Lapsiasiavaltuutetun viesti hallitusneuvotteluihin: translaki ja intersukupuolisten lasten hoitokäytännöt on uudistettava

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila luovutti tänään hallitusneuvotteluihin valmistautuville eduskuntapuolueille arvionsa kuluneesta hallituskaudesta sekä 30 esitystä seuraavalle hallitukselle lapsen oikeuksien toteuttamiseksi. Kurttilan kausi valtuutettuna päättyy huhtikuun lopussa. Uutena valtuutettuna aloittaa toukokuussa Elina Pekkarinen.

Valtuutetun tänään julkaisemassa vuosikirjassa on useita sateenkaarilasten ja sateenkaariperheiden lasten oikeuksiin liittyviä esityksiä. Valtuutetun yhteydessä on kuluneella kaudella 2015-2019 toiminut HLBTI ja lapset -työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Kuva: lapsi- ja perhejärjestöt kiittävät Tuomas Kurttilaa menneestä kaudesta valtuutettuna säätytalolla perjantaina 26.4.2019

Translaki ja intersukupuolisten lasten hoitokäytännöt on uudistettava

Lapsiasiavaltuutettu on kiinnittänyt vuosikirjan mukaan huomiota sukupuolen moninaisuuteen esimerkiksi järjestämällä pyöreän pöydän keskustelun intersukupuolisten lasten hoitokäytännöistä (2016) ja sukupuolen itsemääräämisoikeudesta (2017). Intersukupuolisten lasten osalta ongelmallisia ovat hoitokäytännöt, joissa toimenpiteitä tehdään ei-lääketieteellisin perustein. Nykyinen sukupuolen korjaamista koskeva lainsäädäntö vaatii esimerkiksi täysi-ikäisyyttä ja lisääntymiskyvyttömyyttä.

Valtuutettu tekee vuosikirjassaan seuraavat esitykset hallitusohjelmaan:

  • Translaki on uudistettava itsemääräämisoikeutta vahvistaen
  • Intersukupuolisten lasten hoitokäytäntöjä tulee uudistaa niin, että ei-lääketieteelliset hoitotoimenpiteet tehdään vasta silloin, kun lapsi pystyy itse osallistumaan hoitoja koskevaan päätöksentekoon

Palveluita parannettava, tietoa lisättävä ja yhdenvertaisuutta edistettävä

Lapsiasiavaltuutetun mukaan ”perhevalmennusta, perheneuvontaa, neuvolatoimintaa – kaikkia perhepalveluja – on uudistettava vastaamaan vanhemmuuden moninaisuutta. Yksistään kyse ei ole vain miehistä, vaan yhtäältä muun muassa naisten työmarkkina-aseman parantamisesta ja esimerkiksi sateenkaariperheiden kohtaamisesta.”

”Yhä on myös lapsiryhmiä, joiden kokemuksista, elämästä, hyvinvoinnista ja oikeuksien toteutumisesta tiedetään liian vähän. Nuorisotutkimusverkoston vuonna 2017 tekemän katsauksen mukaan tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitsevat lapset, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset, sateenkaarilapset ja vammaiset lapset.”

”Koulukiusaamisen kohteeksi joutuvat erityisesti vähemmistöön kuuluvat oppilaat. Toisen asteen sateenkaarinuorilla, erityisesti pojilla, oli heteronuoria yleisemmin kokemuksia kiusaamisesta, uhkailusta ja väkivallasta.”

Valtuutetun esitys hallitusohjelmaan:

  • Koulutuksessa tehtyä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistyötä ja sen resursseja tulee vahvistaa

Valtuutetun vuosikirjan löydät kokonaisuudessaan täältä >>

Sateenkaariperheet ry:n hallitusohjelmatavoitteet löytyvät täältä >>