Familjer i regnbågens färger

Regnbågsfamiljer ry är en organisation för alla regnbågsfamiljer och för dem som planerar att bilda en regnbågsfamilj. Vi företräder och stöttar alla familjer där en eller flera av föräldrarna tillhör en köns- eller sexualminoritet. Regnbågsfamiljer är ett vitt begrepp som omfattar alla kön, sexuella inriktningar och familjeformer – till exempel neofamiljer, fosterfamiljer, adoptionsfamiljer, familjer med en, två eller flera föräldrar samt polyamorösa regnbågsfamiljer.

 

Sateenkaariperheet – Regnbågsfamiljer ry på svenska

Sateenkaariperheet – Regnbågsfamiljer ry har största delen av sin verksamhet på finska. Då och då anordnar vi även svenskspråkig verksamhet. Vår gruppverksamhet är beroende av frivilliga krafter – kom med och starta verksamhet på ditt eget språk! Vi kan också tillhandahålla personlig rådgivning på svenska, men helst i skriftlig form på grund av våra medarbetares begränsade språkkunskaper. På engelska erbjuder vi rådgivning och även psykosocialt stöd i svåra familjesituationer.

Övriga tjänster för regnbågsmänniskor på svenska >>

På denna sida

 • Rådgivning och stöd
 • Grupper och evenemang
 • Regnbågsfamiljers situation i Finland
 • Kom med!

Rådgivning och stöd

Ta kontakt och berätta om dina behov. Tillsammans kan vi diskutera vi kan erbjuda dig på ditt eget språk eller något annat språk du behärskar.

Om du vill få information om regnbågsfamiljers rättigheter, olika sätt att bilda familj eller om vår verksamhet, kan du kontakta vår rådgivningstjänst. Du kan ta kontakt per e-post eller telefon. Vår e-postadress är neuvonta@sateenkaariperheet.fi. Våra telefontider är onsdagar kl. 12–13 och torsdagar kl. 9–10. Vårt telefonnummer är 050 321 0048. Under semestertider är tjänsten inte tillgänglig

Vi erbjuder även kortvarigt stöd i svåra familjesituationer.

Grupper och evenemang

Våra frivilliga på över tio orter i Finland ordnar gruppverksamhet av olika slag. På flera orter samlas man till informella familjeträffar, där familjerna umgås med varandra, leker, samtalar och dricker kaffe. På större orter finns dessutom samtalsgrupper för vuxna om olika teman samt alldeles egen verksamhet för skolbarnen i familjerna. För dem som planerar att bilda familj finns det egna grupper på vissa orter. Våra lokala frivilliga ordnar också olika slags evenemang, dockteaterbesök och andra utflykter.

Information om alla lokala grupper och evenemang publiceras i vårt nyhetsbrev >> som tyvärr finns bara på finska. Du kan får mer information om evenemangen genom att kontakta det lokala teamet i din region >> I de informella evenemangen och utflykterna deltar vanligen också engelskspråkiga medlemmar. Särskilt när det gäller samtalsgrupper kan du fråga det lokala teamet i din region om gruppens och gruppledarens språkkunskaper.

Du hittar alla evenemang i vår evenemangskalender på finska >>

Det är viktigt att alla som deltar i Regnbågsfamiljer ry:s verksamhet får möjlighet att känna sig väl till mods och vara välkomna som de är. Var och en är ansvarig för att skapa ett tryggare rum för andra. Därför har vi gemensamma principer som vi alltid följer när vi arbetar tillsammans. Här kan du skriva ut principerna för ett tryggare rum som en A4-affisch (pdf).

Om du upplever eller lägger märke till trakasserier, diskriminering eller osakligt beteende, rapportera det till arrangören. Om du vill berätta om det som inträffat först i efterhand eller diskutera de här anvisningarna, kontakta de jämlikhetsansvariga R Räihä och Sanna Metsäpuu vid Regnbågsfamiljer ry. De fungerar också som kontaktpersoner vid trakasserier. Du kan nå dem via e-post: yhdenvertaisuus@sateenkaariperheet.fi.

Regnbågsfamiljernas situation i Finland

De finländska regnbågsfamiljerna är mycket varierande och barnen kommer till familjerna på många olika sätt.

