Etsimme projektipäällikköä kumppanuusvanhemmuushankkeeseemme


Sateenkaariperheet ry etsii
projektipäällikköä
määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.5.2022-29.8.2024 

Työpaikkailmoitus pdf-muodossa >>

Sateenkaariperheet ry on lastensuojelu- ja perhejärjestö, joka toimii sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien sekä perhettä suunnittelevien vertaistuen tarjoajana, oikeuksien puolustajana ja ammatillisen työn kehittäjänä. Sateenkaariperheet ry on mm. Lastensuojelun keskusliiton ja Setan jäsenjärjestö.

Tarjoamme mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä, joissa on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Työyhteisömme erinomainen henki tukee työntekijöiden motivaatiota ja hyvinvointia. Työntekijöiden hyvinvointi on työmme menestyksen avaintekijä. Tuemme työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamista.

Käynnistimme syyskaudella 2021 kolmivuotisen kehityshankkeen “Kumppanuusvanhemmaksi – kun lapsi syntyy kahden kodin lapseksi 2021–2024”. Hankkeessa kehitetään kumppanuusvanhempien ja erityisesti kumppanuusvanhemmuutta suunnittelevien neuvontaa, ennakkovalmennusta ja vertaistoimintaa. Kumppanuusvanhemmuus (co-parenting) ymmärretään hankkeessa perhetilanteina, joissa vanhemmuutta jaetaan suunnitelmallisesti kahdessa kodissa lapsen syntymästä lähtien. Apilaperheistä puhutaan, kun vanhemmuuskumppanien perheessä on useampia kuin kaksi vanhempaa.

Haemme nyt kokenutta kehittämistyön ammattilaista johtamaan uraa uurtavan ja innovatiivisen hankkeen läpivientiä jäljellä olevalle hankekaudelle.

Projektipäällikkö toimii työparina kumppanuusvanhemmuuden sisältökysymyksiä laajasti tuntevan perhevalmentajan kanssa. Projektipäällikön työtehtäviin kuuluvat hankkeen kehittämistyön johtaminen, verkkopalvelun ja muiden tietomateriaalien sisältöjen tuottaminen, verkkopalvelun toiminnallisuuksien määrittely ja teettäminen, yhteistyökumppanien ja muun ammatillisen työn kehittäminen, konsultointi ja kouluttaminen, tarve- ja kokemuskyselyiden ja -kartoitusten tekeminen ja analysointi, vaikuttamistyön asiantuntijatehtävät, viestintätehtävät sekä hankehallinnon ja -arvioinnin itsenäinen hoitaminen, mukaan lukien budjetointi, talousseuranta ja raportointi.

Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

 • valmiutta ottaa toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisvastuu hankkeesta
 • osoitettua johtamis- ja tiimityöskentelytaitoa
 • vankkaa organisointi- ja priorisointikykyä ja ajankäytön hallintaa
 • uuden verkkopalvelun teettämisen ja toiminnallisuuksien määrittelyyn osallistumisen edellyttämää perustason tietoteknistä ymmärrystä
 • kykyä hoitaa hankkeen budjetointi, talousseuranta ja -raportointi itsenäisesti
 • kykyä kirjoittaa hyvää ja luontevaa asiatekstiä eri kohderyhmille suomen kielellä
 • kokemusta kyselyaineistojen keräämisestä ja analysoinnista
 • monipuolista viestintäosaamista
 • soveltuvaa korkeakoulutasoista koulutusta
 • sateenkaarisensitiivistä työotetta ja moninaisuuden ymmärrystä
 • sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa, ja vähintään tyydyttävää englannin kielen suullista hallintaa

Lisäksi hakijan eduksi luetaan:

 • sateenkaariperheiden oikeudelliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan, hyvinvointiin sekä perhesuhteisiin liittyvä asiantuntemus
 • kokemus/koulutus yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä, ammatillisesta kouluttamisesta ja/tai tutkimuksesta
 • kokemus STEA-rahoitteisten hankkeiden hallinnoinnista
 • kokemus järjestössä työskentelystä
 • muiden kielien (ennen kaikkea ruotsin/venäjän) taito

Työtehtäviin sisältyy jonkin verran matkustamista ja ilta- ja viikonlopputöitä. Työ suoritetaan pääasiassa Helsingin Sörnäisissä sijaitsevasta yhdistyksen toimistosta käsin, mutta etätyötä on mahdollista tehdä osa työajasta. Työsuhde on määräaikainen. Määräaikaisuuden syy kehittämishanke. Työsuhteeseen sovelletaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.

Palkkaus määräytyy TES:in vaativuusryhmä 6:n mukaan. Sateenkaariperheet ry on halunnut korottaa palkkataulukon mukaisia lähtöpalkkoja työnantajakohtaisella lisällä, joka on tällä hetkellä 5,5 prosenttia. Kyseessä olevan työtehtävän lähtöpalkka on siten työsuhteen alussa 2756,97 euroa kuukaudessa. Lähtöpalkan korotuksia tullaan jatkamaan vuosittain 1,5 prosentilla (TES-korotusten lisäksi), kunnes työnantajakohtainen lisä on kasvanut yhdistyksen palkkapolitiikan mukaisesti 10 prosenttiin. Lähtöpalkan päälle lasketaan ilta- ja viikonloppulisät sekä TES:n mukaiset henkilökohtaiset lisät 0-30% (mukaan lukien vuosisidonnainen takuu [”ikälisät”] 0-14%, erityinen soveltuvuus ja työssä suoriutuminen). Työsuhde-etuina tarjotaan liikunta- ja kulttuurietu, työmatkaetu, vapaa-ajan tapaturmavakuutus sekä yleislääkäritasoinen työterveyshuolto. 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toimintamme ja henkilöstöpolitiikkamme keskiössä. Haluamme rohkaista työnhakijoita useista eri taustoista hakemaan työtehtäviämme. Sitoudumme toteuttamaan tarvittavia mukautuksia. Sovellamme rekrytoinnissa positiivista erityiskohtelua valitsemalla tasavahvoista hakijoista syrjinnälle erityisen alttiiseen ihmisryhmään kuuluvan hakijan. Jos sinulla on erityistarpeita, joita toivot huomioitavan työhaastattelutilanteessa, voit ilmoittaa niistä oheisen linkin takana olevalla lomakkeella: https://forms.office.com/r/Q20q0BMck7 Yhdistämme mukautustarpeet hakemuksiin vasta, kun olemme valinneet haastatteluihin kutsuttavat. 

Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen sähköpostitse osoitteeseen juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi viimeistään sunnuntaina 3.4.2022. Rohkaisemme kaikkia hakijoita tutustumaan jo ennen hakemuksen kirjoittamista hankkeen toimintasuunnitelmaan >>

Haastattelut suoritetaan joko ma 11.4.2022 klo 13–17 välillä tai ti 12.4.2022 klo 8-11 välillä. Työntekijän valinta vahvistetaan hallituksen kokouksessa ke 13.4.2022. Työsuhde alkaa 1.5.2022 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa maanantaina 14.3. kello 15–17 ja tiistaina 29.3. kello 9–11 toiminnanjohtaja Juha Jämsä 044 997 1956