Sateenkaariperheen kohtaaminen

Sateenkaariperheillä tarkoitetaan lapsiperheitä, joissa yksi tai useampi vanhemmista kuuluu sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön. Näitä ovat esimerkiksi miesparien ja naisparien perheet, mutta perhemuotojen ja -tilanteiden kirjo on suuri. Myös heteromuotoisessa suhteessa elävien vanhempien perhe voi olla sateenkaariperhe, esimerkiksi jos yksi vanhemmista on biseksuaali tai transihminen.
On yhden, kahden ja useamman vanhemman perheitä, ydinperheitä, uusperheitä ja apilaperheitä. Arvion mukaan Suomessa elää sateenkaariperheissä noin kymmenen tuhatta lasta ja nuorta. Tarkka määrä ei ole tiedossa, sillä suurin osa näistä perheistä ei näy tilastoissa.

Kyky kohdata perheiden moninaisuus kuuluu ammattilaisen ammattitaitoon. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait velvoittavat ammattilaisia kohtaamaan sateenkaari-ihmisiä ja heidän perheitään tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti niin julkisten kuin kolmannen sektorin palveluiden parissa. Yhdenvertaisuudessa on kysymys siitä, että palvelut ovat aidosti saatavilla kaikille ja niiden parissa otetaan huomioon kunkin asiakkaan erityispiirteet ja -tarpeet. Esimerkiksi lainsäädäntö asettaa erilaisia sateenkaariperheitä ja niiden vanhempia juridisesti erilaiseen asemaan toisiinsa nähden. On tärkeää, että työntekijä osaa nähdä perheen koko tilanteen ja soveltaa byrokratian ohjeita asiakaslähtöisesti niihin perheisiin, joita ei ole otettu huomioon lakeja ja ohjeita säädettäessä. Perheen voi nähdä asiakkaan resurssina.

Monet sateenkaari-ihmiset ovat kokeneet elämänsä aikana syrjintää tai heillä on ikäviä kokemuksia palveluiden parista. Kaikki sateenkaariperheet eivät hae apua kriisitilanteissa syrjinnän pelon vuoksi. On tärkeää tehdä näkyväksi viestinnässä, materiaaleissa ja toiminnassa, että palvelut tuotetaan siten, että sateenkaariperheet ja heidän erityistarpeensa huomioidaan.

Kymmenen askelta sateenkaariperheen kohtaamiseen:

  1. Toimi ammatillisesti.
  2. Toimi sateenkaariturvallisesti.
  3. Tunnusta, jos sinulla ei ole riittävästi tietoa.
  4. Käytä avoimia kysymyksiä.
  5. Kuuntele aktiivisesti.
  6. Arvioi, missä tilanteessa tarvitset lisää tietoa. Etsi tietoa.
  7. Tiedosta vallitsevat normit ja pyri niistä irti.
  8. Tiedosta oma osaaminen – ja luota siihen.
  9. Uskalla kohdata ja soveltaa.
  10. Pyri perheen parhaaseen.

Lue mikä on sateenkaariperhe >>

Lue koko opas 10 askelta sateenkaariperheen kohtaamiseen (pdf) >>

Muita erinomaisia oppaita oman työsi tueksi >>

Haluatko tilata koulutusta työyhteisöllesi? Tutustu koulutukseen >>