Suomeksi PÅ svenska In English Tilaa uutiskirje

Tutkimus 2016

 

Sateenkaariperheiden 7–10-vuotiaita lapsia kutsutaan osallistumaan haastattelututkimukseen ja heidän vanhempiaan kyselytutkimukseen, jonka aiheena on sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi. Haastattelut toteutetaan Sateenkaariperheet ry:n uudella toimistolla Helsingin Sörnäisissä lauantaina 1. lokakuuta 2016 tai sopimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla tai Jyväskylän seudulla. Haastattelijana toimii yhteiskuntatieteiden tohtori Kati Kallinen Jyväskylän yliopistosta, jolla on vankka asiantuntemus ja käytännön kokemus tämän ikäisten lasten haastattelemisesta. Tuloksia hyödynnetään sateenkaariperheiden lasten hyvinvoinnin edistämiseen.

 

Sateenkaariperheet ry:ssä on käynnissä Sateenkaariperheiden lasten hyvinvointi –tutkimushanke (2014–2018), jossa kerättiin syksyllä 2015 laaja kyselyaineisto 10–18-vuotiailta lapsilta ja heidän vanhemmiltaan. Nuorempien lasten tutkiminen kyselylomakkeella vaatisi aikuisen apua, joten kyselyn sijaan käytämme heidän kokemusten kartoittamiseen tutkijan kanssa täytettävää verkostokarttatehtävää ja haastattelua. Toivomme osallistumista lapsilta, jotka ovat täyttäneet haastatteluun mennessä 7 vuotta, mutta ovat silloin vielä alle 11-vuotiaita. Tutkimukseen ei voi osallistua, jos kyseinen lapsi on jo vastannut kyselyymme syksyllä 2015! Vanhempi tai sisarus on kyllä voinut osallistua kyselytutkimukseemme aiemmin. Osa tähän tutkimukseen osallistuvista lapsista on haastateltu jo kesän perheleirillä.

Vaikka lapsi eläisi sateenkaariperheessä (eli perheessä, jossa ainakin yksi vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön) vain osittain, osallistuminen on tärkeää.

Toivomme, että vanhempi vastaa omaan sähköiseen kyselyynsä, mutta se ei ole edellytys lapsen tutkimukseen osallistumiselle. Vanhempien kysely on sama kuin syksyn 2015 kyselymme. Jos vanhempi on vastannut silloin vanhemman lapsensa osalta, hänen toivotaan nyt osallistuvan nuoremman lapsensa osalta.

Lapsen vanhempaa pyydetään ilmoittamaan lapsi tutkimukseen mahdollisimman pian ottamalla yhteyttä tutkijaan sähköpostilla tai puhelimitse. Tutkijan yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta. Ilmoittautuessanne kerro lapsen etunimi ja ikä.

Haastateltavan lapsen nimi kysytään, jotta haastattelija voi kutsua lasta hänen nimellään. Lapsen tai vanhemman nimeä, osoitetta tai muuta yhteystietoa ei tallenneta tutkimusaineiston yhteyteen. Ilmoittautuneille vanhemmille lähetämme sähköpostitse lisää tietoa ja linkin vanhempien henkilökohtaiseen sähköiseen kyselyyn. Vanhempien kyselyyn voi vastata elo-lokakuussa 2016. Lähetämme samalla lapselle oman tiedotteen, jotta hän saa itse lukea tutkimuksesta.

Lasten haastattelut kestävät keskimäärin puoli tuntia. Kannattaa kuitenkin varata varmuuden vuoksi aikaa tunnin verran. Haastattelussa edetään lapsen ehdoilla, ja parhaimmillaan se on lasta voimaannuttava kokemus. Lasten haastattelut nauhoitetaan ja nauhat säilytetään Väestöliitolla henkilötietolain mukaisella tavalla. Kaikki tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Lapset saavat haastattelutilanteessa pillimehun ja haastattelun jälkeen palkkioksi elokuvalipun Finnkinon elokuvateatteriin.

Vanhempana sinun toivotaan vastaavan kyselyyn erikseen jokaisen 7–10-vuotiaan lapsesi osalta, joiden osalta et ole vielä vastannut syksyn 2015 kyselyymme. Kyselyn täyttäminen kestää ensimmäisen lapsen kohdalla noin 45 minuuttia, seuraavien lasten kohdalla noin 15 minuuttia. Vastaukset voi välillä tallentaa ja kyselyä voi palata täyttämään myöhemmin. Jos joku muu lapsen vanhemmista haluaa myös osallistua, voitte jakaa osallistumisen niin, että yksi vanhempi vastaa yhdestä lapsesta ja toinen toisesta. Aineistoa analysoidessaan tutkija yhdistää vanhemman ja hänen lapsensa vastaukset perhetunnuksen avulla, jonka tutkija merkitsee vanhemman kyselyn taustatiedoksi ja lapsen haastatteluaineiston yhteyteen. Vanhempien kyselyn vastaukset annetaan nimettöminä, eivätkä vanhempien sähköpostiosoitteet tai muut yhteystiedot yhdisty vastauksiin.   

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tutkimukseen ilmoittautuminen ei sido lasta eikä vanhempaa mihinkään: tutkimukseen osallistumisen saa keskeyttää halutessaan milloin tahansa.

Vain tutkimuksesta vastaava johtaja sekä tutkimukseen osallistuvat tutkijat käsittelevät vastausten perusteella muodostuvaa aineistoa. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Aineistoa säilytetään lukitusti ja salasanalla suojatusti, henkilötietolain edellyttämällä tavalla Väestöliitossa.

Tutkimuksen tuloksista julkaistaan raportti Väestöliiton julkaisusarjassa ja mahdollisesti myös opinnäytetöitä ja muita tutkimusraportteja. Tulokset julkaistaan muodossa, jossa yksittäistä tutkimukseen osallistujaa ei voi tunnistaa.

Tutkimushankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö ja sen toteuttaa Sateenkaariperheet ry yhteistyössä Väestöliiton kanssa. Muita yhteistyökumppaneita ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Lastensuojelun keskusliitto, Suomen Mielenterveysseura ja Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö, hoitotiede.

 

Jokainen tutkimukseen osallistuva lapsi ja vanhempi on meille kullanarvoinen!

Lisätietoja tutkimuksesta saa vastaavalta tutkijalta Kia Aarniolta.

 

Kia Aarnio, tutkija, psykologi, psykologian tohtori

Sateenkaariperheet ry

p. 0505421001

kia.aarnio@sateenkaariperheet.fi

 

 

Juha Jämsä, toiminnanjohtaja, tutkimuksesta vastaava johtaja

Sateenkaariperheet ry

p. 044 997 1956

juha.jamsa@sateenkaariperheet.fi

Hämeentie 29 A, 00500 Helsinki (7. krs)

 

 

 

Päivitetty 19.8.2016

 


Toimintaa
Tietoa
Ammattilaisille
Yhdistys
YhteysSateenkaariperheet ry, Yrjönkatu 1 A 21, 00100 Helsinki, info@sateenkaariperheet.fi
Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama