Vuosien 2011-2017 lausunnot

17.11.2016 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle avioliittolain muutoksen edellyttämistä lainmuutoksista sosiaalietuuksiin

5.10.2017 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle avioliittolain muutoksen edellyttämistä lainmuutoksista

20.5.2016 Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta nimilain uudistamisesta

12.2.2016 Lausunto oikeusministeriölle lapsen huolto- ja tapaamislain uudistustarpeita koskevasta muistiosta

26.11.2015 Lausunto lakivaliokunnalle avioliittolain liitelaeista

11.12.2014 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle laista lasten hoidon tuista

27.11.2014 Lausunto oikeusministeriölle äitiyslakityöryhmän mietinnöstä

30.9.2014 Lausunto lakivaliokunnalle isyyslaista

18.9.2014 Lausunto sosiaali- terveysministeriölle esityksestä translaiksi

27.5.2014 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön työryhmälle laista lasten hoidon tuista

24.4.2014 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle yhdenvertaisuuslainsäädännöstä

3.4.2014 Lausunto lakivaliokunnalle avioliittolaista

15.1.2014 Lausunto oikeusministeriölle isyyslakityöryhmän mietinnöstä

20.8.2013 Lausuntotiivistelmä sosiaali- ja terveysministeriölle hedelmöityshoidoista julkisissa palveluissa

30.4.2013 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hedelmöityshoidoista julkisissa palveluissa

12.3.2013 Lisälausunto oikeusministeriön isyyslakia valmistelevalle työryhmälle

13.2.2013 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle varhaiskasvatuslain uudistamisesta

13.11.2012 Lausunto oikeusministeriölle sijaissynnytystä koskevasta arviomuistiosta

14.10.2012 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle perhevapaiden uudistamisesta

21.11.2011 UPR review – Human Rights status of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex People

27.10.2011 Lausunto lakivaliokunnalle adoptiolaista

17.10.2011 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta

23.9.2011 Lausunto oikeusministeriölle vanhemmuuslainsäädännön uudistamistarpeita koskevasta muistiosta

28.2.2011 Lausunto oikeusministeriölle adoptiotyöryhmän mietinnöstä