Kysely paljastaa: sateenkaariperheet eivät voi liikkua vapaasti maailmalla

Suomalaisista sateenkaariperheistä reilu puolet (58 %) on pelännyt ongelmia matkustaessaan ulkomaille sateenkaariperheenä, kertoo Sateenkaariperheet ry:n tuore kysely. Katse kääntyy kohti kesäkuun EU-vaaleja: Perhesuhteiden tunnustaminen EU-maiden kesken on ollut yksi tämän eurovaalikauden tärkeistä sateenkaaritavoitteista. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen teki tavoitteen hyvin tunnetuksi julistaessaan 2020: ”Jos olette perhe yhdessä maassa, olette perhe kaikissa maissa”. Tilanne on monille sateenkaariperheille edelleen päinvastainen.

Lapsiperheenä matkustaminen kasvattanut syrjinnän pelkoa

– Ennen lapsia matkustimme paljonkin homofobisissa maissa, mutta nyt lasten myötä tämä on jäänyt. Emme halua vaarantaa lapsia.

– sateenkaariperheen vanhempi, Sateenkaariperhekysely 2024

Sateenkaariperheenä oli matkaillut yli puolet kyselyn vastaajista (n=333). Onneksi vain 6 % perheistä oli kohdannut ongelmia sateenkaariperheellisyyden vuoksi matkustaessaan valitsemassaan lomakohteessa. Kuitenkin jopa kolme neljästä sateenkaariperheestä kokee oman perhemuotonsa vaikuttaneen lomamatkan kohteen valintaan.

– Vastaajat kertoivat tulleensa paljon tarkemmiksi lapsen syntymän jälkeen. Vähemmistöstressi voi vahvistua entisestään, kun yhtälöön lasketaan oma lapsi mukaan, kertoo Sateenkaariperheet ry:n viestintäpäällikkö Vilppu Järvinen.

Useat vastaajat olivat selvittäneet hyvinkin yksityiskohtaisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa kohdemaissa. Ennen kaikkea suljettiin pois kohteet, joissa sateenkaari-identiteetit ovat tavalla tai toisella kriminalisoitu. Syrjivistä käytännöistä tunnettujen valtioiden hallintoja ei haluttu kannattaa turismilla.

– Tarkkaan tutkimme lomakohdetta valitessa kohdemaan yleisen ilmapiirin ja lait koskien seksuaalivähemmistöjä. Mihinkään sellaisen maahan emme olisi voineet matkustaa, jossa olisi ollut yleisesti tai laillisesti vihamielinen ilmapiiri seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

– sateenkaariperheen vanhempi, Sateenkaariperhekysely 2024

Huoli matkassa mukana sekä EU:n sisällä että ulkopuolella

Euroopan maista esimerkiksi Unkariin, Puolaan ja Italiaan matkustaminen arvelutti useampia vastaajia. Useissa vastauksissa nousivat esiin muslimienemmistöiset maat, Afrikan maat ja Venäjä.

Kohdevalinnan lisäksi perheet pohtivat hotellien suhtautumista sateenkaariperheisiin. Yksi perhe kertoi, että EU:n ulkopuolisessa maassa lääkäri ei ollut hyväksynyt vakuutustodistusta, jossa oli ollut kaksi äitiä. Vanhemmat pohtivat myös, millaisia hellyyden osoituksia on missäkin maassa turvallista näyttää ja olla avoimesti oma itsensä.

– Meillä tähän tuo haastetta se, että meitä on yleensä kolme vanhempaa matkassa – hotellihuoneissa oletus on kaksi vanhempaa ja useampi lapsi, tai kaiken maailman perhehuone- tai perhealennukset eivät toimi koska aikuisia on enemmän.”

– sateenkaariperheen vanhempi, Sateenkaariperhekysely 2024

Lomamatkalla sateenkaariperheille koituvat ongelmat ovat ikäviä ja voivat pilata lomatunnelman. Pelko syrjinnästä on liikkumiselle iso este. Toiseen maahan pysyvämmin muuttaessa uuden maan lakien ja asenteiden merkitys korostuu vielä lomailua enemmän.

Sateenkaariperhekyselyyn vastanneista vanhemmista 12 oli muuttanut toiseen asuinmaahan sateenkaariperheenä. Näistä yhdellä perheellä oli ollut haasteita perhesuhteiden tunnustamisessa toisessa EU-maassa. Sateenkaariperheet ry:n tietojen mukaan haasteita on kuitenkin tasaiseen tahtiin, ennen kaikkea itäisen Euroopan maissa.

