Kumppanuusvanhemmaksi – kun lapsi syntyy kahden kodin lapseksi

Kumppanuusvanhemmuudesta tunnettu ja turvattu tapa perheellistyä

Kumppanuusvanhemmaksi – kun lapsi syntyy kahden kodin lapseksi (2021-2024) on kumppanuusvanhemmuuden erityiskysymyksiin keskittyvä kolmivuotinen kehittämishanke. Hankkeen verkkosivut: kumppanuusvanhemmaksi.fi.

Hankkeessa järjestetään kumppanuusvanhemmuutta suunnitteleville ja kumppanuusvanhemmille monentyyppistä neuvontaa ja vertaistoimintaa: infoiltoja, kumppanuusvanhemmuuteen valmistavia ennakkovalmennuksia, verkkoluentoja sekä perheleirejä. Tilaisuuksia järjestetään sekä kasvokkain että verkossa ja osallistuminen on mahdollista eri puolilta Suomea. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki kumppanuusvanhemmuudesta kiinnostuneet ihmiset.

Hankkeessa rakennetaan myös kumppanuusvanhemmuutta koskevan tiedon yhteen kokoava kumppanuusvanhemmaksi.fi-verkkopalvelu. Sivustolle kerätään monipuolisesti tietoa ja tukea kumppanuusvanhemmuutta suunnitteleville, kumppanuusvanhemmille ja perheitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Vanhemmuuskumppania etsivät ihmiset voivat myös jättää sivustolla ilmoituksia ja tutustua toisiinsa. Verkkopalvelu julkaistaan 2022.

Hankkeen tavoitteena on tehdä kumppanuusvanhemmuudesta tunnettu ja turvattu tapa perheellistyä. Päämääränä on, että kumppanuusvanhemmuutta toivovat löytävät toisensa, lapset syntyvät harkittuun ja turvalliseen perhetilanteeseen ja ammattilaiset tuntevat perheiden tilanteita ja tarpeita paremmin. Hankkeessa tuotetaan myös tietoa kumppanuusvanhemmuusperheiden erityiskysymyksistä, jotta lapsen etu ja oikeudet voidaan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän kehittämisessä huomioida nykyistä paremmin.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Ensi- ja turvakotien liitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto / Haluanko vanhemmaksi -palvelu, Simpukka ry ja Väestöliitto. Hanke on STEAn rahoittama.

Lisätietoa ja yhteystiedot:

Projektipäällikkö Hanna Ruohonen, 050 326 0777
Perhevalmentaja Kaisa Niittynen, 050 321 7976
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@sateenkaariperheet.fi