Osa vanhemmista ei pääse lainkaan näkemään lastaan synnytyssairaalassa korona-aikana

Viime päivät on käyty laajaa julkista keskustelua synnytyssairaaloiden uudesta epidemiaan liittyvästä rajoituksesta, jonka mukaisesti lapsivuodeosastolle pääsevät toistaiseksi vain synnyttäjät. Synnytykseen saa kuitenkin jokainen synnyttäjä ottaa mukaan yhden tukihenkilön.

Joissain perheissä lapsella on kuitenkin jo syntymästään lähtien useampia kuin kaksi vanhempaa. Näin on esimerkiksi perheessä, jossa nais- ja miespari ovat yhdessä päättäneet jakaa lapsen vanhemmuuttaan ns. kumppanuusvanhempina.

Perhemuoto on yleinen sateenkaariperheiden joukossa ja tuttu myös synnytyssairaaloille. Normaalitilanteessa kaikki vanhemmat ovat voineet osallistua synnytykseen ja/tai nähdä vastasyntynyttä lapsivuodeosastolla, perheiden omien toiveiden mukaan.

Nyt asetetut epidemiarajoitukset osuvat useamman vanhemman perheisiin kohtuuttomasti. Osa perheen vanhemmista ei pääse tapaamaan lastaan lainkaan vastasyntyneenä, koska eivät pääse lapsivuodeosastolle eivätkä synnytyssaliin. Kahden vanhemman perheissä toisella vanhemmalla on kuitenkin nykyisissä poikkeusoloissakin mahdollisuus nähdä vastasyntynyt lapsensa jossakin vaiheessa.

Sateenkaariperheet ry on yrittänyt käydä vuoropuhelua synnytyssairaaloiden kanssa rajausten kohtuullisen soveltamisen puolesta. Sairaanhoitopiirit pitävät kuitenkin kiinni rajauksesta, että synnytyssaliin päästetään poikkeusoloissa vain yksi tukihenkilö. Heidän mukaansa käytäntö on yhdenvertainen, koska ”jokaisella synnyttäjällä on tasavertainen oikeus yhteen tukihenkilöön”.

Näennäisen yhdenvertainen käytäntö johtaa tässä tilanteessa kuitenkin hyvin epäyhdenvertaiseen lopputulokseen. Sateenkaariperheet ry:n mukaan käytäntö, joka estää osaa vanhemmista näkemästä lastaan vastasyntyneenä on täysin kohtuuton, varsinkin kun se kohdistuu vain yhteen ihmisryhmään.

Sairaanhoitopiirien yhteisessä linjauksessa todetaan, että ”jokaiselle isälle mahdollistetaan vastasyntyneen kohtaaminen synnytyssairaalassa”, vaikka isä ei olisi voinut osallistua synnytykseen esimerkiksi keisarileikkauksen takia. Vaadimme, että sairaanhoitopiirit soveltavat omia rajoituksiaan niin, että jokaiselle vanhemmalle mahdollisestaan vastasyntyneen kohtaaminen.