Eurovaalit 2024

Sateenkaariperheet ry tavoite eurovaaleihin:

Sateenkaariperheiden vapaa liikkuvuus turvattava säätämällä asetus perhesuhteiden tunnustamisesta EU-maiden kesken

Euroopan Unionissa ei ole tällä hetkellä säätelyä, joka velvoittaisi jäsenmaan tunnustamaan toisessa jäsenmaassa tunnistetut perhesuhteet. Jos olette oikeudellisesti perhe Suomessa, saatatte olla ventovieraita esimerkiksi Bulgariassa. Osa jäsenvaltioista jättää tunnustamatta esimerkiksi samaa sukupuolta olevien avioliitot, adoptiot ja/tai muuten vahvistetut vanhemmuudet. Suomikaan ei ole tällä hetkellä velvoitettu tunnustamaan esimerkiksi toisessa EU-maassa laillisesti vahvistettua vanhemmuutta, jos se perustuu sijaissynnytykseen.

Perhesuhteiden tunnustaminen EU-maiden kesken on ollut yksi tämän eurovaalikauden tärkeistä sateenkaaritavoitteista. Se on huomioitu päättymässä olevan Euroopan komission sateenkaaristrategiassa. Komission puheenjohtaja teki tavoitteen hyvin tunnetuksi julistaessaan, että ”jos olette perhe yhdessä maassa, olette perhe kaikissa maissa”.

Euroopan komissio on tehnyt asiasta asetusesityksen, joka tietyissä tilanteissa edellyttäisi jäsenmaita tunnustamaan muiden jäsenmaiden perheoikeudelliset asiakirjat. Nyt asetusesitys on jäsenvaltioiden käsittelyssä, ja se vaatii vielä muutoksia, jotta se huomioisi kaikki sateenkaariperheiden tilanteet.

Asetuksen voimaantulo vaatii jäsenmaiden yksimielisen tuen, eikä päätös ole tulossa käsiteltäväksi ennen eurovaaleja. Tulevat eurovaalit tulevatkin olemaan tärkeä mahdollisuus nostaa esille perhesuhteiden tunnustamisen välttämättömyyttä. Perhesuhteiden tunnustaminen EU-maiden kesken onkin Sateenkaariperheet ry:n päätavoite eurovaaleissa. Toivomme, että suomalaiset EU-parlamentaarikot edistävät tämän tärkeän asetuksen läpimenoa.

– Perhesuhteiden tunnistamattomuus asettaa perheenjäsenet alttiiksi sellaiselle syrjinnälle ja oikeudelliselle mielivallalle, että se estää useimpien perheiden muuttoaikeet, arvioi Sateenkaariperheet ry:n toiminnanjohtaja Juha Jämsä. – Perhesuhteiden tunnistamattomuus EU-maissa loukkaa törkeästi sateenkaariperheiden vapaan liikkuvuuden oikeutta. Vapaa liikkuvuus on yksi EU:n tärkeimmistä periaatteista.

Lue lisää:

Kysely paljastaa: sateenkaariperheet eivät voi liikkua vapaasti maailmalla

Sateenkaariperheet ry:n ja Monimuotoiset perheet -verkoston yhteinen lausunto Suomen vastausluonnoksesta koskien komission asetusesitystä perhesuhteiden tunnustamisesta >>

Olemme apunasi! Ota yhteyttä:

Juha Jämsä, toiminnanjohtaja
Sateenkaariperheet ry
044 997 1956
juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi