Perhevalmennus

Vuoden aikana kolme kurssia joko ilta- tai viikonloppukursseina Helsingissä, viikonloppukurssina vaihtuvalla paikkakunnalla tai verkossa. Ilmoittautumislinkit alempana tällä sivulla.

Kaikille lasta suunnitteleville ja lasta odottaville perheille suunnattu Sateenkaariperheiden perhevalmennus toteutetaan joko viitenä luentona, viikonloppukurssina tai verkkokurssina. Perhevalmennus on osallistujille sinänsä maksutonta, viikonloppukursseilla osallistujat joutuvat kuitenkin maksamaan majoittumisesta ja ruokailuista. Kouluttajina toimivat yhdistyksen työntekijät ja – kun on järjestettävissä –  kokemuskouluttajina tavalliset sateenkaariperheiden vanhemmat.

Valmennus täydentää kunnan tarjoamaa synnytys- ja perhevalmennusta. Kurssilla tarjotaan tietoa erityisesti sateenkaariperheiden perheellistymiseen liittyvistä erityishaasteista, käydään läpi perheiden oikeuksia etuuksiin ja ongelmiin etuuksien haussa, syntymässä olevan lapsen juridisen tilanteen turvaamiseen liittyvissä hakemuksissa, sateenkaariperheiden parisuhteen tyypillisistä sudenkuopista, kolmen ja neljän vanhemman perheiden erityishaasteista jne. Sateenkaariperheiden oma perhevalmennuskurssi tukee perheiden ongelmien ennaltaehkäisyä, palveluneuvontaa ja toimii myös vahvana vertaistuen paikkana ja muodostaa vertaisverkostoja, jotka kokemusten mukaan helposti jatkuvat koko lasten lapsuuden ajan. Valmennus ei korvaa kunnan järjestämää synnytys-/perhevalmennusta vaan täydentää sitä.

Perhevalmennukseen voivat osallistua vain siihen ilmoittautuneet. Perhevalmennuksen lähtökohtana on, että osallistujat osallistuvat kaikkiin osioihin, mielellään kaikkien perheen (tulevien) vanhempien voimin. Koska valmennukseen osallistuu perheitä erilaisista elämäntilanteista, on kuitenkin ymmärrettävää jättää väliin jokin luento, joka ei lainkaan tunnu koskevan omaa perhetilannetta. Perusperiaate kuitenkin on, että kaikki osallistuvat kaikille luennoille.

Eri luennoilla sovelletaan erilaisia työskentelytapoja. Useilla luennoilla on ainakin osittain tietopitoista luennointia. Vertaiskeskusteluilla ja kysymyksille varataan joka luennolla paljon tilaa. Joskus saatetaan kuulla lapsen jo saaneiden perheiden kokemuksia ja toisilla kerroilla saatetaan työstää teemoja myös pienryhmissä. Luentojen painopisteet määräytyvät osallistujien perhetilanteiden mukaisesti.

Iltakursseille otetaan maksimissaan 30 henkilöä, viikonloppu- ja päiväkursseille noin 25 henkilöä. Kursseja pyritään järjestämään kolme kertaa vuodessa. Iltakursseja järjestetään toistaiseksi vain Helsingissä, koska muualla ei vielä ole ollut riittävää kysyntää. Viikonloppu- ja päiväkursseille voi osallistua kaikkialta Suomesta.

Luentojen sisällöt

 1. luento:  Johdanto ja tutustuminen
  2. luento:  Miten lapsia tehdään? Lapsiperheellistymisen vaihtoehtoja
  3. luento:  Lapsen syntymän jälkeistä byrokratiaa
  4. luento:  Vanhempien väliset suunnitelmat, suhteet ja sopimukset
  5. luento:  Arjen kokemuksia perhe-elämästä ja palveluista

Tutustukaa valmennuksen tarkempiin sisältöihin tämän sivun alaosassa!

Kevään perhevalmennuksen ilmoittautuminen on auki

Verkkokurssi
11.3.-15.4.2021 viitenä torstai-iltana klo 18-20.30.  Lisätietoja ja ilmoittautumiset.

Viikonloppukursseina perhevalmennusta on tarjottu seuraavilla paikkakunnilla: Ylöjärvi, Pori, Hollola, Jyväskylä, Turku, Tampere, Kangasala ja Lahti

Sateenkaariperheiden perhevalmennuksen sisällöt

 1. luento:  Johdanto ja tutustuminen
  • Valmennuksen sisällöt, tavoitteet, suhde kunnalliseen valmennukseen ja säännöt.
  • Erilaisia perhemuotoja, kaikissa vahvuuksia ja heikkouksia
  • Sateenkaariperheiden historiaa Suomessa
  • Lasten hyvinvointi sateenkaariperheissä, kiusaaminen, lasten kokemukset
  • Oma identiteetti ja vanhemmuus, ulostulo ja näkyvyys, lapsi ulostulijana
  • Pärjäämisen eetos ja todistaminen, palvelut on meitäkin varten
  • Omat toiveet, tavoitteet, huolet ja pelot
  • Monenlaista vertaistoimintaa sateenkaariperheille
  • Sateenkaariperheet ry, Nelfa ja Monimuotoiset perheet –verkosto
  • Miten voin toimia vapaaehtoisena sateenkaariperheiden hyväksi
  • Tulevaisuuden tavoitteita sateenkaariperheiden oikeuksien ja palveluiden suhteen
 2. Luento: Miten lapsia tehdään? Lapsiperheellistymisen vaihtoehtoja
  • Perheen ulkopuolinen adoptio, sijaisvanhemmuus, sijaissynnytys
  • Uusperheet, kasvattajuus, mieskaveritVanhemmuuskumppanien etsiminen
  • Koti-inseminaatio vai klinikka
  • Hedelmöityshoidot, lahjasoluneuvonta, solujen luovuttaminen
  • Hoitojen kustannukset, niiden rahoitus, kelakorvaukset, julkiset klinikat
 3. luento:  Lapsen syntymän jälkeistä byrokratiaa
  • Isyyden tunnustaminen
  • Huoltajuuden hakeminen tai huoltajuudesta sopiminen
  • Lapsen kotipaikan vaikutus
  • Perheen sisäinen adoptio
  • Lapsen sukunimi
  • Elatustuki, elatusapu, perintöasiat
  • Perhevapaat ja -etuudet
  • Lapsilisä, päivähoitomaksu
  • Parisuhteen rekisteröimisen merkitys
 4. luento:  Vanhempien väliset suunnitelmat, suhteet ja sopimukset
  • Vanhemmuussuhde vs rakkaussuhde
  • Vanhemmuussuhde keskusteltavana ja hoidettavana
  • Aiesopimuksen tekeminen
  • Varautuminen lain sudenkuoppiin, yllätyksiin, palvelujärjestelmän puutteisiin
  • Ristiriitojen ratkaisemisen tavat
  • Lapsi kahdessa kodissa, lapsentahtinen eteneminen, kiintymyssuhteet
  • Parisuhteen huomioiminen sateenkaariperheessä, erityiset haasteet
  • Tukea sateenkaariperheen parisuhteille
  • Parisuhde ja lapsettomuuskriisi
  • Sateenkaariperhe-eron erityispiirteet
 5. luento: Arjen kokemuksia perhe-elämästä ja palveluista
  • Perheenjäsenten nimitykset ja keskinäiset suhteet
  • Sosiaalisen vanhemman ja lapsen suhteen vakiinnuttaminen perheessä
  • Lapsen sateenkaariperheidentiteetin tukeminen
  • Sisaruussuhteiden turvaaminen
  • Isän/äidin/vanhemmanmalli
  • Sukupuoliroolimallit, sukupuolinormatiivisuus
  • Sateenkaariperheestä kertominen lapsen ympäristölle
  • Lapsen kaste- tai nimijuhlat
  • Isovanhemmuuden ja muiden sukulaisten tukeminen
  • Haasteita sukulaisten kanssa
  • Ystävät osaksi perhe-elämää
  • Syrjintäpelkoa ja oikeita kokemuksia palveluista
  • Kokemuksia synnytyssairaalasta, neuvolasta, päivähoidosta, koulusta
  • Perheneuvonta, perheasioiden sovittelu, lastensuojelu