Nelosella alkaa Lapsi tuntemattoman kanssa – Sateenkaariperheet ry on kumppanuusvanhemmuuden asiantuntija

Nelosella alkaa ma 16.3. klo 20 uusi tv-sarja, joka käsittelee kumppanuusvanhemmuutta. Tällä tarkoitetaan perheitä, joissa jaetaan lapsen vanhemmuutta suunnitelmallisesti kahdessa kodissa lapsen syntymästä alkaen. Näissä perheissä lapsella voi olla kaksi tai useampi vanhempaa. Sateenkaariperheet ry on kumppanuusvanhemmuuden asiantuntija Suomessa yli 20 vuoden kokemuksella. Olemme neuvoneet, valmentaneet, tukeneet ja tuoneet yhteen kumppanuusvanhempia ja siitä haaveilevia. Tavoitteenamme on edistää lapsen hyvinvointia tukemalla suunnitelmallista vanhemmuuden jakamista.

Tiedote kokonaisuudessaan STT:n palvelussa >>

Nelosen uudessa tv-sarjassa kumppanuusvanhemmuudesta haaveilevat ihmiset tutustuvat toisiinsa, neuvottelevat vanhemmuuden jakamisessa huomioitavista asioista ja tekevät päätöksiä yhteiseen vanhemmuuteen ryhtymisestä. Sateenkaariperheiden joukossa kumppanuusvanhemmuuteen perustuvat perheet ovat aina olleet yleisiä.

Työskennellessämme perheiden kanssa olemme painottaneet avoimia keskusteluja ennen lapsen syntymää. Meille on kertynyt tietoa, mistä asioista kumppanuusvanhempien täytyisi vähintään keskustella ennen lapsen alulle saattamista. Olemme luoneet opasmateriaaleja ja esimerkkipohjia vanhemmuussopimuksille.

”Tarjoamme 10 vuoden aikana kehittämäämme perhevalmennusta, joka kiinnittää huomiota niin juridisiin, sosiaalisiin kuin psyykkisiin kysymyksiin kumppanuusvanhemmuudessa”, kertoo vertaistoiminnan koordinaattori, psykoterapeutti Kaisa Niittynen. ”Tarjoamme kumppanuusvanhemmuutta pohtiville myös henkilökohtaista neuvontaa ennen lapsen syntymää, sekä psykososiaalista tukea vanhemmuuden jakamisen ongelmiin lapsen syntymän jälkeen.”

Vertaistoiminnassa kumppanuusvanhemmat saavat jakaa kokemuksiaan keskenään, ja vanhemmuutta pohtivat kuulevat vertaisten vinkkejä vanhemmuuden jakamiseen. Järjestämme myös infotilaisuuksia kumppanuusvanhemmuudesta, sekä tilaisuuksia, joissa kumppanuusvanhemmuudesta haaveilevat voivat tutustua toisiinsa.

Sateenkaariperheet ry pyrkii jatkossa vahvistamaan omaa kapasiteettiaan neuvoa ja tukea kumppanuusvanhemmuudesta kiinnostuneita. Katso alta linkit kumppanuusvanhemmuutta suunnitteleville suunnattuihin palveluihin.

Työskentelemme päämäärätietoisesti sen eteen, että tulevaisuudessa myös lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä huomioisivat paremmin useamman kuin kahden vanhemman vanhemmuuden ja lapsen elämisen kahdessa kodissa. Ennen kaikkea vuoroasumisjärjestelyitä tulee huomioida paremmin.

Lapsenhuoltolain uudistus toi mukanaan uusia mahdollisuuksia kumppanuusvanhempien perheisiin. Tärkein uudistus oli lapsen tapaamisoikeus juridisten vanhempien lisäksi tosiasialliseen vanhempaan.

”Marinin hallituksen tulisi mahdollistaa juridinen vanhemmuus useammalle kuin kahdelle vanhemmalle osana vanhemmuuslain säätämistä”, vaatii toiminnanjohtaja Juha Jämsä. ”Tällä hetkellä lapsella ei ole oikeutta kaikkiin vanhempiinsa niissä perheissä, joissa on useampia kuin kaksi vanhempaa.”

Lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaisten osaamista pitää kehittää sekä tiedollisesti, asenteellisesti että työtavallisesti. Tällä hetkellä ammattilaisilla on hyvin vähän osaamista siinä, miten eri osoitteissa asuvia vanhempia tuetaan silloin, kun lapsi on aivan pieni. Vastaavasti kolmen tai useamman vanhemman vanhemmuuden tukemisessa tulee usein vastaan myös puuttuvat työtavat toimia useamman vanhemman kanssa.

 

Sateenkaariperheet ry:n palvelut kumppanuusvanhemmille ja sitä suunnitteleville:

1. Tietoa ja ohjeita kumppanuusvanhemmuutta pohtiville

2. Henkilökohtaista neuvontaa ja tukea kumppanuusvanhemmuuden suunnitteluun ja perheen ongelmatilanteisiin

3. Sateenkaariperheet ry:n perhevalmennuksessa käsitellään kumppanuusvanhemmille olennaisia kysymyksiä

4. Neuvoja byrokratiaan – Uuden lapsenhuoltolain mahdollisuudet kumppanuusvanhemmille

5. Kumppanuusvanhemmuus-pikadeitit ja muun vertaistoiminnan tapahtumat löydät uusimmasta uutiskirjeestä

Vanhemmuuslaista:

6. Vanhemmuuslain huomioitava useamman vanhemman perheet