Lausunnot

Perhevapaista sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle (kuulemistilaisuus 25.2.2020) Asia: Lausunto perhevapaauudistusta valmistelevalle työryhmälle   Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausua sateenkaariperheiden kannalta tärkeästä uudistuksesta. Yleistä Perhevapaiden pitää turvata lapsen oikeus kaikkien vanhempiensa hoivaan. Lausunnon antaminen ... Lue lisää

Translainsäädännöstä sosiaali- ja terveysministeriölle

Asia: Lausunto sukupuolen vahvistamista koskevaa lainsäädäntöä valmistelevalle työryhmälle Sateenkaariperheet ry kiittää työryhmää mahdollisuudesta tulla kuulluksi 26.9.2019 ja antaa tämä kirjallinen lausunto lainvalmistelutyön tueksi. Lausuntomme koskee vanhemmuusmerkintöihin, perheellistymismahdollisuuksiin ja perhe-etuuksiin liittyviä kysymyksiä. Kuulemistilaisuudessa ... Lue lisää

Perhevapaista sosiaali- ja terveysministeriölle

Sosiaali- ja terveysministeriölle (kuulemistilaisuus 22.10.2019) Asia: Lausunto perhevapaauudistusta valmistelevalle työryhmälle Lausunto pdf-tiedostona >> Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja lausua sateenkaariperheiden kannalta tärkeästä uudistuksesta. Yleistä Vaikka perhevapaita koskevaa lainsäädäntöä luodessa tulee soviteltavaksi ... Lue lisää

Lapsenhuoltolaista lakivaliokunnalle

Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta lausua sateenkaariperheiden kannalta keskeisen tärkeästä lakihankkeesta. Sateenkaariperheet ry on poikkeuksellisen tyytyväinen lain valmisteluun ja rohkeuteen ottaa huomioon lapsen etu moninaisissa perhetilanteissa. Hallituksen esityksessä erityisen kannatettavaa ovat lapsen oikeus tavata tosiasiallista vanhempaansa sekä ... Lue lisää

Lausunto hallituksen vastausluonnoksesta CEDAW-komitealle

Suomen kahdeksas määräaikaisraportti kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta   Seta ja Sateenkaariperheet kiittävät mahdollisuudesta kommentoida hallituksen vastausluonnosta CEDAW-sopimuksen täytäntöönpanosta. Esitämme luonnoksesta seuraavat huomiot: Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien ... Lue lisää

Lapsenhuoltolain uudistamisesta ministeriölle

Asia: Lausunto oikeusministeriölle lapsenhuoltolain uudistamisesta Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta lausua sateenkaariperheiden kannalta keskeisen tärkeästä lakihankkeesta. Yleistä Oikeusministeriön työryhmän ehdotuksessa erityisen kannatettavaa ovat lapsen oikeus tavata tosiasiallista vanhempaansa sekä laajennettu mahdollisuus sopia huoltajuudesta, ... Lue lisää

Nimilain uudistuksesta valiokunnalle

Asia: Lausunto lakivaliokunnalle etu- ja sukunimilaista HE 104/2017 vp Sateenkaariperheet ry kiittää mahdollisuudesta lausua. Yleisiä huomioita Uudistuksen lähtökohdat Lapsen edun olisi tullut olla nimilain keskeinen lähtökohta, kun on kyse lapsen omasta etu- tai sukunimestä. Kuitenkin esityksessä lapsen etu alistetaan paikoittain muille eduille. Sukunimisuoja ... Lue lisää

Nimilain uudistuksesta ministeriölle

Asia: Lausunto oikeusministeriölle nimilain uudistamisesta Sateenkaariperheet ry ja Seta ry kiittävät mahdollisuudesta lausua. Yleisiä huomioita Uudistuksen lähtökohdat Lapsen edun tulisi olla nimilain keskeinen lähtökohta, kun on kyse lapsen omasta etu- tai sukunimestä. Kuitenkin esityksessä lapsen etu alistetaan paikoittain muille eduille. Esimerkiksi sukunimen suoja ... Lue lisää

Lapsen oikeuksien sopimuksen toteutumisesta

HLBTI ja lapsen oikeuksien sopimuksen määräaikaisraportointi  Sateenkaariperheet ry:n ja Seta ry:n huomioita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten sekä sateenkaariperheissä elävien lasten tilanteesta Suomessa LOS-raportointia varten.   Kirjainyhdistelmä HLBTI viittaa homoihin, lesboihin, bi-seksuaaleihin, trans-ihmisiin ja intersukupuolisiin ... Lue lisää

Äitiyslaista lakivaliokunnalle

  Asia: Lausunto kansalaisaloitteesta äitiyslaista (KAA 3/2016) Sateenkaariperheet ry ja Seta ry kiittävät mahdollisuudesta lausua asiassa, jonka merkitys naisparin lasten oikeusturvan näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeä.   Äitiyslain tarpeen perustelu Kansalaisaloite äitiyslaista on sanasta sanaan sama kuin oikeusministeriössä 2014–2015 valmisteltu ... Lue lisää

Avioliittoasetuksen muuttamisesta ministeriölle

Lausunto oikeusministeriölle avioliittoasetuksen muuttamisesta Asia: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi avioliittoasetuksen 9 §:n muuttamisesta Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 6/41/2015 Sateenkaariperheet ry ja Seta ry kiittävät mahdollisuudesta lausua, ja esittävät seuraavat huomiot: Oikeusministeriön luonnoksen ehdotukset siviilivihkimiskaavan muuttamiseksi ... Lue lisää

Vuosien 2011-2017 lausunnot

17.11.2016 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle avioliittolain muutoksen edellyttämistä lainmuutoksista sosiaalietuuksiin 5.10.2017 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle avioliittolain muutoksen edellyttämistä lainmuutoksista 20.5.2016 Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta nimilain uudistamisesta 12.2.2016 Lausunto oikeusministeriölle lapsen huolto- ... Lue lisää