Etsimme innostavaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria!

Sateenkaariperheet ry etsii
vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 12.8.2024 alkaen

Työilmoitus pdf-muodossa >>

Oletko innostaja? Saatko ihmiset puhkeamaan kukkaan? Osaatko puhaltaa yhteishenkeä tiimityöhön? Saatko ihmiset tuntemaan, että olet heille läsnä?

Sateenkaariperheet ry:llä on noin 80 vapaaehtoista, jotka tekevät korvaamattoman arvokasta työtä sateenkaariperheiden hyvinvoinnin eteen. Haluamme tarjota heille parhaan mahdollisen tuen. Haluamme, että he voivat hyvin ja voimaantuvat tekemästään vapaaehtoistyöstä. Toivomme, että heidän keskinäinen yhteistyönsä sujuu saumattomasti. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori on avainasemassa!

Sateenkaariperheet ry on lastensuojelu- ja perhejärjestö, joka toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhempien, heidän lastensa ja perhettä suunnittelevien sateenkaari-ihmisten vertaistuen tarjoajana, oikeuksien puolustajana ja ammatillisen työn kehittäjänä. Sateenkaariperheet ry on mm. Lastensuojelun keskusliiton ja Setan jäsenjärjestö. Tarjoamme mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä, joissa on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Työntekijöiden hyvinvointi on työmme menestyksen avaintekijä. Tuemme työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamista.

Etsimme vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria vastaamaan vapaaehtoisten järjestämän vertaistoiminnan ja muun vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista ja kehittämisestä. Toimintaa järjestävät noin 80 vapaaehtoistamme, jotka toimivat paikallistiimeissä kautta maan. Vuonna 2023 vertaistoiminnan tapahtumia järjestettiin yhteensä 319. Koordinaattorin tärkein tehtävä on kiinteä yhteydenpito vapaaehtoisiin, mukaan lukien vierailut tiimien paikkakunnilla ja järjestämillä leireillä.

Työtehtäviin kuuluvat vapaaehtoisten neuvonta, rekrytointi, kouluttaminen, innostaminen, palkitseminen ja tukeminen sekä tapahtumaviestinnän koordinointi. Paikallistiimien tapaamisten ja leirivierailujen yhteydessä työtehtävät voivat sisältää myös ryhmänohjaamista. Kehittämistyössä koordinaattori työskentelee tiimien kanssa yhteistyössä innostaen, fasilitoiden, tukien ja ideoiden. Koordinaattori luo työkaluja, ohjeistuksia ja prosesseja, jotka helpottavat vapaaehtoisten työtä ja varmistavat, että vapaaehtoisten järjestämä toiminta on tavoitteiden mukaista ja se mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen ja turvallisemman tilan periaatteiden toteutumisen. Leiritoiminnan kehittäminen on lähivuosien kehittämistehtävä. Työtehtäviin kuuluvat myös toimintasuunnittelu, oman työalan talousseuranta ja muut hallinnolliset tehtävät.

Koordinaattori vastaa vapaaehtoistoiminnan kokonaisuudesta, mutta työskentelee yhteistyössä lapsiperhetyön viisihenkisessä tiimissä toiminnanjohtajan alaisuudessa.

Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

 • Erinomaisia sosiaalisia taitoja toimia monenlaisten ihmisten ja vapaaehtoisten kanssa
 • Kykyä innostaa vapaaehtoisia toimimaan ja tukea heitä yhteistyössä
 • Osoitettua tiimityöskentelytaitoa
 • Kokemusta vertaistoiminnasta, tapahtumien järjestämisestä ja järjestötyöstä
 • Vankkaa organisointi- ja priorisointikykyä ja ajankäytön hallintaa
 • Kohtuullista tietoteknistä ja viestinnän osaamista
 • Valmiutta ottaa kokonaisvastuuta yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta ja sen kehittämisestä
 • Sateenkaarisensitiivistä työotetta ja moninaisuuden ymmärrystä
 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esimerkiksi sosionomi tai yhteisöpedagogi)
 • Valmiutta matkustaa kotimaassa useita kertoja vuodessa (paikallistiimien tapaamiset ja leirivierailut)
 • Valmiutta työskennellä merkittävissä määrin myös iltaisin ja viikonloppuisin (jolloin vapaaehtoiset usein miten toimivat) sekä kesäaikoina (leirit pääasiassa kesällä)
 • Viestintätehtävät sekä tehokas kommunikointi vapaaehtoisten kanssa vaativat sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa, ja vähintään tyydyttävää englannin kielen suullista hallintaa.