Sateenkaariperheiltä puuttuu tarvittava suoja

– Euroopan unionissa ei ole tällä hetkellä sääntelyä, joka velvoittaisi jäsenmaan tunnustamaan toisessa jäsenmaassa tunnistetut perhesuhteet. Jos olette oikeudellisesti perhe Suomessa, saatatte olla ventovieraita esimerkiksi Bulgariassa, toteaa Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Osa jäsenvaltioista jättää tunnustamatta esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliitot, adoptiot ja/tai muuten vahvistetut vanhemmuudet. Suomikaan ei ole tällä hetkellä velvoitettu tunnustamaan esimerkiksi toisessa EU-maassa laillisesti vahvistettua vanhemmuutta, jos se perustuu sijaissynnytykseen.

Kesäkuun eurovaalien yksi tärkeistä teemoista on perhesuhteiden yhteinen tunnustaminen Euroopan Unionin jäsenmaiden kesken. Tavoitteena on Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin sanoin, että ”jos olette perhe yhdessä maassa, olette perhe kaikissa maissa”.

Euroopan komissio on tehnyt asiasta asetusesityksen, joka tietyissä tilanteissa edellyttäisi jäsenmaita tunnustamaan muiden jäsenmaiden perheoikeudelliset asiakirjat. Nyt asetusesitys on jäsenvaltioiden käsittelyssä, ja se vaatii vielä muutoksia, jotta se huomioisi kaikki sateenkaariperheiden tilanteet.

Asetuksen voimaantulo vaatii jäsenmaiden yksimielisen tuen, eikä päätös ole tulossa käsiteltäväksi ennen eurovaaleja. Eurovaalit tulevatkin olemaan tärkeä mahdollisuus nostaa esille perhesuhteiden tunnustamisen välttämättömyyttä. Suomen tulevilla EU-parlamentaarikoilla on valta edistää asetuksen läpimenoa.

– Perhesuhteiden tunnistamattomuus EU-maissa loukkaa törkeästi sateenkaariperheiden vapaan liikkuvuuden oikeutta. Vapaa liikkuvuus on yksi EU:n tärkeimmistä periaatteista, painottaa Jämsä.

Suoria lainauksia Sateenkaariperhekyselystä 2024:

– Valitsemme kohteen ennalta tarkkaan. Emme halua kokea lomalla mitään perhemuotoamme halveksivaa.

– Haluaisimme rantalomalle, mutta emme ole uskaltaneet lähteä, kun emme keksi turvallisen tuntuista kohdetta.

– Turistilomalla nuorimmalta lapseltamme kysyi iäkäs paikallinen, että kumpi mukana olevista aikuisista on hänen äitinsä. Lapsi vain viittasi suuntaamme, jolloin kysyjä alkoi nauramaan, että eihän nyt missään perheessä voi kahta äitiä olla.

– Paljon tulee mietittyä minne voi tai edes haluaa mennä – haluaako tukea sellaisen maan turismia, jonka lainsäädäntö esimerkiksi on meidän laisiamme vastaan ja ihmisoikeusasiat huonolla tolalla. Voiko lomakohteesta nauttia huoletta vai täytyykö miettiä voiko puolisoa pitää kädestä julkisella paikalla? Pitääkö taistella, että hotellissa saa parisängyn eikä automaattisesti oleteta, että kaksi yhdessä matkustavaa naista haluaa erilliset pedit?

– Kävimme [itäisessä EU-maassa] ja etukäteen stressasimme voimmeko pitää kädestä kiinni tai osoittaa läheisyyttä. Emme uskaltaneet pyytää kahdesta hotellihuonetyypistä sitä, jossa olisi ollut parisänky. Reissu sujui ihan hyvin, vaikka vähemmistöstressiä riittikin.

– Toki ihan tavallinenkin lentokentän turvatarkastus jännittää minua, kun papereissani lukee minun olevan mies, vaikka kehoni ei cismiehen kehoa täsmääkään.
Kävimme [EU-maassa] sukuloimassa ja matka meni onneksi hyvin. On kuitenkin vaikea ravistaa vähemmistöstressiä pois mielestä kokonaan lomankaan ajaksi.

Taustaa

Kansainvälinen sateenkaariperhepäivä 5.5.2024

Kansainvälistä sateenkaariperhepäivää (International Family Equality Day – IFED) vietetään aina toukokuun ensimmäisenä sunnuntaina samanaikaisesti noin 70 maassa. Teemapäivän tarkoitus on lisätä tietoisuutta sateenkaariperheistä sekä näiden perheiden kohtaamista haasteista ja iloista. Teemapäivänä järjestetään sateenkaariperhetapahtumia sadoissa kaupungeissa kaikilla mantereilla.

Euroopan komission asetusesitys perhesuhteiden tunnustamisesta

Sateenkaariperheet ry:n ja Monimuotoiset perheet -verkoston yhteinen lausunto Suomen vastausluonnoksesta koskien komission asetusesitystä perhesuhteiden tunnustamisesta