Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi ei parantaisi sateenkaariperheiden lasten asemaa millään tavalla

Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen vanhemmuuslaista. Esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. Sateenkaariperheet ry:n ministeriölle antaman lausunnon mukaan esitetyllä sääntelyllä ei olisi mitään yhdenvertaisuusvaikutuksia sateenkaariperheiden lasten asemaan. Yhdistys vaatii, että vanhemmuuden määrittymiseen liittyvää lainsäädäntöä koskeva laaja selvitystyö käynnistetään välittömästi.

Vanhemmuuslaki on toteutumassa mitättömänä teknisenä muutoksena, jossa ei uskalleta parantaa niiden lasten oikeuksia, jotka elävät useamman kuin kahden vanhemman perheissä. Esitys ripustautuu myös vanhemmuusnimikkeiden turhan sukupuolittamisen jatkamiseen, joka altistaa sukupuolivähemmistöt ja heidän lapsensa syrjinnälle.
“Lakiesitys ei paranna sateenkaariperheiden lasten oikeuksia millään tavalla”, toteaa Sateenkaatriperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. “Esitykseen sisältyy muutosesitys hedelmöityshoitolakiin, joka palauttaisi useamman vanhemman apilaperheiden mahdollisuuden asioida hedelmöityshoitoklinikalla myös silloin, kun perheen tarkoituksena on vahvistaa isyys. Tämä ei kuitenkaan ole missään mielessä ‘parannus’ vaan ainoastaan 1.4.2019 poistuneen mahdollisuuden palauttaminen. Tässä korjataan lainsäätäjän varoituksistamme huolimatta tekemää virhettä – tästä ei hallitus saa hattuunsa sulkaa!”
Vanhemmuuden määrittymiseen jää nimellisen “uudistuksen” jälkeen valtavia aukkoja lapsen oikeuksien turvaamisessa. Sateenkaariperheet ry vaatii, että vanhemmuuden määrittymiseen liittyvää lainsäädäntöä koskeva laaja selvitystyö käynnistetään välittömästi. Lapsen vanhemmuuden määrittämisen oikealla ja riittävällä tavalla täytyy suojata lapsen suhdetta kaikkiin tosiasiallisiin (de facto) vanhempiinsa kaikissa perhetilanteissa. Asiaa pitää tarkastella ainakin niiden lasten osalta, joilla on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia vanhempia, ja joilla on kahta useampia tosiasiallisia vanhempia erilaisissa uus- ja apilaperhetilanteissa.

Lapsen oikeusturvan edistäminen vaatii muutoksia vanhemmuuslakiin, adoptiolakiin ja hedelmöityshoitolakiin, niin että:

  1. syntyvän lapsen vanhemmuus voidaan vahvistaa vanhempien välisen, ennen lapsen alulle saattamista solmitun sopimuksen perusteella esimerkiksi apilaperhe-, koti-inseminaatio- ja sijaissynnytystilanteissa, myös silloin kun vanhempia on useampia kuin kaksi.
  2. lapsen elämän aikana vakiintunut vanhemmuus voidaan vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta myös silloin, kun tosiasialliset vanhemmat ovat avoliitossa tai eronneet, tai kun he eivät koskaan ole olleetkaan parisuhteessa tai kun heitä on useampia kuin kaksi.
Koska hallituksen maaliskuussa esittelemä perhevapaaesitys sitoisi myös perhevapaat oikeudelliseen vanhemmuuteen, olisi entistä tärkeämpää, että oikeudellinen vanhemmuus voitaisiin vahvistaa lapsen kaikille tosiasiallisille vanhemmille.
“Oikeudellinen vanhemmuus on ainoa tapa taata lapselle esimerkiksi lähtökohtainen tapaamisoikeus, oikeus elatukseen, oikeus perinnön lakiosaan sekä asema vanhemman oikeudenomistajana”, toteaa Juha Jämsä.

Sateenkaariperheet ry:n yksityiskohtainen lausunto vanhemmuuslaista >>