admin_juha

Lausunto translaista sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto pdf-tiedostona >> Sosiaali- ja terveysministeriölle Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta (VN/1070/2021)   Sateenkaariperheet ry:n lausunto Keskitymme lausunnossamme lähinnä vanhemmuusmerkintöihin, perheellistymismahdollisuuksiin ja seksuaali- ja ... Lue lisää

Etsimme projektipäällikköä kumppanuusvanhemmuushankkeeseemme

Sateenkaariperheet ry etsii projektipäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.5.2022-29.8.2024  Työpaikkailmoitus pdf-muodossa >> Sateenkaariperheet ry on lastensuojelu- ja perhejärjestö, joka toimii sateenkaariperheiden lasten ja vanhempien sekä perhettä suunnittelevien vertaistuen tarjoajana, oikeuksien puolustajana ja ammatillisen työn kehittäjänä. ... Lue lisää

Lausunto perhevapaista eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto pdf-tiedostona >> Asia: hallituksen esitys perhevapaauudistukseksi (HE 129/2021 vp) Sateenkaariperheet ry:n lausunto   Esityksen perusratkaisut ongelmallisia   Hallituksen esitys korjaisi joitakin sateenkaariperheiden haasteita perhevapaajärjestelmässä, mutta kokonaisuudessa tarkasteltuna se veisi järjestelmää lukuisia askelia taaksepäin monien ... Lue lisää

Lausunto vanhemmuuslaista eduskunnan lakivaliokunnalle

Lausunto pdf-tiedostona>> Asiat: Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi (HE 132/2021 vp) Lakialoite laiksi isyyslain 44 §:n kumoamisesta (LA 13/2020 vp) Sateenkaariperheet ry:n lausunto   1.    Yleistä Hallituksen esitys on valmisteltu huolellisesti niiltä osin, kun valmistelua on tehty. Esityksen ongelmat liittyvät siihen, mitä on päätetty jättää kokonaan ... Lue lisää

Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi ei paranna sateenkaariperheiden lasten asemaa – lapsen oikeus kaikkiin vanhempiinsa vaatii laajan selvitystyön käynnistämistä välittömästi

Vanhemmuuslaki lisättiin hallitusohjelmaan Sateenkaariperheet ry:n aloitteesta, mutta hallituksen tänään antamalla esityksellä ei ole mitään yhdenvertaisuusvaikutuksia sateenkaariperheiden lasten asemaan. Esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. Yhdistys vaatii yhdessä keskeisten lapsen oikeuksien ... Lue lisää

Lapsitoimijat: useamman oikeudellisen vanhemman mahdollisuus selvitettävä

Hallituksen vanhemmuuslakiluonnoksesta annetun lausuntopalautteen mukaan useamman kuin kahden oikeudellisen vanhemmuuden selvittämistä esittävät esimerkiksi lapsiasiavaltuutettu, Suomen Unicef, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Väestöliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lapsi- ja perhetoimijat yhtyvät Sateenkaariperheet ry:n näkemykseen siitä, että vanhemmuuden ... Lue lisää

Hallituksen esitys vanhemmuuslaiksi ei parantaisi sateenkaariperheiden lasten asemaa millään tavalla

Oikeusministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen vanhemmuuslaista. Esitys on pettymys ja vahvistaa huolta hallituksen sitoutumisesta sateenkaari-ihmisten oikeuksien vahvistamiseen. Sateenkaariperheet ry:n ministeriölle antaman lausunnon mukaan esitetyllä sääntelyllä ei olisi mitään yhdenvertaisuusvaikutuksia sateenkaariperheiden lasten asemaan. Yhdistys vaatii, ... Lue lisää

Lausunto vanhemmuuslaista oikeusministeriölle

Lausunto vanhemmuuslaista pdf-tiedostona >> Yleistä Sateenkaariperheet ry:n lausunto oikeusministeriölle 23.4.2021 Esitysluonnos on valmisteltu huolellisesti niiltä osin, kun valmistelua on tehty. Esityksen ongelmat liittyvät poliittiseen ohjaukseen, eli siihen, mitä on päätetty jättää kokonaan valmistelun ulkopuolelle. Oikeusministeriltä ei enempää odotettukaan, ... Lue lisää

Etsimme uusia työntekijöitä iloiseen joukkoomme parantamaan maailmaa

Kevään 2021 aikana rekrytoimme kolme uutta työntekijää: Viestinnän asiantuntija vastaamaan koko yhdistyksen viestinnästä Vertaistoiminnan koordinaattorin sijainen kolmeksi vuodeksi (hakuaika päättynyt!) Projektipäällikkö vetämään kumppanuusvanhemmuushankkeemme Tarjoamme mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä, joissa on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. ... Lue lisää

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta perhevapaauudistukseksi

Lue lausunto pdf-tiedostona >>  Sosiaali- ja terveysministeriölle STM065:00/2019 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi. Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/9732/2019    Yleistä valituista periaatteista ja monimuotoisuuden ... Lue lisää

Kumppanuusvanhemmuushankkeelle esitetään rahoitusta

Kumppanuusvanhemmaksi – kun lapsi syntyy kahden kodin lapseksi 2021-2024 Sateenkaariperheet ry:n suunnittelemalle kumppanuusvanhemmushankkeelle esitetään rahoitusta veikkausvoittovaroista. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (ent. Ray) esittää hankkeelle 500 000 euron rahoitusta kolmen vuoden hankekaudelle. STM vahvistaa STEAn esityksen huhtikuussa. ... Lue lisää

YK:n lapsen oikeuksien komitean päätös – Suomi loukkasi turvapaikkaa hakeneen sateenkaariperheen lapsen oikeuksia

Venäläinen sateenkaariperhe haki Suomesta turvapaikkaa lapsen hyvinvoinnin vaarannuttua kotimaassaan. Suomi ei myöntänyt lapselle turvapaikkaa ja käännytti perheen takaisin Venäjälle vuonna 2017. Sateenkaariperheet ry auttoi perhettä kantelemaan päätöksestä YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Komitea antoi 4.2.2021 langettavan päätöksen, jonka mukaan Suomi ei ole tehnyt päätöstä ... Lue lisää

Sosiaali- ja terveysministeriölle tasa-arvoa koskevan selonteon valmistelusta

Tulevaisuuden tasa-arvokysymykset Kysymys 1: Tavoitteiden asettamiseksi on selonteossa tarkoitus käsitellä toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä niiden ennakoitavissa olevia vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon. Millaisia tulevaisuutta ennakoivia tasa-arvokysymyksiä tai ongelmia mielestänne pitäisi selonteossa painottaa? Tarkasteltava aika on nykyhetkestä vuoteen ... Lue lisää

Pohdittavaa sijaissynnytystä harkitseville

Olemme julkaisseet uuden materiaalin sijaissynnytystä harkitsevien pohdinnan tueksi yhdessä yhteistyökumppanimme Lapsettomien yhdistys Simpukan kanssa. Materiaali on tarkoitettu ajatusten herättäjäksi eikä sitä voi ajatella kattavana ja riittävänä ohjeistuksena. Jokainen tapaus on erilainen ja yksilöllinen, eikä varmuutta asioiden sujumisesta tietyllä tavalla voida luvata. ... Lue lisää