 • Fertilitetsbehandling med donerade könsceller är ett alternativ för kvinnopar och ensamstående kvinnor, även vid kliniker i den offentliga hälsovården. Där är behandlingarna betydligt billigare men mer begränsade till antalet. Även transpersoner och icke-binära borde få tillgång till behandlingar på samma villkor. En del familjer gör inseminationen hemma.
 • Samföräldraskap (co-parenting) är ett vanligt sätt i Finland att bilda barnfamilj. Det är den vanligaste vägen till föräldraskap för manliga par och ensamstående män. I samföräldraskap delas föräldraskapet planmässigt i två hem ända från barnets födelse, till exempel genom att kvinno- eller mansparet kommer överens om att dela på föräldraskapet.
 • Fosterföräldraskap är möjligt även för samkönade par och ensamstående personer. Barn som omhändertas för vård utom hemmet placeras hos utbildade fosterföräldrar. Under 2018–2020 pågick vid Regnbågsfamiljer ry ett projekt där man utvecklade barnavårdens rutiner för vård utom hemmet och förbättrade personalens kompetens att ta hänsyn till regnbågsfamiljernas behov.
 • Adoption för samkönade par blev möjlig 2017 och de första adoptionerna fastställdes 2019. Både inhemska och internationella adoptioner är nu möjliga i teorin, även om antalet adoptioner i Finland är mycket litet.
 • Surrogatmoderskap är förbjudet i Finland på två sätt. En läkare får inte ge fertilitetsbehandling om det finns misstankar om surrogatmoderskap. En domstol får inte fastställa en adoption om det har betalats ersättning för adoptionen. Inofficiella arrangemang i Finland kan göras till exempel genom att genomgå fertilitetsbehandling i utlandet eller utföra insemination i hemmet. Efter barnets födelse kan man genomföra en adoption inom familjen, förutsatt att ersättning inte har betalats till den som burit barnet. En del familjer använder sig av kommersiella arrangemang i utlandet. Den nuvarande juridiska situationen gör alla dessa arrangemang mycket sårbara.

Närmare upplysningar om metoder och möjligheter att bilda familj får du genom att kontakta vår rådgivningstjänst >> På vår webbplats finns också en lägesöversikt på engelska om regnbågsfamiljernas juridiska ställning sommaren 2019 >> Den viktigaste familjelagstiftningen ser i korthet ut så här:

 • Både samkönade par och par av olika kön kan ingå äktenskap.
 • Adoption inom familjen är möjlig även för föräldrar av samma kön.
 • Adoption utom familjen är möjlig även för samkönade par och ensamstående personer.
 • Ett kvinnopar som fått fertilitetsbehandling kan godkännas som föräldrar på basis av gemensamt samtycke till behandlingen och de behöver inte adoptera inom familjen.
 • Juridiskt föräldraskap är tyvärr inte möjligt för familjer med fler än två föräldrar, men vårdnad om barnet kan i allmänhet ges till minst tre personer.
 • Barnet kan får juridiskt bekräftad umgängesrätt med en tredje faktisk förälder genom domstolsbeslut eller efter öppen adoption.
 • Barnets föräldrar och vårdnadshavare kan upprätta juridiskt bindande avtal om barnets vård, boende, uppgiftsfördelning och tillgång till information.

I Finland har familjerna relativt bra möjligheter att utnyttja olika tjänster och förmåner. Största delen av tjänsterna och förmånerna tar även god eller ganska god hänsyn till regnbågsföräldrar. Beklagliga undantag finns dock beroende på enskilda arbetstagare och på den delvis bristfälliga lagstiftningen. Regnbågsfamiljer ry har utarbetat finskspråkigt material till yrkesverksamma på olika områden >> om hur man bemöter mångfalden av familjer. Många föräldrar i regnbågsfamiljer har velat ta med sig materialen till exempel till barnets dagvårdsplats.

Föräldraledigheten har förnyats många gånger och nästa reform är att vänta 2021. Föräldraledighet kan utnyttjas av föräldrar av olika eller samma kön på samma villkor. Det går fortfarande inte (situationen 2020) att dela ledigheten i familjer med mer än två föräldrar. Benämningarna på förmånerna är fortfarande könsbundna, vilket ibland försvårar trans- och ickebinära föräldrars situation.

Vår rådgivningstjänst >> ger mer information om möjligheterna att bilda familj, lagstiftningen, tjänsterna och förmånerna.

Kom med!

Alla är varmt välkomna med!

Kontakta vår rådgivning >>
Bli medlem >>
Kontaktuppgifter till våra lokala team >>