Sisäministeriölle sisäisen turvallisuuden selonteosta

Sateenkaariperheet ry kiittää ministeriötä pyynnöstä antaa tämä kirjallinen lausunto selonteon tueksi.

Sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta uhkaavat edelleen useat asiat. Osa uhkista on viime vuosina lientynyt, mutta monet uhat ovat entisestään kasvaneet. Seksuaaliseen suuntautumiseen, sateenkaari-ihmisten vanhemmuuteen ja, ennen kaikkea, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun liittyvä vihapuhe on lisääntynyt selvästi.

Koko Euroopan tasolla tapahtuva asenteiden kiristyminen ja populististen konservatiivisten liikkeiden kasvu on kaventanut vähemmistöjen ja ihmisoikeuspuolustajien elintilaa myös Suomessa. Esimerkkinä tästä kehityssuunnasta Sateenkaariperheet ry:n toimisto joutui aiemmin tänä vuonna ensimmäistä kertaa historiamme aikana vihaan perustuvan töhryiskun kohteeksi. Ovemme oli töhritty kansallissosialistisin symbolein ja viitaten sateenkaari-ihmisten kansanmurhaan.

  • FRA:n tuore tutkimus HLBTI-ihmisten kohtaamasta syrjinnästä sekä suomalaiset kouluterveyskyselyt puhuvat karua kieltä sateenkaari-ihmisten ja heidän lastensa edelleen kohtaamasta syrjinnästä, häirinnästä, väkivallasta sekä hyvinvoinnin merkittävistä puutteista. Kehityskulut eivät enää ole itsestään selvästi parempaan suuntaan, vaan kehitys ottaa takapakkia myös Suomessa. Sukupuolen moninaisuus ja osittain myös sateenkaari-ihmisten vanhemmuus on noussut aiempia vuosia selvästi enemmän vihapuhekampanjoiden teemaksi. Eräät yhteiskunnalliset liikkeet suorastaan ratsastavat näillä teemoilla.
  • Vuosina 2017–2019 Väestöliiton kanssa tekemämme tutkimuksen mukaan sateenkaariperheiden lapset voivat suhteellisen hyvin, mutta heidän turvallisuuden tunnettaan ja hyvinvointiaan keskeisesti heikentävä tekijä on ympäristön vihamielinen puhe heidän vanhemmistaan. Lapset ylipäätään reagoivat vanhempiinsa kohdistuviin uhkiin hyvin emotionaalisesti. Vuosina 2016, 2018 ja 2020 keräämiemme jäsenkyselytietojen mukaan sateenkaariperheiden vanhempien syrjintäpelko on näiden vuosien aikana kasvanut tuntuvasti.

Esimerkiksi näiden tietojen pohjalta Sateenkaariperheet ry:n arvio on, että sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien turvallisuustilanne on joiltain osin heikentynyt viimeisten vuosien aikana. Haasteita on esimerkiksi sukupuolitettuun ja seksuaalisuuteen liittyvän kiusaamisen karsimisessa. Tiukentunut turvapaikkapolitiikka on johtanut Suomessa turvapaikkaa hakeneiden sateenkaariperheiden lasten oikeusmurhiin.

Yksi sateenkaariperheiden keskeinen turvallisuuspuute liittyy perhesuhteiden juridiseen turvattomuuteen, joka altistaa lapset monenlaiselle turvattomuudelle, sattumanvaraisuudelle ja välikäteen joutumiselle. Suomi ei toistaiseksi kykene tarjoamaan oikeusturvaa omiin vanhempiinsa esimerkiksi niille lapsille, joiden vanhemmat kuuluvat sukupuolivähemmistöihin tai joilla on kahta useampia tosiasiallisia lapsia. Lapsella on täsmälleen samanlainen perustavaa laatua oleva tarve perhesuhteiden pysyvyyden turvaamiselle riippumatta vanhempien sukupuolista ja lukumäärästä. Usein sateenkaariperheiden perhesuhteet jäävät myös vahvistamatta muutettaessa Euroopan Unionin jäsenmaasta toiseen.

Sateenkaari-ihmisten ja heidän lastensa turvallisuustilannetta ja turvallisuuden tunnetta ei voida merkittävässä määrin kehittää ilman, että valtiovalta ottaisi vihdoin vastuun kokonaisvaltaisen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikan luomisesta, toteuttamisesta ja riittävästä rahoituksesta. Monet haasteet ovat poikkihallinnollisia ja niihin voidaan vastata vain kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman voimin, kuten muiden vähemmistöryhmien osalta on jo aiemmin todettu. Suomi on yksi harvoista Länsi-Euroopan maista, jolla ei koskaan ole ollut minkäänlaista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöpolitiikkaa.

 Sateenkaariperheet ry pitää törkeänä piittaamattomuutena, että hallitus toisensa jälkeen on kieltäytynyt edistämästä sateenkaari-ihmisten ja heidän lastensa turvallisuutta, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia luomalla kokonaisvaltaista sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa.

 

Lisätietoja:

  • Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, Sateenkaariperheet ry, juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi, 044 997 1956