Perhesuhdekeskuksessa haettavana suhdetyön asiantuntijan tehtävä

Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksen logo

Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskus etsii
suhdetyön asiantuntijaa
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Etsimme perhe- ja suhdetyön osaajaa toimimaan Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksessa asiakastyössä ja asiantuntijatehtävissä. Suhdetyön asiantuntijalla on mahdollisuus olla edistämässä sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta ja lisäämässä hyvinvointia heidän perhe-, rakkaus- ja läheissuhteisiinsa.

Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksen tehtävänä on tukea sateenkaari-ihmisten itse määrittelemiä läheisiä ihmissuhteita. Niitä ovat esimerkiksi suhteet lapsuudenperheeseen, sukulaisiin ja muihin läheisiin, erilaiset rakkaussuhteet, ystävyyssuhteet, suhteet itse valitussa perheessä ja suhteet lapsiperheissä. Perhesuhdekeskuksen kohderyhmänä ovat kaikki sateenkaari-ihmiset ja heidän läheisensä.

Perhesuhdekeskus toteuttaa vertaistoimintaa, tarjoaa ammatillisia tukipalveluita ja tuottaa tietoa ja materiaaleja suhteiden tueksi. Keskus kouluttaa ihmissuhde- ja perhetyön ammattilaisia ja tekee vaikuttamistyötä palveluiden kehittämisprosesseissa. Toiminta on valtakunnallista.

Perhesuhdekeskus on Sateenkaariperheet ry:n erillisyksikkö, joka on ollut toiminnassa yli kuuden vuoden ajan. Sinä aikana Perhesuhdekeskukselle on luotu hyvin toimivat ja vakiintuneet rakenteet ja perustoiminnot. Toimintaa rahoittaa STEA. Perhesuhdekeskus on merkittävä osa ammatillisten sateenkaarijärjestöjen joukkoa Suomessa sekä arvostettu yhteistyökumppani perhe- ja parityön kentällä. Voimme tarjota monipuolisen ja mielenkiintoisen työn innostavassa työyhteisössä, johon kuuluvat kaikki Sateenkaariperheet ry:n työntekijät. Tehtävään on hyvä perehdytys.

Suhdetyön asiantuntija

Suhdetyön asiantuntija vastaa itsenäisesti Perhesuhdekeskuksen ammatillisten tukipalveluiden kokonaisuudesta, johon kuuluvat puhelinpalvelu, päivystyschat sekä lyhyet tukijaksot vastaanotolla (etäyhteydellä, puhelimitse tai kasvokkain Helsingissä). Tukipalveluissa annetaan tukea sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen erilaisissa suhde- ja perhetilanteiden ongelmissa ja kriiseissä. Suhdetyön asiantuntijan työajasta noin puolet on asiakastyötä.

Työntekijän tehtäväkokonaisuuteen kuuluu asiakastyön lisäksi muita asiantuntijatehtäviä, esimerkiksi tiedon kerääminen, analysointi ja koostaminen asiakastyöstä, kohderyhmille ja ammattilaisille suunnattujen materiaalien tuottaminen, uusien toimintamuotojen kehittämiseen osallistuminen, vertaisryhmien ohjaaminen (eroryhmät), ammattilaisten konsultoiminen ja kouluttaminen, yhteistyö ammattilaisverkostoissa sekä viestinnän toteutus. Osa työtehtävistä hoidetaan yhteisvastuullisesti keskuksen johtavan asiantuntijan kanssa.

Suhdetyön asiantuntijan esihenkilönä toimii Perhesuhdekeskuksen johtava asiantuntija. Työntekijät tekevät kiinteästi yhteistyötä ja työskentelevät monissa asiantuntijatehtävissä työparina.

Työ edellyttää:

 • Työkokemusta asiakastyöstä vaikeissa suhde- ja perhetilanteissa olevien kanssa
 • Kykyä perehtyä itselle uusiin asiakastyöstä nouseviin teemoihin ja ilmiöihin
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja
 • Kykyä kiinteään yhteistyöhön työparin kanssa
 • Valmiutta tuottaa kirjallisia materiaaleja
 • Organisointi- ja priorisointikykyä sekä ajankäytön hallintaa
 • Riittäviä digitaitoja
 • Sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa
 • Soveltuvaa koulutusta

Lisäksi arvostamme:

 • Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvää asiantuntemusta
 • Perhe-, suhde- ja/tai erotyön kentän tuntemusta
 • Analyyttisyyttä, järjestelmällisyyttä, luovuutta
 • Ruotsin ja englannin kielten sujuvaa hallintaa

Työsuhde on kokopäiväinen (37,5 h/vko) sekä toistaiseksi voimassa oleva. Työ suoritetaan pääosin Helsingin kantakaupungissa sijaitsevasta toimitilasta käsin. Osa työtehtävistä tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin. Työyhteisön etätyökäytännöt mahdollistavat myös osittaisen etätyöskentelyn. Työtehtäviin sisältyy matkustamista Suomen sisällä.

Työsuhteeseen sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja hallinnoivan järjestön Sateenkaariperheet ry:n palkkapolitiikkaa. Työtehtävän vaativuus on määritelty TES:in toiseksi korkeimpaan vaativuusluokkaan 6, jota on korotettu 3% erityistekijälisällä. Työnantaja on lisäksi halunnut korottaa palkkataulukon mukaisia lähtöpalkkoja kaikille työntekijöille myönnetyllä ylimääräisellä työnantajakohtaisella lisällä, joka on työsuhteen alkaessa 8,5 prosenttia ja nousee vuoden 2025 alusta 10 prosenttiin.

Kyseessä olevan työtehtävän lähtöpalkka on siten 3070,03 euroa. Lähtöpalkan päälle lasketaan TES:n mukaiset henkilökohtaiset lisät 0–30% (mukaan lukien vuosisidonnainen takuu 0-14%, erityinen soveltuvuus ja työssä suoriutuminen) sekä ilta- ja viikonloppulisät. Työsuhde-etuina tarjotaan liikunta- ja kulttuurietu, työmatkaetu, vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä yleislääkäritasoinen työterveyshuolto.

Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Sitoudumme toteuttamaan tarvittavia mukautuksia ja sovellamme rekrytoinnissa positiivista erityiskohtelua valitsemalla tasavahvoista hakijoista syrjinnälle alttiiseen ryhmään kuuluvan hakijan.

Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen sähköpostitse osoitteeseen sanna.metsapuu@perhesuhdekeskus.fi viimeistään sunnuntaina 29.10.2023.

Jos sinulla on erityistarpeita, joita toivot huomioitavan työhaastattelutilanteessa, voit ilmoittaa niistä oheisen linkin takana olevalla lomakkeella: https://shorturl.at/tuF18 Katsomme mukautustarpeet vasta sen jälkeen, kun olemme valinneet haastatteluun kutsuttavat.

Työhaastattelut suoritetaan keskiviikkona 8.11. tai perjantaina 10.11. Haastateltavat kutsutaan haastatteluun 3.11. Työntekijän valinta pyritään vahvistamaan 16.11. Työsuhde alkaa 8.1.2024 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoa Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskuksesta www.perhesuhdekeskus.fi ja Sateenkaariperheet ry:stä www.sateenkaariperheet.fi.

Lisätietoja työpaikasta antaa Sanna Metsäpuu, johtava asiantuntija, Sateenkaari-ihmisten perhesuhdekeskus, puhelimitse ke 11.10. klo 8.30-10 ja to 26.10. klo 14-15.30 numerossa 050 410 6772.

 

Voit tutustua Sateenkaariperheet ry:n henkilöstöhallintoa johdattaviin asiakirjoihin, kuten perheystävällisyyssuunnitelmaan, täällä >>