Sateenkaariperheet ry mukana vaatimassa translain pikaista uudistamista

Translain uudistusta kiirehdittävä, alaikäisten oikeuksia ei voi jättää huomioimatta

Kuvassa teksti: 50 järjestöä: #translakikuntoon #transnuortenpuolesta

Hallituksen tavoitteena on uudistaa niin kutsuttu translaki. Uudistus on erittäin tärkeä ja sitä on odotettu vuosia. Uudistus parantaisi transihmisten itsemääräämisoikeutta, kehollista koskemattomuutta ja hyvinvointia sekä vapauttaisi terveydenhuollon resursseja. Me allekirjoittaneet järjestöt olemme kuitenkin huolissamme uudistuksen viipymisestä. On varmistettava, että uusi translaki ehditään säätää kuluvalla vaalikaudella. Lisäksi sukupuolen vahvistaminen tulisi tehdä mahdolliseksi myös alaikäisille. Sukupuolivähemmistöjen oikeudet eivät saa jäädä muiden asioiden jalkoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti raportissaan (31.1.2020) vaihtoehtoja
translakiuudistuksen toteuttamiseksi. Raportin mukaan nykyinen oikeustila altistaa transsukupuoliset ja muunsukupuoliset henkilöt syrjinnälle ja muille oikeudenloukkauksille, erityisesti yksityisyyden loukkauksille. Työryhmä esitteli raportissa kolme eri vaihtoehtoa translain uudistamiseksi. Niin kutsutussa laajassa mallissa sukupuolen vahvistamisen oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotettaisiin toisistaan. Mallin laajimmassa versiossa kyse olisi ilmoitusmenettelystä ilman harkinta-aikaa. Laajin malli toteuttaisi todellisen itsemääräämisoikeuden parhaiten.

Lisäksi työryhmä arvioi raportissaan alaikäisten transihmisten tilannetta. Työryhmä huomautti, ettei nykyinen hallitusohjelmakirjaus tunnista työryhmän havaitsemia haasteita alaikäisten yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Työryhmä esitti vaihtoehtona, että sukupuolen juridinen vahvistaminen voisi olla mahdollista 15 vuotta täyttäneille.

Hallituksen tulisikin arvioida uudelleen alaikäisten asema lakiuudistuksessa. Sukupuolen vahvistamisen lykkääntyminen jopa vuosilla heikentää transnuorten hyvinvointia huomattavasti. Mahdollisuus saada oikean sukupuolen mukaiset henkilöpaperit viivytyksettä helpottaisi lukuisten transnuorten elämää, vähentäisi syrjintää ja parantaisi nuorten hyvinvointia. Sukupuolen vahvistaminen alaikäisenä on mahdollista muun muassa Norjassa, Irlannissa ja Maltalla. Uusi nimilaki on jo vahvistanut alaikäisten oikeuksia, sillä 15-vuotiaasta alkaen etunimen voi muuttaa toisen sukupuolen mukaiseksi. Sukupuolen vahvistamista koskevan lain olisi luontevaa olla linjassa tämän kanssa.

Covid-19-epidemia on vaikuttanut laajasti yhteiskuntaan ja hidastanut ymmärrettävästi lainsäädäntötyötä. Suomi on yhtenä sateenkaari-ihmisten oikeuksia edistävän Equal Rights Coalition -liittoutuman maista sitoutunut arvioimaan pandemian vaikutuksia sateenkaari-ihmisiin (lhbti). Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat yksi väestöryhmä, joiden elämään epidemian rajoituksilla on ollut erityisen kielteiset vaikutukset. Valtion on huolehdittava, että transihmisten ihmisoikeuksien toteutumista keskeisesti parantava lakiuudistus ei jää puolitiehen. Kuormittava covid-19 poikkeusaika ja sote-uudistuksen tapaiset suuret hankkeet eivät ole riittävä syy jättää ihmisoikeustyötä tekemättä.

Itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyden suojaa vahvistavan, syrjintää ehkäisevän ja transnuoret näkyväksi tekevän translain uudistuksen aika on nyt.

Seta, pääsihteeri Kerttu Tarjamo

ALLEKIRJOITTANEET

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

Amnesty International Suomen osasto ry

Dreamwear Club DwC ry

Exit – pois prostituutiosta ry

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Helsinki Pride -yhteisö

Hiv-säätiö

Ihmisoikeusliitto

Jyväskylän Seta ry

Kainuun Seta ry

Lahden SETA ry

Loisto setlementti ry

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

Meri-Lapin Seta

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA

Miehet ry

Monimuotoiset perheet -verkosto

Naisasialiitto Unioni

Naisjärjestöjen Keskusliitto ry

Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry

Nyyti ry

Oulu Pride ry

Oulun SETA ry

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Pirkanmaan Seta ry

Plan International Suomi

Polyamoria – monisuhteisuusyhdistys ry

Regnbågsankan rf

Sateenkaarihistorian ystävät

Sateenkaariperheet ry

Sexpo-säätiö

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf

Suomen seksologinen seura

Suomen UNICEF

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Taideyliopiston ylioppilaskunta

Trans ry

Transfeminiinit ry

Translasten ja -nuorten perheet ry

Trasek ry

Turun Seudun Seta ry

Uskontojen uhrien tuki UUT ry

Vaasan Seta ry

Vihreät nuoret ja opiskelijat

Väestöliitto

Åbo Akademis Studentkår