Hallitus antoi ennen lomia esityksen lapsenhuoltolain kokonaisuudistukseksi. Eduskunta alkaa käsitellä asiaa istuntokauden alettua. Hallituksen esitys noudattelee pääpiirteissään asiaa valmistelleen työryhmän mietintöä. Laajalla lausuntokierroksella erittäin positiivista palautetta saanut perheiden sopimusvapauden lisääminen on kuitenkin jätetty osittain pois hallituksen esityksestä.

Lapsenhuoltolaissa sopimusvapaus jäämässä puolitiehen

Hallitus antoi ennen lomia esityksen lapsenhuoltolain kokonaisuudistukseksi. Eduskunta alkaa käsitellä asiaa istuntokauden alettua. Hallituksen esitys noudattelee pääpiirteissään asiaa valmistelleen työryhmän mietintöä. Laajalla lausuntokierroksella erittäin positiivista palautetta saanut perheiden sopimusvapauden lisääminen on kuitenkin jätetty osittain pois hallituksen esityksestä. Työryhmän esityksen vastaisesti hallituksen esityksessä ei oltaisi mahdollistamassa sopimuksen tekemistä lapsen ja ns. sosiaalisen vanhemman välisistä tapaamisista, vaikka osapuolet olisivat asiasta yksimielisiä.

Lapsenhuoltolain kokonaisuudistus on yksi hallitusohjelman perhepoliittisista tavoitteista. Sitä koskee hallituksen perhepolitiikan keskeinen lähtökohta, perheiden monimuotoisuuden tunnustaminen. Järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana uudistushankkeen seurantaryhmän työssä. Uudistusta on viety eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä ja työryhmä teki lopulta joukon ilahduttavan ennakkoluulottomia uudistusesityksiä.

Yksi ilahduttavimmista periaatteissa uudistushankkeessa on ollut perheiden sopimusvapauden lisääminen tietyissä lapsen huoltoon, asumiseen ja tiedonsaantiin liittyvissä kysymyksissä. On ymmärretty, että vanhempien riidattomat keskinäiset sopimukset ennaltaehkäisevät myöhempiä ongelmia ja ristiriitoja. Tätä sopimusvapauden piiriä on nyt haluttu laajentaa.

Työryhmä esitti, että lapselle voitaisiin sopia tapaamisoikeus hänelle erityisen läheiseen henkilöön (esim sosiaalinen vanhempi) osapuolien yhteisellä sopimuksella. Tarkoitus oli, että sosiaalilautakunta voisi vahvistaa tällaisen sopimuksen samalla tavalla kuin lautakunta voi nykyään vahvistaa juridisten vanhempien keskinäisen sopimuksen lapsen tapaamisista. Tätä mahdollisuutta kannatettiin valmistelun aikana hyvin laajasti, ja myös lausuntokierroksen palautteessa valtaosa lausujista suhtautui ehdotukseen myönteisesti. Tästä huolimatta hallitus jätti mahdollisuuden pois esityksestään.

Tapaamisista sopiminen lapsen ja sosiaalisen vanhemman tilanteessa ehkäisisi ongelmia tulevaisuudessa aivan samalla periaatteella kuin muissakin tilanteissa. Jos lapsen vanhemmat ovat keskenään yksimielisiä jostain asiasta, joka ei ilmeisesti ole lapsen edun vastainen, sopimuksen vahvistaminen suojaa lasta tulevilta ristiriidoilta. Nyt lapsen ja sosiaalisen vanhemman tapaamisista päättäminen oltaisiin jättämässä kaikissa tilanteissa tuomioistuinten tehtäväksi. Tämä jättää lapsen oikeuden sosiaalisiin vanhempiinsa epävarmaksi mahdolliseen ristiriitatilanteeseen saakka. Selkeä ennakkosopimus taas varmistaisi lapselle oikeuden tavata kaikkia vanhempiaan, vahvistaisi lapsen hyvinvointia ja ehkäisisi vanhempien välisiä ristiriitoja.

Hallituksen päätös hylätä työryhmän esitys koskee lapsia monenlaisissa perhetilanteissa, esimerkiksi uusperheissä ja sellaisissa sateenkaariperheissä, joissa lapsella on useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa syntymästään lähtien.

Sateenkaariperheet ry toivoo, että eduskunnan lakivaliokunta palauttaa työryhmän esityksen lakiin.