Avioliittoasetuksen muuttamisesta ministeriölle

Lausunto oikeusministeriölle avioliittoasetuksen muuttamisesta

Asia: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 6/41/2015

Sateenkaariperheet ry ja Seta ry kiittävät mahdollisuudesta lausua, ja esittävät seuraavat huomiot:

  • Oikeusministeriön luonnoksen ehdotukset siviilivihkimiskaavan muuttamiseksi sukupuolineutraaliksi voidaan toteuttaa luonnoksen mukaan.
  • Siviilivihkimiskaavan muilta osin vanhentuneet sanamuodot tulisi korjata Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön lausunnon ehdotusten mukaisesti. Ennen kaikkea lause ”Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen” on ongelmallinen useiden elämäntilanteiden näkökulmasta.

Juha Jämsä
toiminnanjohtaja
Sateenkaariperheet ry
044 997 1956
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi