TUTKIMUS: Osa suomalaisista sateenkaariperheistä kärsii kielteisistä asenteista

Suomalaisten sateenkaariperheiden vanhempien kokemuksia tuen saannista, perhesuhteista sekä heidän lastensa psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista on tutkittu ensimmäistä kertaa Väestöliiton ja Sateenkaariperheet ry:n yhteishankkeessa. Enemmistö seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista vanhemmista saa tukea ja suurin osa heidän lapsistaan vaikuttaa voivan hyvin. Osalta lapsista ja vanhemmista puuttuu kuitenkin tarvittavaa tukea.

Valtaosa kyselyyn osallistuneista vanhemmista, joilla on 7–18-vuotias lapsi, on saanut tukea vanhemmuuteensa joltain taholta. Vanhemmilla vaikuttaa kuitenkin olevan keskimäärin etäisemmät suhteet omiin ja puolison vanhempiin kuin valtaväestön aikuisilla.

Neljäsosalla sateenkaariperheiden lapsista on isovanhempia, jotka suhtautuvat kielteisesti heidän perheeseensä, ja osa isovanhemmista on katkaissut suhteet perheeseen, kertoo tutkija Kia Aarnio.

Harva sateenkaariperheiden vanhemmista on kohdannut palveluissa suoranaista huonoa kohtelua, mutta monet kaipaavat enemmän tietoa ammattilaisille ja osa vanhemmista toivoo koulujen huomioivan sateenkaariperheet paremmin. Selkein puute on parisuhdepalveluista ja lapsille tarjottavasta tuesta vanhemman sukupuolenkorjausprosessin aikana – sekä yhteiskunnan yhdenvertaisuudesta.

Päättäjien, palvelujen tarjoajien ja kaikkien kansalaisten pitäisi ottaa koppi tutkimuksen tuloksista, toteaa Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Sateenkaariperheiden vanhemmat ovat vastanneet erillisellä kyselylomakkeella jokaisen 7–18-vuotiaan lapsensa osalta, joten tietoja on saatu 80 vanhemmalta 103 lapsesta. Tutkimushankkeen aiemmassa vaiheessa kolme neljäsosaa näistä lapsista on osallistunut haastatteluun tai kyselyyn. Vanhempien arvioita lapsensa hyvinvoinnista verrataan lasten omiin käsityksiin ja valtaväestön vanhempien arvioihin, ja ne vaikuttavat pääosin yhtäläisiltä. Suurella enemmistöllä lapsista on iloinen mieliala ja hyvä terveys. Sateenkaariperheiden vanhempien ja lasten suhteet ovat pääsääntöisesti hyvät. Lasten ja vanhempien arvioiden samankaltaisuus vahvistaa lasten itsensä tutkimuksen aiemmassa vaiheessa antamia tietoja. Se myös tukee käsitystä, että sateenkaariperheiden vanhemmat paneutuvat vanhemmuuteen.

Yli neljä viidesosaa sateenkaariperheiden vanhemmista on kuitenkin pelännyt lapsensa tulevan kiusatuksi. Puolet vanhemmista arvioi lapsensa kuulleen loukkaavia puheita perheestään ja olleen huolissaan muiden suhtautumisesta hänen perheeseensä. Ympäristön kielteiset asenteet vaikuttavatkin olevan suurin rasite sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnille.

– Tutkimus osoittaa, että sateenkaariperheiden vanhemmilla ja lapsilla on monia vahvuuksia, mutta vielä on myös haasteita ratkottavana. Lasten kiusaamiselle pitää saada loppu. Sateenkaarivanhemmat tarvitsevat nykyistä parempaa tukea arjessaan. Väestöliitto suuntaa vuonna 2018 tukea myös niihin perheisiin, joissa on sateenkaarilapsi tai -nuori, kertoo Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta.

Sateenkaariperheiden vanhemmat – Kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista -raportti julkaistiin 27.3. Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarjassa D 63/2018. Tutkimuksen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Lisätietoja:

Kia Aarnio, PsT, tutkija                                                                         Anna Rotkirch, tutkimusprofessori
Sateenkaariperheet ry                                                                            Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos
kia.aarnio(at)sateenkaariperheet.fi                                                          anna.rotkirch(at)vaestoliitto.fi
050-542 1001                                                                                        09-2280 5144 tai 040-776 3086