Suomeksi PÅ svenska In English Tilaa uutiskirje

Opetus ja koulu

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan kotiväen osallisuutta sekä kodin ja koulun yhteistyötä, johon sateenkaariperheetkin ottavat mielellään osaa. Osa luokan lapsista elää perheissä, joissa vanhempina eivät ole yksi isä ja yksi äiti. Yli kolmasosa suomalaisista perheistä on jollakin tapaa monimuotoinen. Opetussuunnitelma velvoittaa ottamaan yhteistyössä huomioon perheiden moninaisuuden.

Perusopetuksessa edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kun opetuksessa tutkitaan ympäröiviä yhteisöjä ja yhteiskuntaa, on tärkeää tehdä sen moninaisuutta näkyväksi ja puhua siitä avoimesti ja arvostavasti. On hyvä käsitellä konkreettisin tavoin kaikenlaista moninaisuutta, oli sitten kyse kulttuurisesta, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai perheiden moninaisuudesta. Niistä voi keskustella kaiken ikäisten oppilaiden kanssa. Opetussuunnitelma tähdentää, että moninaisuudelle ja sen arvostamiselle luodaan näkyvyyttä myös kehittämällä oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetusmateriaaleja.

Kaikki koulun oppilaat ja aikuiset hyötyvät siitä, että moninaisuutta tehdään näkyväksi. Se antaa jokaiselle tilaa olla oma itsensä ja arvokas juuri sellaisena kuin on.

 

Haluatko työyhteisöösi koulutuksen sateenkaariperheistä ja moninaisuuden kohtaamisesta? Ota yhteyttä: koulutus"at"sateenkaariperheet.fi.

 

Maksuton opas pdf-tiedostona Sateenkaariperheet ry:n sivuilla: Sateenkaariperheet päivähoidossa ja koulussa: Opas kasvatus- ja hoitoalan ammattilaisille >>>

Muita yhdistyksen julkaisemia oppaita löydät täältä >>>

Tutkimustietoa sateenkaariperheiden lasten vahvuuksista ja haavoittuvuuksista löydät täältä >>>

 

Tarkemmin sateenkaariperheiden kokemuksista oppilashuollossa ja koulussa:

Suomalaiset sateenkaariperheet -tutkimusraportti

Sateenkaariperheet ja hyvinvointi -käsikirja

  • Käsikirjassa kuullaan lasten ja vanhempien sekä eri alojen ammattilaisten tarinoita kohtaamisista. Lisäksi varhaiskasvattajille, opettajille ja oppilashuollon ammattilaisille annetaan käytännön työkaluja erilaisten perheiden kohtaamiseen. Kirja sisältää myös ideoita, miten käsitellä perheiden moninaisuutta eri-ikäisten lasten kanssa.

 

 

 


Toimintaa
Tietoa
Ammattilaisille
Yhdistys
YhteysSateenkaariperheet ry, Yrjönkatu 1 A 21, 00100 Helsinki, info@sateenkaariperheet.fi
Toteutus: Mediatoimisto Crazy Mama