Perhevalmennus

Järjestämme vuoden aikana kaksi perhevalmennuskurssia – keväisin verkkokurssina ja syksyisin viikonloppukurssina Helsingissä!

Kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville perheille suunnattu Sateenkaariperheiden perhevalmennus toteutetaan kaksi kertaa vuodessa joko viikonloppukurssina (pe-su) Helsingissä (syksyisin) tai verkkokurssina (keväisin) viiden luennon sarjana viitenä peräkkäisenä viikkona arki-iltaisin. Itse perhevalmennus on osallistujille maksutonta, mutta viikonloppukursseilla osallistujat vastaavat omista matkoista, majoituksesta ja ruokailuista sekä niiden kuluista. Kouluttajina toimivat yhdistyksen työntekijät ja – kun on järjestettävissä –  kokemuskouluttajina tavalliset sateenkaariperheiden vanhemmat.

Kurssilla tarjotaan tietoa erityisesti sateenkaariperheiden lapsiperheellistymiseen liittyvistä erityiskysymyksistä, käydään läpi perheiden oikeuksia etuuksiin ja huomioitavia asioita etuuksien haussa sekä syntymässä olevan lapsen juridisen tilanteen turvaamiseen liittyvissä hakemuksissa, sateenkaariperheiden aikuisten välisiä suhteita, suunnitelmia ja sopimuksia jne. Sateenkaariperheiden oma perhevalmennuskurssi tukee perheiden ongelmien ennaltaehkäisyä, palveluneuvontaa ja toimii myös vahvana vertaistuen paikkana ja mahdollisuutena muodostaa vertaisverkostoja, jotka kokemusten mukaan helposti jatkuvat koko lasten lapsuuden ajan. Valmennus ei korvaa kunnan järjestämää synnytys-/perhevalmennusta vaan täydentää sitä.

Perhevalmennukseen voivat osallistua vain siihen ilmoittautuneet. Perhevalmennuskursseille mahtuu mukaan noin 25-30 henkilöä riippuen kurssin järjestystavasta. Perhevalmennuksen lähtökohtana on, että kaikki osallistujat osallistuvat kaikkiin osioihin, mielellään kaikkien perheen (tulevien) vanhempien voimin. Koska valmennukseen osallistuu perheitä erilaisista elämäntilanteista, on kuitenkin ymmärrettävää jättää väliin jokin luento, joka ei lainkaan tunnu koskevan omaa perhetilannetta.

Eri koulutuskerroilla sovelletaan erilaisia työskentelytapoja. Usein tapaamiset pitävät sisällään tietopitoista luennointia ja vertaiskeskusteluja ryhmissä. Myös kysymyksille varataan joka luennolla aikaa. Joskus saatetaan kuulla lapsen jo saaneiden perheiden kokemuksia.

Verkkokursseille on helppo osallistua mistä päin Suomea tahansa. Viikonloppukurssit järjestetään toistaiseksi Helsingissä, koska muualla ei vielä ole ollut riittävää kysyntää. Aiemmin viikonloppukursseina perhevalmennusta on tarjottu myös seuraavilla paikkakunnilla: Ylöjärvi, Pori, Hollola, Jyväskylä, Turku, Tampere, Kangasala ja Lahti.

Perhevalmennusta, sen muotoja ja sisältöjä kehitetään aktiivisesti ja jatkuvasti osallistujilta saamamme palautteen mukaan.  Meille on tärkeää, että perhevalmennus on kokonaisuus, josta jokainen sateenkaariperheestä haaveileva tai sitä suunnitteleva löytää vastauksia ja tukea lapsiperheellistymiseen liittyviin kysymyksiin ja pohdintoihin. Jokaisen kurssin ja luentojen painopisteet määräytyvät osallistujien perhetilanteiden ja toiveiden mukaan.

(Kumppanuusvanhemmuus-hanke järjestää lisäksi kumppanuusvanhemmille oman ennakkovalmennuksen. Katso lisätietoa ja ilmoittaudu mukaan ennakkovalmennukseen.)


