Suomeksi PÅ svenska In English Tilaa uutiskirje

Sateenkaariperheet pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnalliseen ilmapiiriin, perheiden palveluihin ja lainsäädäntöön monin erilaisin tavoin:

 • Yhdistys antaa lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisista asioista.
 • Yhdistys on määritellyt itselleen perhepoliittiset tavoitteet vaalikauden ajalle
 • Yhdistys vaikuttaa erilaisissa neuvottelukunnissa, työryhmissä ja lautakunnissa, muun muassa:
  • Isyyslain uudistuksen seurantatyöryhmässä
  • Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaostossa (Neuvottelukunnassa itsessään on edustus kattojärjestö Setalla)
  • Adoptiolautakunnan täysistunnossa
  • KELAn asiakasraadissa
 • Käynnissä on parhaillaan perheiden palvelujen parantamiseen pyrkivä koulutushanke
 • Yhdistys on osa Monimuotoiset perheet -verkostoa, jonka koordinoiman Kaikkien perheiden Suomi -hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta parempi paikka kaikenlaisille monimuotoisille perheille

 

 


Toimintaa
Tietoa
Ammattilaisille
Yhdistys
YhteysSateenkaariperheet ry, Yrjönkatu 1 A 21, 00100 Helsinki, info@sateenkaariperheet.fi
Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama