Väriä perhehoitoon

Väriä perhehoitoon – sateenkaariperheet perhehoitajiksi (2018-2020) on vaikuttamis-, tiedottamis- ja koulutustyön hanke, jonka tavoitteena on lisätä perhehoitoon pääsevien lasten osuutta lastensuojelun sijaishuollossa edistämällä sateenkaari-ihmisten mahdollisuuksia ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Sateenkaariperheiden toimimiselle perhehoitajina ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. Sen sijaan prosessiin sisältyy kokonainen joukko erilaisia, palveluketjuun liittyviä sosiaalisia, rakenteellisia, psykologisia, koulutuksellisia ja asenteellisia kynnyksiä. Hankkeen tavoitteena on lisätä lastensuojelun ammattilaisten tietoisuutta sateenkaariperheistä ja sateenkaariperheiden tietoisuutta sijaisperheenä toimimisesta, jotta perhehoidossa voitaisiin hyödyntää paremmin tämä vielä osin käyttämätön resurssi. Hankkeen aikana pyritään tavoittamaan perhehoidon toimijat niin julkisen, järjestösektorin kuin yksityisten palveluntuottajien osalta.

Tuore 40 tutkimuksen kattava tutkimuskatsaus sateenkaari-ihmisistä perhehoitajina (Oxford University 2015) antaa joukon suosituksia lastensuojelun perhehoidon toimijoille. Tämä hanke perustuu näiden suositusten tietoon saattamiseen ja käytäntöön ottamiseen myös Suomessa.  Tutkimuskatsauksen mukaan perhehoidon toimijoiden on tärkeää kiinnittää huomiota toimintamalleihin, prosessin vaiheisiin ja  arviointiin, etteivät ne olisi heteronormatiivisia, mutta kuitenkin tarkkoja, kokonaisvaltaisia ja analyyttisia niin, etteivät liioin liioittele tai vähättele seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen merkitystä. Keskeinen osa prosessia tulisi olla hakijan rojkaiseminen omaan pohdintaan, miten seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli saattavat vaikuttaa prosessiin. Päätöksien teossa ja käytännöissä tulee pitää lapsen etu keskiössä.

Tutkimuskatsauksesta käy ilmi, että toimijoiden tulisi arvioida sijaisvanhempien valmennuksen sisältöjen, rakenteiden ja prosessien sensitiivisyys. Lisäksi sosiaalityöntekijöillä pitäisi olla tarvittavat tiedot ja taidot sekä itsevarmuus ja asenteet työskennellä yhdenvertaisesti kaikkien perhehoitajien kanssa riippumatta heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan tai sukupuolestaan, jotta perheet saavat riittävästi tukea ja ohjausta erityisessä kasvatustehtävässään. (The recruitment, assessment, support and supervision of lesbian, gay, bisexual and transgender foster carers – An international literature review. Helen Cosis Brown, Judy Sebba and Nikki Luke. Rees Centre – Research in Fostering in Education / University of Oxford 2015.)

Perhehoidon organisaatioiden on mahdollista saada koulustusta ja ohjausta sateenkaarikysymyksiin sekä tukea rekrytointiprosesseihin. Hankkeen aikana tullaan pitämään eri puolella Suomea infotilaisuuksia sijaisvanhemmuudesta ja paikalliset perhehoidon toimijat ovat tervetulleita mukaan tilaisuuksiin kertomaan toiminnastaan.

Meistäkö sijaisperhe?

Perhehoitoa järjestävät useat perhehoidon tuottajat – julkiset organisaatiot, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat. Ennen sijaisperheeksi ryhtymistä perhe käy perhehoidon järjestäjän pitämän ennakkovalmennuksen erityiseen kasvatustehtäväänsä. Hankkeen työntekijä neuvoo mielellään mistä löydätte teitä lähellä olevan valmennuksen.

