Euroopan neuvosto vaatii jäsenvaltioitaan parantamaan sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien asemaa

10.10.2018 Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous hyväksyi päätöslauselman, jonka mukaan eurooppalaisten valtioiden tulee kiireellisesti huolehtia sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien syrjinnän ehkäisemistä. Yleiskokouksen mukaan erilainen kohtelu seksuaalisen suuntautumisen perusteella yksityis- ja perhe-elämän alueilla ei ole hyväksyttävää. Päätöslauselma vetoaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiin.

Eurooppalaisista kansanedustajista koostuva yleiskokous vaatii, että eurooppalaiset valtiot tiedostavat, että samaa sukupuolta olevien parien perheitä on kaikkialla Euroopassa ja heillä on samat tarpeet kuin muillakin perheillä.

Päätöslauselman mukaan samaa sukupuolta olevilla pareilla tulee olla samat oikeudet koskien oleskelulupaa, kansalaisuutta, perheen yhdistämisestä, terveydenhoitoa, omaisuutta ja perimistä. Näihin kaikkiin asioihin Euroopan ihmisoikeusistuin on ottanut kantaa. Sen sijaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole vielä ottanut kantaa tasa-arvoiseen avioliittoon.

Perhe-oikeuksien osalta Euroopan neuvoston yleiskokous vaatii sateenkaariperheille syrjimättömiä käytäntöjä suhteessa vanhemmuuden tunnustamiseen, adoptioon ja hedelmöityshoitoihin. Transsukupuolisten vanhempien vanhemmuus olisi kirjattava väestörekisteriin/syntymätodistuksiin oikein juridisen sukupuolen mukaisesti. Muunsukupuolisten vanhempien parisuhteet ja vanhemmuus tulee pystyä tunnustamaan ilman syrjintää.

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma ei ole jäsenvaltioita juridisesti sitova, mutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätökset ovat kaikkia jäsenvaltioita velvoittavia. Päätöslauselma pohjautui laajaan raporttiin sateenkaariperheiden asemasta.

Lue lisää ja löydä päätöslauselma ja raportti täältä >>