Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi ei paranna sateenkaariperheiden lasten asemaa – lapsen oikeus kaikkiin vanhempiinsa vaatii laajan selvitystyön käynnistämistä välittömästi

Vanhemmuuslaki lisättiin hallitusohjelmaan Sateenkaariperheet ry:n aloitteesta, mutta hallituksen tänään antamalla esityksellä ei ole mitään yhdenvertaisuusvaikutuksia sateenkaariperheiden lasten asemaan. Esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. Yhdistys vaatii yhdessä keskeisten lapsen oikeuksien toimijoiden kanssa, että vanhemmuuden määrittymiseen liittyvää lainsäädäntöä koskeva laaja selvitystyö käynnistetään välittömästi.

Tiedote STT:n sivustolla >>

Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi yhdistää teknisesti isyys- ja äitiyslait. Esitys sisältää kannatettavia parannuksia sovelluskäytäntöön, mutta ne koskevat samalla lailla kaikkia pareja sukupuolesta riippumatta, eivätkä siten ole sateenkaariperheiden aseman parannuksia. Myöskään äitiyslain yhteydessä säädetyn virheen korjaaminen ei ole yhdenvertaisuusteko. Yksikään sateenkaariperheen lapsi ei saa esityksen myötä oikeusturvaa tosiasiallisille vanhemmuussuhteilleen. Ennen kaikkea niiden lasten, joilla on kahta useampia vanhempia tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvia vanhempia, oikeudet jäävät kokonaan sääntelyn ulkopuolelle.

Lakitekstin turhan sukupuolittamisen vähentäminen esityksen esittämällä tavalla tekee lainsäädännöstä kyllä yksiselitteisempää ja ennakoitavampaa, mutta ei millään konkreettisella tavalla edistä sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhempien lasten asemaa, koska esitys pidättäytyy väestötietojärjestelmään kirjattavien vanhemmuusnimikkeiden sukupuolittamisessa isyytenä ja äitiytenä. Lasten oikeuksien loukkaukset ja altistuminen syrjinnälle johtuvat nimenomaan epäjohdonmukaisesti sukupuolitetuista väestötietojärjestelmän merkinnöistä.

Hallituksen esitysluonnoksesta keväällä annetun lausuntopalautteen mukaan useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemmuuden selvittämistä esittävät esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu, Suomen Unicef, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Väestöliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Lapsiasiavaltuutetun lausunnon mukaan nykysääntely ei ota huomioon lapselle usein hyvin tärkeitä, vanhemmuudeksi katsottavia sosiaalisia suhteita, joita voi muodostua lapselle läheisiin aikuisiin jo lapsen syntymästä alkaen. Suomen Unicef kiinnittää huomiota siihen, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus ei nosta yhdenlaista perhemuotoa tai vain kahta vanhempaa ainoaksi vaihtoehdoksi. Sopimuksen mukaan vanhemmuus voi määrittyä myös sosiaalisin perustein.

Suomen Unicefin lausunnon mukaan “lain tulee suojata lapsen suhdetta kaikkiin tosiasiallisiin vanhempiinsa vaihtelevissa perhetilanteissa. Asiaa pitää tarkastella ainakin niiden lasten osalta, joilla on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia vanhempia, ja joilla on kahta useampia tosiasiallisia vanhempia esimerkiksi erilaisissa uus- ja apilaperhetilanteissa.”

“Vanhemmuuden määrittymiseen liittyvää lainsäädäntöä koskeva laaja selvitystyö on käynnistettävä välittömästi”, vaatii Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. “Koska hallituksen perhevapaaesitys sitoi perhevapaatkin oikeudelliseen vanhemmuuteen, olisi entistä tärkeämpää, että oikeudellinen vanhemmuus voitaisiin vahvistaa kaikille tosiasiallisille vanhemmille. Oikeudellinen vanhemmuus on ainoa tapa taata lapselle esimerkiksi lähtökohtainen tapaamisoikeus, oikeus elatukseen, oikeus perinnön lakiosaan sekä asema vanhemman oikeudenomistajana.”

Lapsen oikeusturvan edistäminen vaatii Sateenkaariperheet ry:n näkemyksen mukaan muutoksia vanhemmuuslakiin, adoptiolakiin ja hedelmöityshoitolakiin, niin että:

  1. syntyvän lapsen vanhemmuus voidaan vahvistaa vanhempien välisen, ennen lapsen alulle saattamista solmitun sopimuksen perusteella esimerkiksi apilaperhe-, koti-inseminaatio- ja sijaissynnytystilanteissa, ja myös silloin kun vanhempia on useampia kuin kaksi.
  2. lapsen elämän aikana vakiintunut vanhemmuus voidaan vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta myös silloin, kun tosiasialliset vanhemmat ovat avoliitossa tai eronneet, tai kun he eivät koskaan ole olleetkaan parisuhteessa tai kun heitä on useampia kuin kaksi.

 

Linkit: