Poliittiset tavoitteet

Ajankohtaista

Vaaliohjelmia

Eurovaalit 2024

Kunta- ja aluevaalit 2025


Muita tavoiteohjelmia

Sijaissynnytyksen säätelyn taustamuistio järjestöiltä (pdf) >>

Hedelmöityshoitolain ja -suosituksen kehittämistavoitteet >>

Useamman kuin kahden oikeudellinen vanhemmuus pähkinänkuoressa (pdf)


Perhepoliittinen tavoiteohjelma 2022-2025

Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittinen ohjelma sisältää kaikki yhdistyksen poliittiset tavoittet:
Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittiset tavoitteet 2022-2025 (pdf)

Lue yhdistyksen perhepoliittisia tavoitteita koskeva uutinen >>


Strategian 2030 visio

Yhdistyksen strategia 2030 sisältää vision oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta ja strategiset tavoitteet tähän pääsemiseksi.

Tavoittelemme oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa:

 • Jokaisella lapsella on oikeus kaikkiin vanhempiinsa
 • Jokaisella perheellä on oikeus yhteiskunnan ja yhteisön tukeen
 • Jokaisella yksilöllä on oikeus unelmoida lapsiperheellistymisestä,
           yhdenvertaiset mahdollisuudet yrittää,
                                ja tulla lohdutetuksi, jos perhetoive ei toteudu

Visiomme voi toteutua yhteiskunnassa, jota leimaavat turvallisuus, ilo ja ylpeys.

Turvallisessa yhteiskunnassa kenenkään ei tarvitse pelätä, ihmiset uskaltavat seurata unelmiaan, vähemmistöasema ei aiheuta ylimääräistä stressiä tai onnistumisen pakkoa, ongelmatilanteissa saa olla tarvitseva, ammattilaiset ja läheiset kannustavat ja tukevat kaikkia, viranomaiset puuttuvat vihapuheeseen.

Turvallisuus mahdollistaa myös ilon ja ylpeyden. Unelmamme mukaisessa yhteiskunnassa kaikki lapset ja aikuiset voivat iloita omasta perheestään, missä tahansa perhetilanteessa. Kukin voi tuntea ylpeyttä itsestään, perheestään ja läheisistään – juuri omanlaisenaan ainutkertaisena ihmeenä!


Pitkän aikavälin strategiset tavoitteet

Visiomme oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta edellyttää seuraavien tavoitteiden edistämistä:

 • Suomalainen lainsäädäntö huomioi sateenkaariperheet yhdenvertaisesti oikeuksissa, velvollisuuksissa ja etuuksissa
 • Suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri arvostavat kunkin perheen yksilöllistä perhe-elämää ja kaikkien toiveita lapsiperheellistymisestä
 • Tosiasialliset perhesuhteet huomioidaan täysimääräisesti lainsäädännössä ja palvelujärjestelmässä
 • Lainsäätäjä huomioi perheiden moninaisuuden aina uutta lakia säätäessään
 • Jokaisen lapsen kasvua, perheen vanhemmuutta, vanhempien rakkaussuhteita ja perheen läheissuhteita tuetaan
 • Tahattomasta lapsettomuudesta kärsiville tarjotaan mahdollisuuksia, tukea ja lohtua
 • Lapsen oikeutta kaikkiin vanhempiinsa turvataan oikeudellisin ratkaisuin
 • Työn ja perheen yhteensovittaminen ja hyvä arki on mahdollista myös sateenkaariperheille erilaisissa perhetilanteissa
 • Julkisessa keskustelussa sateenkaariperheistä puhutaan asiallisesti
 • Suomi on hyvä maa lapsiperheellistyä kaikille maassa asuville sateenkaari-ihmisille
 • Sateenkaariperheet voivat liikkua vapaasti Euroopassa ja maailmalla
 • Valtiovallalla on pitkäaikaista tutkimustietoa sateenkaariperheiden hyvinvoinnista ja tarpeista
 • Sateenkaariperheiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta seurataan ja edistetään koordinoidusti valtiovallan toimesta osana jatkuvaa ja hyvin resursoitua valtion seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikkaa

Sateenkaariperheet ry ajaa poliittisia tavoitteitaan eri tavoin: ollaan aktiivisesti mukana lainsäädäntötyössä, perhepalveluiden kehittämishankkeissa ja viedään asioita myös julkiseen keskusteluun. Vaikuttamistyön strategiana on laaja ja ennakkoluuloton verkostoituminen. Vaikuttamistyössä pyritään edistämään sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien hyvinvointia mahdollisimman laajasti sekä edistämään kaikkien sateenkaari-ihmisten lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia. Vaikuttamistyö on jatkuvan kehittämisen ja oppimisen aluetta. Monimuotoiset perheet -verkosto sekä kansainvälinen yhteistyö auttavat yhdistystä kehittämään omaa vaikuttamistyötään.

Vaikuttamistyöstä lisää tietoa seuraavilta sivuilta:


Vanhoja tavoitteita

Hallitusohjelmatavoitteet 2023

Sateenkaariperheet ry on luonut perhepoliittisten tavoitteidensa pohjalta viisi ehdotusta hallitusohjelmakirjauksiksi 2023

Kuntavaalitavoitteet 2021

Sateenkaariperheet ry:n hallitus on asettanut viisi keskeistä huomioitaviksi kuntavaaleissa ja kunnallisessa päätöksenteossa:
Sateenkaariperheet ry:n kuntavaalitavoitteet 2021 (pdf)

Perhepoliittiset tavoitteet 2018-2022

Sateenkaariperheet ry:n syyskokous on vahvistanut laajan perhepoliittisen ohjelman:
Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittiset tavoitteet 2018-2022 (pdf)

Hallitusohjelmatavoitteet 2019

Sateenkaariperheet ry:n hallitus on asettanut neljä keskeistä tavoitetta otettavaksi mukaan Suomen hallitusohjelmaan 2019:
Sateenkaariperheet ry:n hallitusohjelmatavoitteet 2019 (pdf)
Sateenkaarevat hallitusohjelmakirjaukset (pdf)
Muistio eduskuntavaaliehdokkaille ja puolueille 2019 (pdf)

Perhepoliittiset tavoitteet 2014-2019

Sateenkaariperheet ry:n kevätkokous 22.3.2014 vahvisti:
Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittiset tavoitteet 2014–2019 (pdf)