Syksyn 2024 perhevalmennus

Syksyn 2023 perhevalmennus järjestetään viikonloppukurssina Helsingissä  27.-29.9. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä >>

Kevään 2024 perhevalmennus

Kevään 2024 perhevalmennus järjestettiin verkkokurssina 8.4.-6.5.

Syksyn 2023 perhevalmennus

Syksyn 2023 perhevalmennus järjestettiin viikonloppukurssina Helsingissä  29.9.-1.10.


Sateenkaariperheiden perhevalmennuksen sisällöt

 1. luento:  Johdanto ja tutustuminen
  • Valmennuksen sisällöt, tavoitteet, suhde kunnalliseen valmennukseen ja säännöt.
  • Erilaisia perhemuotoja, kaikissa vahvuuksia ja heikkouksia
  • Sateenkaariperheiden historiaa Suomessa
  • Lasten hyvinvointi sateenkaariperheissä, kiusaaminen, lasten kokemukset
  • Oma identiteetti ja vanhemmuus, ulostulo ja näkyvyys, lapsi ulostulijana
  • Pärjäämisen eetos ja todistaminen, palvelut on meitäkin varten
  • Omat toiveet, tavoitteet, huolet ja pelot
  • Monenlaista vertaistoimintaa sateenkaariperheille
  • Sateenkaariperheet ry, Nelfa ja Monimuotoiset perheet –verkosto
  • Miten voin toimia vapaaehtoisena sateenkaariperheiden hyväksi
  • Tulevaisuuden tavoitteita sateenkaariperheiden oikeuksien ja palveluiden suhteen
 2. Luento: Miten lapsia tehdään? Lapsiperheellistymisen vaihtoehtoja
  • Perheen ulkopuolinen adoptio, sijaisvanhemmuus, sijaissynnytys
  • Uusperheet, kasvattajuus, mieskaverit
  • Vanhemmuuskumppanien etsiminen
  • Koti-inseminaatio vai klinikka
  • Hedelmöityshoidot, lahjasoluneuvonta, solujen luovuttaminen
  • Hoitojen kustannukset, niiden rahoitus, kelakorvaukset, julkiset klinikat
 3. luento:  Lapsen syntymän jälkeistä byrokratiaa
  • Isyyden tunnustaminen
  • Huoltajuuden hakeminen tai huoltajuudesta sopiminen
  • Lapsen kotipaikan vaikutus
  • Perheen sisäinen adoptio
  • Lapsen sukunimi
  • Elatustuki, elatusapu, perintöasiat
  • Perhevapaat ja -etuudet
  • Lapsilisä, päivähoitomaksu
  • Parisuhteen rekisteröimisen merkitys
 4. luento:  Vanhempien väliset suunnitelmat, suhteet ja sopimukset
  • Vanhemmuussuhde vs. rakkaussuhde
  • Vanhemmuussuhde keskusteltavana ja hoidettavana
  • Aiesopimuksen tekeminen
  • Varautuminen lain sudenkuoppiin, yllätyksiin, palvelujärjestelmän puutteisiin
  • Lapsi kahdessa kodissa, lapsentahtinen eteneminen, kiintymyssuhteet
  • Rakkaus-, perhe- ja läheissuhteet sateenkaariperheessä, erityispiirteitä
  • Tuki sateenkaariperheen suhteille
 5. luento: Arjen kokemuksia perhe-elämästä ja palveluista
  • Perheenjäsenten nimitykset ja keskinäiset suhteet
  • Sosiaalisen vanhemman ja lapsen suhteen vakiinnuttaminen perheessä
  • Lapsen sateenkaariperheidentiteetin tukeminen
  • Sisaruussuhteiden turvaaminen
  • Sukupuoliroolimallit, sukupuolinormatiivisuus
  • Sateenkaariperheestä kertominen lapsen ympäristölle
  • Lapsen kaste- tai nimijuhlat
  • Isovanhemmuuden ja muiden sukulaisten tukeminen
  • Haasteita sukulaisten kanssa
  • Ystävät osaksi perhe-elämää
  • Syrjintäpelkoa ja oikeita kokemuksia palveluista
  • Kokemuksia synnytyssairaalasta, neuvolasta, päivähoidosta, koulusta
  • Perheneuvonta, perheasioiden sovittelu, lastensuojelu