Perhetilasto 2017: sateenkaariperheiden määrä on jatkanut kasvuaan

Tilastokeskus on tänään julkaissut perhetilastot vuodelta 2017. Sateenkaariperheiden määrä näyttää jatkavan voimakasta kasvuaan. Noin puolet samaa sukupuolta olevien (lähi)vanhempien virallistetuista parisuhteista on nyt avioliittoja, toinen puoli on vielä rekisteröityjä parisuhteita.

 

Tilastokeskuksen luvuissa näkyvät vain yhden tyyppiset sateenkaariperheet. Tilasto tavoittaa samaa sukupuolta olevat parit, jotka ovat naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, ja joiden taloudessa asuu virallisesti alaikäisiä henkilöitä. Tilasto jättää siis ulkopuolelle esimerkiksi ne sateenkaariperheet, joissa vanhemmat elävät avoliitossa. Myös esimerkiksi yhden vanhemman perheet sekä monenlaiset apila- ja uusperhetilanteet jäävät näkymättömiin. Tilasto kuvaa siis ainoastaan suhteensa virallistaneiden ydinperheiden lukumäärää. Sateenkaariperheiden kokonaismäärä on moninkertainen tähän lukuun verrattuna. Trendi kuvaa kuitenkin hyvin sateenkaariperheiden määrän voimasta kasvua.

Vuonna 2017 parisuhteensa virallistaneiden, samaa sukupuolta olevien lähivanhempien perheitä oli tilastokeskuksen mukaan 733 kappaletta. Luvussa on kasvua 13 prosenttia suhteessa edelliseen vuoteen. Verrattuna viiden vuoden takaiseen tilanteeseen, kasvua on ollut 81 prosenttia. Kymmenen vuoden aikana perheiden määrä on nelinkertaistunut. Viisitoista sitten tätä perhetyyppiä oli tilastokeskuksen luvuissa vasta 32 kappaletta.

Lähde: Tilastokeskus, perhetilasto 2017

Maaliskuun alusta vuonna 2017 tuli voimaan avioliittolain muutos, jonka seurauksena osa rekisteröidyistä pareista on muuttanut parisuhteensa avioliitoksi eikä uusia rekisteröityjä pareja ole voinut enää muodostua. Kaikkien rekisteröityjen parien (lapsettomien ja lapsellisten) perheitä oli 1 500 eli 1 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saman sukupuolen avioparin (lapsettomia ja lapsellisia) perheitä oli puolestaan 1 600. Näistä 67 prosenttia oli naisparin perheitä. Niiden samaa sukupuolta olevien parien perheistä, joissa asui lapsia, oli viime vuoden lopussa avioliitossa 388 pariskuntaa ja rekisteröidyssä parisuhteessa 345 pariskuntaa.