Sateenkaariperheet ry julkaisi eduskuntavaalitavoitteensa – lapselle voitava vahvistaa kahta useampia oikeudellisia vanhempia

Sateenkaariperheiden asemassa on vielä paljon parannettavaa. Monissa sateenkaariperhetilanteissa lapsen oikeudet perhesuhteiden suojaan ei toteudu. Perhevapaat ovat jopa huonontuneet joissain sateenkaariperheissä. Hedelmöityshoitojen yhdenvertaisessa saatavuudessa on useita ongelmia. Sijaissynnytyksen säätelemättömyys asettaa kaikki osapuolet turvattomaan asemaan. Sateenkaarilasten ja -nuorten hedelmällisyysneuvonta on olematonta.

Lapsella on oikeus kaikkiin vanhempiinsa

Sateenkaariperheet ry vahvisti kevätkokouksessaan 26. maaliskuuta perhepoliittiset tavoitteensa seuraavalla hallituskaudelle. Tavoiteohjelma perustuu yhdistyksen strategiaan 2030 ja ohjaa yhdistyksen vaikuttamistyötä ja valmistautumista kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Yhdistyksen vaikuttamistyötä ohjaavat keskeisinä periaatteina lapsen oikeudet ja yhdenvertaisuus.

“Iloitsemme siitä, että sateenkaariperheiden oikeuksia ollaan saatu edistettyä eri tavoin viime vuosien aikana. Usein parannukset ovat kuitenkin kohdistuneet vain osaan sateenkaariperheistä”, toteaa yhdistyksen toiminnanjohtaja Juha Jämsä. “Äitiyslaki ja perhevapaauudistus ovat edistäneet nimenomaan naisparien asemaa. Eräiden muiden sateenkaariperhemuotojen oikeudet ovat ottaneet jopa takapakkia. Esimerkiksi useamman kuin kahden vanhemman apilaperheiden mahdollisuudet ovat suorastaan supistuneet. Erityisesti miesparien, itsellisten miesten ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhempien ja heidän perheidensä asemaa tulee kehittää”, Jämsä jatkaa.

Jokaisella lapsella on oikeus kaikkiin vanhempiinsa

Yhä useammassa perheessä lapsella on useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun on kyse uusperheestä, apilaperheestä tai monisuhteisten vanhempien perheestä. Lapsen oikeusturva vaatii, että jokaista hänen tosiasiallista vanhemmuussuhdettaan tuetaan ja suojataan. Lapsi luo kiintymyssuhteen jokaiseen vanhempaansa vanhempien lukumäärästä riippumatta.

Useamman kuin kahden vanhemman perheet on otettu Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittisen tavoiteohjelman painopistealueeksi. Tästä näkökulmasta keskeisiä tavoitteita eduskuntavaaleihin 2023 ovat esimerkiksi oikeudellinen vanhemmuus kahta useammalle ja hedelmöityshoitojen saatavuus kumppanuusvanhemmille.

“Nykylainsäädäntö mahdollistaa, että lapsella voi olla kahta useampia huoltajia. Tämä ratkaisee lapsen huoltoon liittyviä käytännön kysymyksiä, mutta ei takaa lapsen oikeuksia”, toiminnanjohtaja Juha Jämsä selventää. “Lapsen oikeudet elatukseen, tapaamiseen ja perintöön liittyvät nimenomaan oikeudelliseen vanhemmuuteen, eivätkä ole ratkaistavissa riittävällä tavalla muuten. Myös perhevapaat on sidottu yhä tiukemmin oikeudelliseen vanhemmuuteen, mikä rajaa useamman vanhemman lasten oikeutta hoivaan.”

Lapsen oikeus kaikkiin vanhempiinsa voidaan varmistaa muutoksilla vanhemmuuslakiin, adoptiolakiin, hedelmöityshoitolakiin ja lastenhuoltolakiin Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittisen ohjelman viitoittamin tavoin.

 

Jokaisella oikeus unelmoida lapsiperheellistymisestä ja yhdenvertaiset mahdollisuudet yrittää

Sateenkaariperheet ry:n vision mukaisesti jokaisella tulisi olla yhdenvertaisia mahdollisuuksia yrittää lapsiperheellistymistä. Oikeus unelmoida toiveidensa mukaisesta perhe-elämästä pitäisi olla myös kaikilla lapsilla ja nuorilla, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja kehon sukupuolitetuista piirteistä riippumatta. Kattavaa ja riittävää hedelmällisyysneuvontaa on tarjottava kaiken ikäisille sateenkaari-ihmisille, mukaan lukien sukupuolivähemmistöille korjaushoitojen yhteydessä.