Lisäksi hakijan eduksi luetaan:

 • Sateenkaariperheiden yhteiskunnalliseen asemaan, hyvinvointiin sekä perhesuhteisiin liittyvä asiantuntemus
 • Kokemus leiritoiminnan järjestämisestä ja koordinoinnista
 • Kokemus kouluttamisesta ja ryhmänvetämistä
 • Kokemus STEA-rahoitteisten hankkeiden hallinnoinnista
 • Muiden kielien (ennen kaikkea ruotsin/venäjän) taito

Työsuhteen ehdot ja palkkaus

Työsuhde on kokopäiväinen (37,5 h/vko) sekä toistaiseksi voimassa oleva. Työ suoritetaan pääosin Helsingin Merihaassa sijaitsevasta toimitilasta käsin. Osa työtehtävistä tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin, mukaan lukien kesäaikoina. Työyhteisön etätyökäytännöt mahdollistavat myös osittaisen etätyöskentelyn. Työtehtäviin sisältyy matkustamista Suomen sisällä.

Työsuhteeseen sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja Sateenkaariperheet ry:n palkkapolitiikkaa. Työtehtävän vaativuus on määritelty TES:in vaativuusluokkaan 5. Työnantaja on lisäksi halunnut korottaa palkkataulukon mukaisia lähtöpalkkoja kaikille työntekijöille myönnetyllä ylimääräisellä työnantajakohtaisella lisällä, joka on työsuhteen alkaessa 8,5 prosenttia ja nousee vuoden 2025 alusta 10 prosenttiin.

Kyseessä olevan työtehtävän lähtöpalkka on siten 2695,39 euroa. Lähtöpalkan päälle lasketaan TES:n mukaiset henkilökohtaiset lisät 0–30% (mukaan lukien vuosisidonnainen takuu 0-14%, erityinen soveltuvuus ja työssä suoriutuminen) sekä ilta- ja viikonloppulisät. Työsuhde-etuina tarjotaan liikunta- ja kulttuurietu, työmatkaetu, vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä yleislääkäritasoinen työterveyshuolto.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toimintamme ja henkilöstöpolitiikkamme keskiössä. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Sitoudumme toteuttamaan tarvittavia mukautuksia ja sovellamme rekrytoinnissa positiivista erityiskohtelua valitsemalla tasavahvoista hakijoista syrjinnälle alttiiseen ryhmään kuuluvan hakijan. Jos sinulla on erityistarpeita, joita toivot huomioitavan työhaastattelutilanteessa, voit ilmoittaa niistä oheisen linkin takana olevalla lomakkeella: https://forms.office.com/r/Q20q0BMck7 Yhdistämme mukautustarpeet hakemuksiin vasta, kun olemme valinneet haastatteluihin kutsuttavat.

Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen sähköpostitse osoitteeseen juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi viimeistään sunnuntaina 5.5.2024. Rohkaisemme kaikkia hakijoita tutustumaan jo ennen hakemuksen kirjoittamista yhdistyksen toimintasuunnitelmaan >>

Haastattelut suoritetaan pe 17.5.2024 klo 8–18 välillä (tai ma 20.3.2024 klo 13–18 välillä). Mahdolliselle toiselle kierrokselle pyydetään varaamaan to 23.5.2024 klo 13–18. Työntekijän valinta vahvistetaan hallituksen kokouksessa la 25.5.2024. Työsuhde alkaa 12.8.2024 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa ke 10.4. klo 9–11, ma 22.4. klo 15–17 ja to 2.5. klo 13–15 toiminnanjohtaja Juha Jämsä 044 997 1956