Monimuotoiset perheet

Monimuotoiset perheet -verkosto koostuu kymmenestä itsenäisestä perhejärjestöstä, joita yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat jotenkin oletetusta perheestä. Kaikilla järjestöillä on myös jotakin huomautettavaa siitä, kuinka suomalainen perhelainsäädäntö ja palvelujärjestelmä huomioivat perheiden monimuotoisuuden.

Sateenkaariperheet ry on yksi verkoston jäsen sekä hallinnoi verkoston yhteistä hanketta Kaikkien perheiden Suomi. Hankkeen työntekijät työskentelevät yhdistyksen toimistolla. Kaikkien perheiden Suomi on vaikuttamistyöhön suuntautuva hanke, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta parempi paikka monimuotoisille perheille.

Monimuotoiset perheet -verkoston jäsenjärjestöt ovat