Sateenkaari-ihmisten lapsitoiveiden toteutumisen kannalta hedelmöityshoitojen  yhdenvertaisen saatavuuden toteutuminen on erittäin merkittävää. Yhdenvertaisuuden toteutumisen välttämättömänä edellytyksenä on hedelmöityshoitojen resurssien merkittävä kasvattaminen. Resurssien puutteella perustellaan hoitojen rajauksia, jotka eivät ole kestäviä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Hoitojen ulkopuolelle rajautuu kokonaan tai osittain kokonaisia potilasryhmiä. Resurssien lisäksi tarvitaan lukuisia muutoksia hedelmöityshoitolakiin, yksityisen hoidon sairausvakuutuskorvauksiin ja hoitokäytäntöihin.

“Julkisia hedelmöityshoitoja pitää olla saatavana myös kumppanuusvanhemmille. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvien on saatava lähtökohtaisesti tallettaa sukusolujaan. Hedelmöityshoitoja on saatava oikeudellisesta sukupuolesta riippumatta. Hoitojen edellytyksenä ei saa olla muiden suostumus. Itsellisinä hoitoon hakeutuvien rakkaus- ja muiden läheissuhteiden perusteella ei saa evätä hoitoja”, listaa toiminnanjohtaja Jämsä yhdistyksen vaatimuksia.

Sateenkaariperheet ry:n mukaan sijaissynnytyksestä on säädeltävä kotimaassa. Sijaissynnytyksen nykyisestä täyskiellosta johtuvat epäviralliset ja ulkomaiset järjestelyt aiheuttavat riskejä kaikille osapuolille. Lainsäädännön lisäksi palvelujärjestelmän tuki perheille on olennaisen tärkeä.

Sijaissynnytyslainsäädännön on oltava yhdenvertainen, eikä se saa sisältää rajoituksia, jotka eivät ole lapsen edun kannalta tarpeellisia. Järjestelyitä ei voida rajata esimerkiksi lapsettomuuden syyn tai omien sukusolujen käytön perusteella. Järjestelyiden pitää olla avoimia myös sateenkaariperheille, mukaan lukien miesparit, itselliset miehet ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat, samoin edellytyksin kuin muille.

Sateenkaariperheet ry on yhdessä kumppanien kanssa työstänyt yksityiskohtaisen taustapaperin sijaissynnytyssäätelyssä huomioitavista asioista.

 

Perhepoliittiset tavoitteet rakentuvat viiden päätavoitteen alle

Sateenkaariperheet ry toivoo päättäjien ja perhepolitiikan asiantuntijoiden tutustuvan tavoiteohjelmassa määriteltyihin tapoihin parantaa sateenkaariperheiden ja lapsiperheellisyyttä toivovien sateenkaari-ihmisten asemaa. Tavoiteohjelman 22 uudistusesitystä on järjestetty viiden päätavoitteen alle.

  1. Vanhemmuuden oikeudellinen vahvistaminen suojaa lapsen oikeutta kaikkiin vanhempiinsa
  2. Sateenkaari-ihmisillä on yhdenvertaisia mahdollisuuksia perustaa lapsiperhe
  3. Sateenkaariperheiden lapsia ja vanhemmuutta tuetaan palveluissa ja sosiaaliturvassa
  4. Sateenkaariperheet saavat turvaa Suomesta ja voivat liikkua vapaasti valtiosta toiseen
  5. Sateenkaaripolitiikkaa tehdään suunnitelmallisesti ja hyvin resursoidusti

Löydät tästä linkistä Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittiset tavoitteet 2022-2025 >>

 

1. Vanhemmuuden oikeudellinen vahvistaminen suojaa lapsen oikeutta kaikkiin vanhempiinsa 2. Sateenkaari-ihmisillä on yhdenvertaisia mahdollisuuksia perustaa lapsiperhe 3. Sateenkaariperheiden lapsia ja vanhemmuutta tuetaan palveluissa ja sosiaaliturvassa 4. Sateenkaariperheet saavat turvaa Suomesta ja voivat liikkua vapaasti valtiosta toiseen 5. Sateenkaaripolitiikkaa tehdään suunnitelmallisesti ja hyvin resursoidusti