Väriä perhehoitoon -hankkeeseen liittyi kertaluonteisena pilottina erityisesti sateenkaari-ihmisille suunnattu sijaisvanhempien PRIDE-ennakkovalmennus, joka totetettiin yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry: kanssa. PRIDE-valmennus on sijaisvanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennuskurssi, joka sisältää ryhmätapaamisten lisäksi henkilökohtaisia perhetapaamisia ja kotikäynnin. PRIDE-valmennus perustuu yhteiseen arviointiin sijaisvanhemmuutta harkitsevien valmiuksista ryhtyä sijaisperheeksi. Valmennuksen aikana jaetaan tietoa lastensuojelusta, lasten kehityksestä ja tarpeista sekä sijaishuollon ja perhehoidon erityispiirteistä. Ennakkovalmennuksen tavoitteena on antaa riittävästi tietoa ennen päätöstä ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Valmennuksesta vastaavat kokeneet sosiaalityöntekijä ja sijaisvanhempi yhdessä työparina.

Hankkeen aikana tullaan kehittämään myös sijaisperheenä toimivien sateenkaariperheiden vertaistoimintaa ja sijoituksen aikaisia tukitoimia, jotta sijaisperheiden ei tarvitse pärjätä yksin erityisessä kasvatustehtävässään.

Tule mukaan hankkeeseen

Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää saada kerättyä jo olemassa olevia kokemuksia– toimivia käytäntöjä ja kehittämistarpeita. Sinä, joka toimit jo tuki- tai sijaisperheenä, olet PRIDE-valmennettu, mutta odotat vielä sijoitusta tai olet ollut ammattilaisena työskentelemässä sateenkaariperheiden kanssa, voit olla mukana vaikuttamassa. Hankkeen aikana on tarkoitus saada käsitys, kuinka paljon Suomessa on jo sateenkaariperheitä, jotka toimivat tuki- tai sijaisperheenä. Lisäksi sekä sateenkaariperheet että ammattilaiset ovat tervetulleita mukaan hankkeeseen kokemusasiantuntijoina.

Olemme käynnistäneet sateenkaarisijaisvanhempien fokusryhmätyöskentelyn. Tavoitteena on jakaa kokemuksia, niin onnistumisia kuin haasteita, pohtia kehittämistarpeita perhehoidon käytäntöihin sekä suunnitella vertaistoimintaa, jotta tulevaisuudessa sateenkaariperheillä olisi tasavertaiset mahdollisuudet toimia sijaisvanhempana. Fokusryhmä on avoin ryhmä kaikille tuki- ja sijaisvanhemina toimiville sateenkaari-ihmisille. Mukaan voit liittyä ottamalla yhteyttä hankkeen työntekijään.

Myös sateenkaariperheiden kanssa työskennelleiden ammattilaisten kokemukset ovat tärkeitä kehittämisen kannalta. Mikä prosessissa mietitytti? Mikä onnistui? Mikä tuotti haasteita? Oliko riittävästi tietoa sateenkaariperheistä? Mitä tietoa olisi tarvinnut lisää? Voit olla yhteydessä, vaikka et enää toimisikaan perhehoidon parissa, mutta haluat jakaa kokemuksesi. Myös organisaatiot, joilla on kokemusta sateenkaariperheiden valmentamisesta ja sijoitusprosesseista, voi ottaa yhteyttä ja voimme yhdessä pohtia kuinka organisaation käytäntöjä voisi kehittää kohti sensitiivisempää perhehoidon prosessia. Ota rohkeasti yhteyttä ja suunnitellaan yhdessä teidän tarpeita vastaava kokonaisuus!

Tulossa olevia tapahtumia

Seuraa ilmoittelua

Väriä perhehoitoon 2018-2020 hankesuunnitelma

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Heidi Puustinen
Väriä perhehoitoon -hanke
p. 050 326 0777
heidi.puustinen@sateenkaariperheet.fi
facebook.com/variaperhehoitoon

Hankkeen yhteistyökumppanit: Helsingin kaupungin lastensuojelu, Lastensuojelun Keskusliitto, Pelastakaa lapset ry, Perhehoitokumppanit Suomessa Oy, Perhehoitoliitto ry ja Pesäpuu ry sekä CoramBAAF – Adoption and Fostering Academy.