Puolueiden vastaukset Antti Rinteelle huomioivat sateenkaari-ihmiset hyvin vaihtelevasti

Analysoimme eduskuntapuolueiden vastaukset hallitustunnustelija Antti Rinteelle sateenkaari-silmälaseilla. Kävimme läpi kohdat, joissa puolueet viittaa suoraan sateenkaari-ihmisiin ja heidän oikeuksiinsa. Tämän lisäksi monet yleisemmät tavoitteet, kuten oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistaminen, tukevat tietysti myös sateenkaari-ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia.

Puolueet viittasivat sateenkaaritavoitteisiin hyvin vaihtelevasti. Kokoomuksen, Kristillisten ja Perussuomalaisten vastauksista ei löytynyt mitään, mikä suoraan liittyisi sateenkaarikansan oikeuksiin. Keskustan perhevapaisiin liittyvän yhden lauseen voi hyvällä tahdolla tulkita sisältävän myös sateenkaariperheet. Muuten Keskustakaan ei vastauksissaan viittaa meidän oikeuksiimme. Ruotsalaisella kansanpuoleellakin on vain yksi sateenkaaritavoite, mutta se sentään koskee translain uudistusta.

Punavihreät puolueet sen sijaan käsittelevät sateenkaaritavoitteita laajemminkin. Translain uudistamisesta ollaan yhtä mieltä ja se tuodaan näkyvimmin esille. Vihreät ja Vasemmistoliitto nostavat esille myös muunsukupuoliset, ja kiinnittävät huomiota intersukupuolisten lasten suojeluun. SDP ja Vihreät kiinnittävät huomiota sateenkaariperheiden perhevapaisiin. Vihreillä on vastauksessaan selkeästi eniten sateenkaaritavoitteita. Huomiota kiinnitetään edellisten lisäksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin myös kehityspolitiikan ja kasvatuksen osalla.

Ainoa puolue, joka viittaa valtion kokonaisvaltaiseen vastuuseen sateenkaaripolitiikasta, on Vasemmistoliitto. Sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma on kuitenkin Sateenkaariperheiden ja Setan päätavoite hallitusohjelmaan. Toimintaohjelmalla valtiovalta ottaisi kokonaisvastuun sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnista. Toimintaohjelmalla kirittäisiin kiinni viime vuosien passiivisuutta sateenkaarikysymyksissä.

Jos haluamme edistää sateenkaari-ihmisten hyvinvointia, meidän on keskitettävä huomiota nimenomaan lapsuuteen ja nuoruuteen, jotta myös sateenkaarilapset saavat kasvaa turvassa. Edelleen aivan liian moni sateenkaarilapsi rikotaan omassa kasvuympäristössään, kuten hurjat luvut kouluterveyskyselystä osoittavat. Tästä syystä sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma linkittyy myös tulevaisuudessa tehtävään kansalliseen lapsistrategiaan.

Lue lisää sateenkaaripoliittisesta toimintaohjelmasta täällä >>

 

Tässä sateenkaari-ihmisten oikeuksiin ja hyvinvointiin suoraan viittaavat katkelmat eduskuntapuolueiden vastauksissa hallitustunnustelija Antti Rinteelle 30.4.2019

 

Vihreät:

 • Perhevapaauudistuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota perheiden monimuotoisuuteen. Taataan esimerkiksi yhden vanhemman perheille samat oikeudet perhevapaisiin ja sateenkaariperheille mahdollisuus jakaa perhevapaita perheen kaikkien vanhempien kesken.
 • Suomen kehityspolitiikan tulee olla ihmisoikeusperustaista. Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä naisten, lasten, nuorten, vammaisten ihmisten, alkuperäiskansojen ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin on kohdennettava riittävästi resursseja.
 • Transihmisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset pitää lopettaa uudistamalla translaki
 • Sukupuolisensitiivinen kasvatus on sisällytettävä opetussuunnitelmiin ja koulujen toimintakulttuuriin ja luovutaan sukupuoleen perustuvista ryhmäjaoista ja muista sukupuolittavista käytännöistä. Ulotetaan laadukas ja sukupuolinormeja purkava seksuaalikasvatus kaikille koulutusasteille.
 • Luodaan Suomi, jossa ei ole “meitä” ja “heitä”, vaan yhdenvertaisia ihmisiä sukupuoleen, ihonväriin, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muihin inhimillisiin ominaisuuksiin katsomatta.
 • Yhteiskuntamme syrjii edelleen sateenkaarivähemmistöjä, joiden itsemääräämisoikeutta tulee vahvistaa. Intersukupuolisten lasten tarpeeton ja kosmeettinen kirurgia tulee kieltää ja lisätä mahdollisuus valita kolmas vaihtoehto juridiseksi sukupuoleksi. Samalla uudistetaan henkilötunnukset sukupuolineutraaleiksi.
 • Translaki tulee uudistaa ja samalla muuttaa lain nimeksi “laki sukupuolen vahvistamisesta”. Juridinen ja lääketieteellinen sukupuolen korjaus tulee erottaa toisistaan. Juridisen sukupuolen perustaksi tulee ottaa henkilön oma ilmoitus ja itsemäärittely. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus, lääketieteelliset ehdot ja vaatimus pysyvästä sukupuoliroolissa elämisestä tulee poistaan sukupuolen vahvistamisen ehdoista. Sukupuolen korjaushoidot pitää mahdollistaa myös niille, jotka eivät tunne sopivansa kaksijakoiseen sukupuolimalliin. Juridisen sukupuolen vahvistamisen 18 vuoden ikäraja pitää poistaa. Translasten asemaa tulee parantaa mahdollistamalla murrosikää lykkäävän blokkerihoidon saatavuus.

SDP

 • SDP haluaa edistää ihmisoikeuksien toteutumista, on kyse sitten pari- ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien parantamisesta tai lasten oikeuksien vahvistamisesta.
 • Jokaisella on oikeus perus- ja ihmisoikeuksina turvattuihin henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityiselämänsuojaan. Nykyinen laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta on monella tavalla ongelmallinen ihmisoikeuksientoteutumisen kannalta. Laki tulee muuttaa niin, että se kunnioittaa perustuslakia, ihmisoikeussopimuksia ja sukupuoltaan korjaavan henkilön itsemääräämisoikeutta. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä tulee poistaa. Lääketieteelliset hoidot tulee eriyttää juridisesta sukupuolen korjauksesta.
 • Uudistuksessa [perhevapaat] täytyy huolehtia siitä, että erilaisilla perheillä on yhdenvertaiset oikeudet perhevapaisiin. Lähtökohtana tulee olla lapsikohtainen ajattelu, jossa yksinhuoltajaperheet, sateenkaariperheet sekä adoptioperheet on huomioitu.

Vasemmistoliitto

 • Vasemmistoliitto haluaa, että seuraava hallitus edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia suunnitelmallisesti. Translaki tulisi uudistaa itsemääräämisoikeuden pohjalta, sukupuolen juridinen vahvistaminen ja lääketieteellinen prosessi tulisi erottaa toisistaan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksenvastainen lisääntymiskyvyttömyysvaatimus tulisi poistaa. Translain on huomioitava myös lapset ja nuoret sekä muunsukupuoliset. Intersukupuolisten lasten ei-lääketieteellinen sukuelinkirurgia on kiellettävä.

RKP

 • Translain uudistus tulee viedä läpi

Keskusta:

 • Perhevapaiden uudistaminen on toteutettava siten, että se kohtelee tasa-arvoisesti myös kaikkia monimuotoisia perheitä.

Kokoomus, Kristilliset ja Perussuomalaiset

 • Ei mitään sateenkaarioikeuksiin liittyvää