
Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittiset tavoitteet 2018-2022 (pdf)

Kuntavaalitavoitteet 2021

Sateenkaariperheet ry:n hallitus on asettanut viisi keskeistä huomioitaviksi kuntavaaleissa ja kunnallisessa päätöksenteossa:
Sateenkaariperheet ry:n kuntavaalitavoitteet 2021 (pdf)

Sijaissynnytyksen säätelyn taustamuistio järjestöiltä (pdf) >>

Pitkän aikavälin tavoitteet

Yhdistyksen perhepoliittiset tavoiteohjelmat ponnistavat pidemmän aikavälin visiostamme Suomesta, jossa sateenkaariperheiden lapsilla, vanhemmilla ja läheisillä on hyvä elää, asua ja rakastaa.

 • Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri arvostavat kunkin perheen yksilöllistä perhe-elämää
 • Jokaisen lapsen kasvua, perheen vanhemmuutta ja vanhempien rakkaussuhdetta tuetaan
 • Suomalainen lainsäädäntö huomioi sateenkaariperheet yhdenvertaisesti oikeuksissa, velvollisuuksissa ja etuuksissa
 • Lainsäätäjä huomioi perheiden moninaisuuden aina uutta lakia säätäessään
 • Valtiovallalla on tarkkaa ja pitkäaikaista tutkimustietoa sateenkaariperheiden hyvinvoinnista ja tarpeista
 • Sateenkaariperheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta seurataan ja edistetään koordinoidusti valtiovallan toimesta osana jatkuvaa ja hyvin resursoitua valtion seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikkaa
 • Sateenkaariperheiden yhdenvertaisuutta valvoo siihen nimetty viranomainen, yhdenvertaisuusvaltuutettu.
 • Seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perheiden moninaisuutta esiin tuovaa moninaisuuskasvatusta tehdään julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä
 • Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämistä ei ole jätetty muutaman pienen järjestön vastuulle vaan sitä tehdään koordinoidusti julkishallinnon ja hyvin resursoidun ja laaja-alaisen kolmannen sektorin toimesta.
 • Julkisessa keskustelussa sateenkaariperheistä puhutaan asiallisesti
 • Sateenkaariperheet ry on aktiivinen järjestö, joka jatkaa vaikuttamistyötään perhepolitiikassa, ja jolla on resursseja osallistua lastensuojelun kehittämistyöhön ja koordinoida laajaa ja laadukasta vertaistoimintaa.

Sateenkaariperheet ry ajaa poliittisia tavoitteitaan eri tavoin: ollaan aktiivisesti mukana lainsäädäntötyössä, perhepalveluiden kehittämishankkeissa ja viedään asioita myös julkiseen keskusteluun. Vaikuttamistyön strategiana on laaja ja ennakkoluuloton verkostoituminen. Vaikuttamistyössä pyritään edistämään sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien hyvinvointia mahdollisimman laajasti sekä edistämään kaikkien sateenkaari-ihmisten lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia. Vaikuttamistyö on jatkuvan kehittämisen ja oppimisen aluetta. Monimuotoiset perheet -verkosto sekä kansainvälinen yhteistyö auttavat yhdistystä kehittämään omaa vaikuttamistyötään.

Vaikuttamistyöstä lisää tietoa seuraavilta sivuilta:

VANHOJA TAVOITTEITA:

Hallitusohjelmatavoitteet 2019

Sateenkaariperheet ry:n hallitus on asettanut neljä keskeistä tavoitetta otettavaksi mukaan Suomen hallitusohjelmaan 2019:
Sateenkaariperheet ry:n hallitusohjelmatavoitteet 2019 (pdf)
Sateenkaarevat hallitusohjelmakirjaukset (pdf)
Muistio eduskuntavaaliehdokkaille ja puolueille 2019 (pdf)

Perhepoliittiset tavoitteet 2014-2019

Sateenkaariperheet ry:n kevätkokous 22.3.2014 vahvisti:
Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittiset tavoitteet 2014–2019 (pdf)