Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien perheellistymismahdollisuuksia edistettävä

Sateenkaariperheet ry lausui 8.11.2019 sosiaali- ja terveysministeriölle translainsäädäntöön liittyvistä lapsiperhekysymyksistä. Alla on esitelty perheellistymismahdollisuuksien parantamiseen liittyviä ehdotuksiamme. Lausunnossa myös näkemyksemme siitä, miten vanhemmuusmerkintöjä pitäisi tehdä väestötietojärjestelmään. Lue lausuntomme kokonaisuudessaan täällä >>

Perheellistymismahdollisuudet

Sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla henkilöiden mahdollisuuksia lapsiperheellistyä, niin halutessaan, ei pidä hankaloittaa lainsäädännöllä ja palvelujärjestelmän käytännöillä. Sen sijaan sukupuolivähemmistöille on annettavaa riittävää ja kattavaa hedelmällisyysneuvontaa.

  • Nykyisen lain hedelmättömyysvaatimus on poistettava välittömästi

Vaatimus on sisältänyt äärimmäisen syrjivän ajatuksen siitä, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt ovat kykenemättömiä vanhemmuuteen. Heidän vanhemmuutensa on nähty niin vaarallisena, että heidät on lainsäätäjän mielestä täytynyt steriloida, jotta he eivät voisi toimia vanhempina. On vaikea kuvitella hävyttömämpää tapaa kyseenalaistaa ihmisryhmän ihmisyyttä. Tästä syystä ei riitä, että lainsäätäjä luopuu hedelmättömyysvaatimuksesta. Aiheutettua haittaa tulee aktiivisesti korjata tukemalla kaikin tavoin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia ja tekemällä työtä asenteiden muuttamiseksi suhteessa sukupuolivähemmistöjen vanhemmuuteen.

  • Hedelmällisyyteen liittyvää neuvontaa on tarjottava kaikille sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille osana sukupuolen tai kehon sukupuolitettujen piirteiden korjaushoitoja

Tekemämme kyselyn mukaan sukupuolivähemmistöihin kuuluvien saama hedelmällisyyteen, hedelmällisyyden menettämiseen ja säilyttämiseen ja sukusolujen tallettamiseen liittyvä neuvonta on kehittynyt aiempaa paremmaksi sukupuolen korjaushoitojen aikana, mutta ei selvästikään ole vielä johdonmukaista ja itsestään selvää. Kun viime vuosikymmenellä hoidoissa käyneistä vain 30 prosentille oli puhuttu ylipäätään mitään hedelmällisyyteen liittyvistä asioista, tämän vuosikymmenen loppupuoliskolla hoidoissa käyneistä jo 60 prosentin kanssa oltiin keskusteltu aiheesta edes vähän.

Usea sukupuolen korjaushoidoissa käynyt pelkäsi nostaa lapsiperheellistymismahdollisuuksia tai lapsitoiveitaan esille, jottei asia olisi vaikuttanut hoitojen saamiseen. Tästä syystä hoitohenkilökunnalla on keskeinen velvollisuus ottaa asia aktiivisesti keskusteluun hoidettavien kanssa. Erityisesti nuoria henkilöitä, joiden elämässä lapsiperheellistyminen ei vielä ole ajankohtaista, on rohkaistava pohtimaan lapsiperheellistymisen mahdollisuuksia myöhemmässä elämässä. Hedelmällisyyteen liittyvät kysymykset on huomioitava myös intersukupuolisten ihmisten hoidoissa.

  • Kaikille sukupuolivähemmistöihin kuuluville on tarjottava mahdollisuutta tallettaa sukusolujaan osana sairausvakuutuksen alaista hoitoa

Tekemämme kyselyn mukaan yhä useammalle on kerrottu mahdollisuudesta tallettaa sukusolujaan ennen sukupuolen korjaushoitoja. Edelleenkään mahdollisuudesta ei ole kerrottu kaikille. Viime vuosikymmenellä hoidoissa olleista vain alle 10 prosentille oltiin kerrottu mahdollisuudesta. Tämän vuosikymmenen alkupuoliskolla hoidoissa olleista 20 prosentille kerrottiin, mutta vuosikymmenen jälkipuoliskolla hoidoissa olleista jo melkein 60 prosentille oltiin kerrottu hoidoista. Mahdollisuudesta on kerrottu transnaisille (lähes 80%) huomattavasti useammin kuin transmiehille (reilu 50%). Tämä on tietysti yhteydessä siihen, että tietojemme mukaan Helsingissä ei ole tarjottu lainkaan mahdollisuutta tallettaa munasoluja, Tampereellakin vasta muutamille.

Kyselyyn vastanneista 60% haluaisi varmasti tai mahdollisesti tallettaa sukusolujaan. Sen sijaan vain 6% vastanneista ilmoitti, että heidän solujaan on talletettu. Niistä, jotka eivät olleet tallettaneet solujaan, 43% kertoi, että syynä oli oma päätös olla tallettamatta. 40% sanoi syyksi sen, että hänelle ei oltu kerrottu mahdollisuudesta. Muiksi syiksi mainittiin liian kallis hinta, dysforiaan liittyvät tunteet, kivuliaisuus / toimenpiteen vaatimat hoidot.

  • Sijaissynnytys on säädeltävä Suomessa niin, että se on myös sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ulottuvilla

Useissa intersukupuolisuuden kirjoon kuuluvissa tiloissa henkilöllä saattaa olla toimivat sukusolut, mutta ei mahdollisuutta olla raskaana. Myös monilla trans- ja muunsukupuolisilla henkilöillä sijaissynnytys voisi olla yksi tie vanhemmuuteen. Hallitusohjelman mukaan sijaissynnytystä koskevaa säätelyä selvitetään. Säätelyllä mahdollistettavien järjestelyjen tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Sateenkaariperheet ry:n mukaan sijaissynnytykselle täytyy luoda eettisesti kestävät ja turvalliset rakenteet kotimaassa uudistamalla lainsäädäntöä ja luomalla hyvät käytänteet: https://bit.ly/33sG3aC

Lue lausuntomme lapsiperheasioiden huomioimisesta translainsäädännössä kokonaisuudessaan täällä >>