YK:n lapsen oikeuksien komitean päätös – Suomi loukkasi turvapaikkaa hakeneen sateenkaariperheen lapsen oikeuksia

Venäläinen sateenkaariperhe haki Suomesta turvapaikkaa lapsen hyvinvoinnin vaarannuttua kotimaassaan. Suomi ei myöntänyt lapselle turvapaikkaa ja käännytti perheen takaisin Venäjälle vuonna 2017. Sateenkaariperheet ry auttoi perhettä kantelemaan päätöksestä YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Komitea antoi 4.2.2021 langettavan päätöksen, jonka mukaan Suomi ei ole tehnyt päätöstä lapsen edun periaatteen mukaisesti eikä ole huomioinut todellista väkivallan uhkaa, jota sateenkaariperheen lapsi kohtaa Venäjällä. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun komitea antaa Suomelle langettavan päätöksen.

Linkki mediatiedotteeseen >>

YK:n lapsen oikeuksien komitean päätöksen mukaan Suomi loukkasi kolmea lapsen oikeuksien sopimuksen artiklaa, joiden mukaan kaikessa lasta koskevassa päätöksenteossa on ensisijaisesti harkittava lapsen etu (artikla 3), lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta (artikla 19) ja valtion on suojeltava pakolaislapsia (artikla 22).

Komitean päätös velvoittaa Suomen valtion suorittamaan korvausta loukkauksen uhrille. Lisäksi ratkaisulla on pidempikantoisia vaikutuksia, koska se velvoittaa valtion ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että jatkossa kaikissa turvapaikkaprosesseissa lapsen etu tulee tosiasiallisesti arvioiduksi ja huomioiduksi, ja että asianosaisia lapsia myös kuullaan.

”Otamme ilolla vastaan lapsen oikeuksien komitean selväsanaisen ja rohkean päätöksen”, sanoo Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. ”Komitean mukaan oli olemassa selviä merkkejä, että lapseen saattaisi kohdistua todellista väkivaltaa Venäjälle palautuksen seurauksena.”

”Erityisen merkittävän ratkaisusta tekee se, että komitean mukaan jatkuva kiusaaminen ja stigma, joista lapsi Venäjällä sateenkaariperheen lapsena kärsi, aiheuttavat itsessään sellaista peruuttamatonta vahinkoa lapselle, jonka vuoksi suomalaisten viranomaisten ei olisi tullut palauttaa perhettä Venäjälle. Tässä komitea siis hyväksyi myös yleisemmin sen, että eläminen seksuaalivähemmistöihin avoimen vihamielisesti suhtautuvassa yhteisössä voi vakavalla tavalla vaarantaa sateenkaariperheen lapsen oikeuksia.”

Nyt annetussa ratkaisussaan komitea katsoo, että kyseisen lapsen tapauksessa suomalaiset viranomaiset olivat tyytyneet viittaamaan ainoastaan yleisluontoisesti lapsen etuun ilman, että olisivat suorittaneet tosiasiallisen arvioinnin lapsen tilanteesta ja siitä, oliko olemassa riski, että hänen lapsen oikeuksien sopimuksessa suojattuja oikeuksiaan tultaisiin loukkaamaan Venäjällä. Komitean mukaan tällaiset yleisluontoiset ja fraasimaiset perustelut eivät täytä lapsen oikeuksien sopimuksen edellytyksiä.

Sateenkaariperheet ry:n mukaan maahanmuuttoviraston tulee päätöksen seurauksena päivittää nykyohjeistustaan paitsi Venäjän myös muiden vastaavassa tilanteessa olevien valtioiden osalta. Lapsen edun ensisijaisuuden periaatteen täysimääräinen soveltaminen vaatii myös uudenlaista kulttuuria.

Komitean päätös on ensimmäinen langettava päätös Suomelle. Yksilövalitusten tekeminen lapsen oikeuksien komitealle on uusi mahdollisuus, joka tuli Suomessa voimaan vuonna 2016. Viimeviikkoinen päätös on myös maailmanlaajuisesti ensimmäinen kerta, kun komitea on antanut näkemyksensä valituksesta, joka koskee sateenkaariperheen lapsen oikeuksia.

Sateenkaariperheet ry:n mukaan itäisen Euroopan kiristyneet asenteet ja lainsäädäntö seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan ovat erityinen uhka lapsiperheille, joita saattaa uhata esimerkiksi lapsen aiheeton huostaanotto samaa sukupuolta olevan parin perheestä. Myös perheen yhdistämisen yhteydessä on huomioitava mahdolliset sateenkaariperhesuhteet, joilla suurella todennäköisyydellä ei ole juridista asemaa lähtömaassa.

Sateenkaariperheet ry pitää päätöstä merkittävänä askeleena sateenkaariperheiden lasten oikeuksien näkökulmasta ja haluaa kiittää valituksen tehneen lapsen vanhempia, pro bono -periaatteella työskennellyttä lakimiestä, valitusta tukeneita yhteistyökumppaneita sekä kaikkia suomalaisia, jotka tukivat hanketta rahalahjoituksella syksyllä 2018.

Lisätietoja: Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry, 044 997 1956, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

***

Tänään tiistaina 9.2. käsitellään myös toista sateenkaariperheiden lasten oikeuksien näkökulmasta erittäin merkittävää kantelua Euroopan Unionin tuomioistuimessa Luxemburgissa. Kuulemisessa on kyse siitä, että Bulgaria ei tunnusta toisen EU-maan syntymätodistusta, johon lapselle on merkitty kaksi äitiä. Tämän seurauksena lapsi on jäänyt vaille mitään kansalaisuutta. Sateenkaariperheiden vapaa liikkuvuus on olennaisella tavalla rajoittunutta Unionin alueella johtuen riskistä, että perhesuhteet lakkaavat virallisesti olemasta maasta toiseen siirryttäessä. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on todennut, että ”vanhempi yhdessä maassa on vanhempi kaikissa maissa”.